Groothuisbezoek

In alle secties vinden in het voorjaar en najaar groothuisbezoeken plaats, d.w.z. bijeenkomsten waarin zowel bezinning als ontmoeting met buurtgenoten centraal staan. We gaan in gesprek met elkaar aan de hand van een thema, bij iemand thuis, of in een ruimte van de kerk. We drinken koffie of thee, zoeken naar een open sfeer om elkaar te ontmoeten. Deze groothuisbezoeken worden geleid door gemeenteleden: van te voren is er een informatieavond waarin het thema, dat door één van de twee predikanten is voorbereid, aan hen wordt voorgelegd.

U kunt uw eigen sectie opzoeken in het menu Onze Gemeente/Kerkenraad/sectieteams. De data van de groothuisbezoeken worden aangekondigd in ‘Op Weg’ en/of in Hofgeluiden. Ook wanneer u door bijvoorbeeld verhuizing niet bekend bent met de gang van zaken, aarzelt u dan niet om even contact op te nemen met de contactpersoon van uw sectie.

In het voorjaar van 2014 verkennen we op de groothuisbezoeken het nieuwe liedboek. We beluisteren en bespreken een aantal teksten en melodieën die in het nieuwe liedboek te vinden zijn. We kijken onder andere naar een aantal versies van Psalm 23, te vinden in het nieuwe liedboek, maar ook van daarbuiten.

Hieronder een aantal thema’s die aan de orde geweest zijn, als u op het thema klikt krijgt u teksten te lezen die bij de groothuisbezoeken gebruikt zijn.

Thuis

Groothuisbezoek najaar 2013

Geroepen

Rituelen

Leef je rijkdom

Psalm 27

Het lied van Paulus over de liefde

Geloven in God