Een lied door de week

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Algemeen

Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden

Een nieuwe psalm, gebaseerd op Psalm 103. Geschreven door Huub Oosterhuis en Michel van der Plas, op een melodie van Bernard Huijbers. Een lied vol verlangen naar een teken van liefde, waarin de wens tot vergeving van zonden en gerechtigheid hand in hand gaan. Ontstaan in een tijd dat in de katholieke kerk steeds meer behoefte was aan liederen die door de gemeente kon worden (mee)gezongen, schreven Oosterhuis en Huijbers vele liederen. Soms grepen ze daarbij terug op oude kerkelijke tradities. Bijvoorbeeld dit lied lijkt op een Gregoriaans gezang.

Zondag 5 juli klinkt dit lied in de dienst.

Hier kunt u luisteren naar een versie die op Kerkliedwiki staat.

 1. Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
  eeuwige God, wij willen U zien.
  Geef ons vandaag een teken van liefde.
 2. Eeuwige God, wij willen U zien,
  geef ons vandaag een teken van liefde.
 3. Want wat de hemel is voor de aarde,
  dat is Uw liefde voor hen die geloven
 4. Geef ons vandaag een teken van liefde.
 5. Gij, de vergeving van alle zonden,
  recht en gerechtigheid voor deze wereld.
 6. Gij, de vergeving van alle zonden,
  geef ons vandaag een teken van liefde.
 7. Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
  dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.
 8. Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
  eeuwige God, wij willen U zien.
  Geef ons vandaag een teken van liefde.

Dit lied is te vinden in Zangen van zoeken zien, Oecumenische liedbundel, Utrecht, 2015, p. 238 en 239.