Gemeentevergadering 21 oktober 2018 met PowerPoint presentatie.

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

Na de dienst kwamen wij als gemeente bij elkaar om te praten over de profielschets voor de nieuwe predikant. In de gemeentevergadering van september is gesproken over het type aanstelling, nu dus over wat wij verwachten van de predikant. Onze voorzitter mevr. A. Bos leidde de vergadering in waarna de gemeenteleden ook zelf konden aangeven wat zij belangrijk vonden.

Als inleiding op de te maken profielschets is gesteld: Wat vragen we van een dominee versus Wat hebben wij te bieden. Dat laatste staat bekend als ons visitekaartje: De PG Emmen-Oost wil zijn als een regenboog, veelkleurig, niemand uitsluitend, vertrouwend op God en zijn belofte, met een open blik naar de wereld.
In ons beleidsplan is dat uitgewerkt: Ontmoeting met God, met jezelf, met gemeenteleden, met de samenleving, met de wereld. ‘Uit de kwaliteit van de Ontmoeting ontstaat de Uitstraling’.
Wij zoeken met elkaar: gemeenschap / verbondenheid / omzien naar elkaar / eenheid in verscheidenheid. Dit wordt ook zo ervaren gezien de reacties uit de Groothuisbezoeken van het afgelopen seizoen. Daarnaast willen wij graag Kerk in de wijk zijn: wij willen van betekenis zijn in onze omgeving.

De gemeenteleden konden uit 5 werkvelden kiezen. De keuze werd gemaakt aan de hand van drie stickers die per persoon werden uitgedeeld.
De gemaakte keuzes per werkveld:
Pastoraat 68 stickers Nieuw Beleid 33 stickers Diaconaat 25 stickers Ondersteuning organisatie 19 stickers Eredienst 67 stickers
Favoriet zijn Pastoraat en Eredienst, gevolgd door Nieuw Beleid, Diaconaat en Ondersteuning organisatie. Wij kunnen nu een compleet functieprofiel maken en de keuzes van de gemeenteleden zijn hierbij leidend.

Als Aandachtspunten werden de volgende punten genoemd. * aandacht voor nieuwe theologie * inspirerend preken + verbindend! * Preken duidelijk voor iedereen * omzien naar mensen die het moeilijk hebben (eenzaam) * jeugd mee laten doen in de kerk / er bij betrekken b.v. meehelpen met collecteren

Hoe gaan we verder? Allereerst moeten er door andere organen nog besluiten genomen worden. Van belang daarbij is bijvoorbeeld het bedrag wat wij per jaar kunnen begroten voor de predikantsplaats. Na de besluiten over de cijfertjes melden wij ons weer.
R. Middelburg, scriba