40dagentijd 2021

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

Thema van de 40dagentijdcampagne is “Ik ben er voor jou!” zeven keer barmhartigheid.

 

 

 

 

Elke zondag te beginnen bij zondag 21 februari wordt aandacht besteed
aan een van deze zeven werken:

  • De zieken bezoeken ( met aandacht voor Moldavië)
  • De dorstigen laven ( met aandacht voor pioniersplekken in Nederland)
  • De vreemdelingen onderdak bieden ( met aandacht voor Libanon)
  • De naakten kleden ( met aandacht voor armoede in Nederland)
  • De hongerigen eten geven( met aandacht voor Indonesië)
  • De doden begraven ( met aandacht voor het Paasverhaal)
  • De gevangenen bezoeken.

De dienst van zondag 21 februari is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de ZWO – commissie.

Elke zondag wordt er een filmpje vertoond en is er een speciale collecte.
Dit jaar hebben we vanzelfsprekend geen doosjesactie: u kunt uw bijdrage overmaken op
ZWO rek.nr  NL54RABO 0373 73 70 76  Diaconie PG Emmen inz ZWO Emmen-Oost.