Sta op, Sta stil!

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

Het thema voor de 40-dagentijd 2020 is ”Sta op!”. Het is een aansporing, een oproep die we ook veelvuldig in de bijbel tegenkomen. Soms als een aansporing van God naar mensen, op andere plekken als een roep van mensen onder elkaar en soms zelfs van mensen naar God. Zo roept David in Psalm 44 naar God uit: ‘Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van Uw trouw.’

In al de facetten van het opstaan lijkt nog iets anders mee te klinken. Het soms een beweging die ingaat wat je menselijkerwijs zou verwachten. Bij tegenslag is het makkelijker om bij de pakken neer te gaan zitten. Bij situaties van onrecht en verdrukking is het eenvoudiger om je mond te houden en mee te gaan met de massa. Bij ziekte en dreigende dood zou je verwachten dat de dood het einde is. Maar bij God gaat het anders. In Bijbelverhalen zien we die beweging. Waar Gods werkelijkheid doorbreekt in de ontmoetingen tussen mensen, ontstaat een nieuw begin en worden mensen aangespoord om op te staan. ‘Sta op’ want het kan anders!

Met U wil ik opstaan 

Jezus Christus, met U wil ik opstaan
Tegen nood en dood
Tegen marteling en lijden
Tegen armoede en ellende
Tegen haat en terreur
Tegen twijfel en berusting
Tegen onderdrukking en dwang. 

Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met u wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert. 

Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta.