Bijdrage voor de ZWO

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

zwo

kerkinactie

Rekeningnummer 63 58 08 757 (IBAN NL47FVLB0635808757) t.n.v. ZWO Emmen-Oost.

Mei 2015.

Aan de leden van de Protestantse Gemeente  Emmen – Oost.

Ook dit jaar vragen we weer van u een bijdrage voor de ZWO:
Anders dan in voorgaande jaren hebben wij besloten om al onze opbrengsten van 2015  beschikbaar te stellen voor één Kerk in Actie project en wel voor Bangladesh.

Project Bangladesh.

We hebben voor dit project gekozen vanwege onze al jarenlange contacten met de Broeders van Taizé  in combinatie met het feit dat Kerk in Actie via de lokale partner MCCP o.m. het werk van de broeders van Taizé ondersteunt en daarnaast zich inzet voor Zending,

inkomensondersteuning/micro krediet,gezondheid en onderwijs.
Tijdens de 40-dagentijd hebben wij ruime aandacht aan dit project geschonken.
Marchien van ’t Hof (de zus van de inmiddels overleden broeder Frank van ’t Hof ) heeft op een zondagmorgen ons over haar bezoek aan de Taizé broeders in Mymensingh(Bangladesh) vertelt en over het vele en goede werk dat hier wordt gedaan.
Via de website www.kerkinactie.nl/projecten kunt u een uitvoerige omschrijving over  dit project vinden.
Naast deze Kerk in Actie doelen  vragen we ook een bijdrage voor:

Schoolproject Pakistan.

Dit project is  op verzoek van onze kerkleden, de familie Akbar John opgestart.
Deze familie is destijds gevlucht uit Pakistan, vanwege hun christelijk geloof met achterlating van hun familie. In het dorp waar deze familie woont, gaan de kinderen naar een christelijke school  waarvoor de ouders zelf de kosten moeten opbrengen. In Op Weg en Hofgeluiden is hier meerdere malen iets over vermeld. Het project wordt Emmen – breed door alle PGE wijkkerken vanaf 2012 gedurende 3 jaar ondersteund. De ZWO commissie wil dit project graag steunen met  € 1.500,- per jaar.   Het totaal bedrag dat we met deze doelen  hopen te mogen ontvangen  is € 7.500,-
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Van de ZWO.
Het definitieve bedrag van de spaardoosjesactie is bekend: € 1.285,00. Wat een prachtig resultaat. Alle geefsters en gevers heel hartelijk bedankt!!!