Bezoek Berlijngroep aan de gemeente Baumschulenweg, 8 – 10 april 2011

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Berlijngroep

Van vrijdag 8 tot zondag 10 april hebben 21 leden van de Berlijngroep-Emmen de gemeente Baumschulenweg in Oost Berlijn bezocht. Gezellig als groep per trein van Meppen naar het Ostbahnhof in Berlijn waar Berlijnse vrienden ons na een hartelijke begroeting begeleidden naar onze gastgezinnen.

Op zaterdagmorgen kwamen we in het Pfarrhaus bij elkaar rond het thema oecumene en gemeentevorming: hoe zijn wij en andere kerken in Berlijn en Emmen daarmee bezig en hoe zien wij de toekomst van de kerk. Om te beginnen werd er met aandacht geluisterd naar een interessante analyse van het wezen van gemeenschapsvorming door de plaatselijke predikant Reinhard Kähler. Hij stelde dat de kerk ook in Duitsland veel van haar aanzien heeft verloren. Oude sociale verbanden functioneren niet meer en dat merk je ook in de kerk. De mensen komen bijeen op basis van persoonlijke overtuiging en keuzes. Ze zijn vaak wel bereid een gezamenlijke zoektocht te beginnen naar geloofsverdieping. Maar dat spreekt niet van zelf: de muziek speelt een belangrijke rol en menskracht is nodig om kerkelijke evenementen te organiseren en ook ruimte voor sociale actie en zingevingvragen. Als dat alles wordt meegenomen, kan de bijna 110-jarige Baumschulenwegkerk mogelijk tot grotere bloei komen. Uit Emmen gaf Hans ten Cate een overzicht van de veelheid kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen, waarvan vele ook in Emmen actief. Hij vestigde ook de aandacht op kerken die ooit heel klein begonnen zijn, zoals de Vrije Baptisten en nu veel aantrekkingskracht hebben. Hoe deze groei te verklaren? Valt er misschien ook te leren van hun bezig zijn met gemeenteopbouw en liturgie als uitdrukking van een vitale geloofsbeleving? Rest nog te vermelden dat we extra genoten hebben van het zaterdagmiddag uitje in een zonnig Berlijn met een bezoek aan de beroemde Berliner Dom, de imposante protestantse kerk uit het begin van de vorige eeuw. Keizers en bouwmeesters was niets te veel om van deze kerk een toonbeeld van protestantse glorie te maken. In 1944 zwaar beschadigd door een fosforbombrand gevolgd door instorting van de koepel, werd al in de DDR tijd begonnen deze dom in oude luister te herstellen. Na de kerkdienst op zondag, gevolgd door een gezellige koffie en lunch, namen we met weemoed afscheid van onze Berlijnse vrienden. Wij verwachten hen graag volgend voorjaar voor een tegenbezoek aan Emmen.

Jaap en Zwaantje van Slageren-Sassen