V en T middag met Cis van Hoek op 21 maart 2018

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Agenda

Tijdens de middag met V en T nam Cis van Hoek ons mee in de ontwikkeling van Emmen van Vroeger naar Nu.

Al voor de tijd van de Hunebedden werd er in deze omgeving gewoond, maar de eerste geschreven oorkonde van de Bisschop van Utrecht dateert uit 1139 waarin tweemaal  Empne (plek waar water was) genoemd werd. 

Cis van Hoek was aardig op dreef en vertelde met humor over de tijd waarin Emmen niets voorstelde. Pas na de vervening-1850-1945 kwam er leven in de brouwerij.
Met de kanaalgravers en de verveners kwamen hier veel mensen die ook bleven  en zo ontstonden de dorpen rondom Emmen. Nieuw Amsterdam kreeg de meer gegoede stand, te zien aan de huizen die er gebouwd werden. Het veroorzaakte in dit gebied een cultuurschok want er moesten ook scholen, kerken, kanalen en wegen komen. De cultuur begon zich in de veendorpen te ontwikkelen:  zang, de Harmonie, toneel, de Rederijkerskamer  en verenigingen. Dan ook de industrie op gang. De VVV werd opgericht in 1905 en er kwam een trein- en tramstation.

De 1e WO veroorzaakte werkloosheid, gebrek en de Spaanse griep. Veel mensen werden gedwongen om naar de textiel, Philips of naar de mijnen te vertrekken. Hoewel burgemeester Bouma veel voor de gemeenschap heeft betekend, toch werd hij later herinnerd als ‘een rotzak en NSB-er’. Cis vloog door de tijd en beschreef de ontwikkeling en uitbreiding van het dorp Emmen met de nieuwe woonwijken, Angelslo, Emmerhout, Bargeres, Rietlanden, Parc Sandur en de Delftlanden die nu na de crisis afgebouwd zal worden. Er kwamen veel vernieuwingen die allang niet meer nieuw en weer vernieuwd zijn .

Van 1945-2018 is Emmen van dorp naar stad gegroeid. Er kwam meer industrie en er werden veel woningen gebouwd. Cis vertelde met verve hoe er allerlei kunstwerken gestaan hadden maar op een of andere manier gewoon zijn verdwenen. Nu is er heel wat te beleven in Emmen. Ze besloot met twee  plaatjes: van de zaodbulten naar de skyline van Emmen om zo de ontwikkeling weer te geven.

Een interessante middag met Cis van Hoek.