Foto’s van de bevestigingsdienst van Door-Elske Cazemier

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

De bevestiger ds. Coby de Haan verwoordde de opdracht die onze predikant heeft in onze gemeente. Daarna werden de vragen bij de gelofte gesteld door Annie Bos (ouderling) en Diny Panjer (diaken).
1.Geloof je dat je in de je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst geroepen bent?
2.Beloof je je ambt voort te zetten in trouw en met waardigheid met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op je weg brengt?
Het antwoord van Door-Elske: Ja, dat geloof ik en beloof ik van harte.
Na het bevestigingsgebed gaven Coby, Dirk-Jan, Annie en Diny een zegenbede mee aan Door-Elske.
Diny sprak bij het omhangen van de stola de woorden:
Met het omhangen van onze stola over jouw schouders, laten wij zien dat jij onze voorganger mag zijn. Samen kunnen we het werk in onze gemeente gestalte geven. Fijn dat je er bent.
De intrededienst van Door-Elske ging over de barmhartige Samaritaan, bekeken en uitgelegd in het licht van de Tent of Nations uit Bethlehem. De collecte was daar ook voor bestemd. Een kleine groep van cantorijleden zong in wisselzang met de gemeente. Ingetogen samenzang vanwege de richtlijnen.
Na de dienst sprak de voorzitter Annie Bos een warm welkomstwoord voor Door-Elske. We hadden ons dit begin zo anders voorgesteld. Veel gemeenteleden hebben niet de mogelijkheid om de nieuwe dominee te ontmoeten en te leren kennen. We moeten wegens gezondheid afstand bewaren. We missen contact. Maar de ambitie om als gemeente van betekenis te zijn in de wijk waar we wonen blijft. De uitvoering er van is een extra ‘uitdaging’. Immers niks is meer vanzelfsprekend in deze tijd.  We doen ons best ‘de lofzang gaande te houden’. In het vertrouwen dat de gewone tijden weer terugkomen en dat allen haar van dichtbij mogen leren kennen. We wensen Door-Elske toe dat ze met plezier haar werk in Oost mag doen. Met ons en voor ons. Met de zegen van de Heer.

De bloemstuk voor Door-Elske

 

Het liturgisch bloemstuk, speciaal voor vandaag gemaakt door Ineke Brouwer en Diny Brug, is, na de bevestigingsdienst, namens ons allen overhandigd aan Door-Elske en haar partner Truus.

Hieronder de betekenis er van:

De basis van dit bloemstuk is een krans, de kring van de gemeente, waarbij de klimop trouw symboliseert.
De bessen duiden op het werk van onze nieuwe predikant, we hopen dat het vrucht mag dragen.
De verschillende kleuren in het stuk staan voor de verschillende functies die Door Elske gehad heeft.
Zij staan ook voor de mensen hier in de Schepershof die zo verschillend zijn en waar zij mee te maken krijgt.
De kleuren staan ook voor de kleuren van het kerkelijk jaar en voor de regenboog die ons hoop mag geven.
De rode roos in het stuk staat voor liefde.       
De witte roos voor zuiverheid. 
Eén bloem in de knop staat voor het werk waar onze dominee nu officieel aan mag beginnen.
De stok staat voor de herder en is omringd met : De klimop. De herder hoort bij de Schepershof waar wij als gemeente samenkomen.
Wij heten, door middel van dit stuk, onze nieuwe dominee Door Elske Cazemier van harte welkom in ons midden.