Gasten uit Berlijn-Baumschulenweg, april 2010

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Berlijngroep

Op vrijdagavond 16 april kwam een delegatie uit onze partnergemeente Berlijn-Baumschulenweg per trein in Meppen(D) aan. Vandaar ging het per auto naar de gastgezinnen. Zaterdag was het al weer vroeg dag, want vanaf 09.00 uur was er een bijeenkomst in de Schepershof, met als onderwerp: Asielrecht – mensenrechten in de knel? Dit onderwerp was in de voorgaande maanden in de Berlijngroep aan de orde geweest naar aanleiding van het project ‘Ziel geven aan Europa’ van de Landelijke werkgroep gemeentecontacten Nederland-Duitsland. De heer Gerben Dijkstra van de Landelijke werkgroep hield een inleiding. Hij sprak over ‘het verleden’ van de gemeentecontacten, waarin de kernwoorden ‘oecumene’, ‘verzoening’, ‘afbreken van vijandsbeelden’ en ‘verbondenheid’ waren.

Nu blijven daar nog van oecumene en verbondenheid. De term ‘ziel geven aan Europa’ komt voort uit de gedachte dat de EU meer moet zijn dan een economische en politieke gemeenschap. Het mag niet zo zijn dat Europa alleen maar tot doel heeft onze verworvenheden en bevoorrechte positie te verdedigen. Het huis Europa mag niet verworden tot de vesting Europa. De thema’s van de oecumene sluiten hierop aan. De heer Dijkstra spreekt de hoop uit dat de gemeentecontacten een rol blijven spelen bij de heropleving van de oecumene aan de basis van de kerk, in de plaatselijke gemeenten. Door ons bezig te houden met belangrijke thema’s als ‘volkeren en culturen verzoenen’, ‘de schepping behoeden’, relaties met de islam onderhouden’, ‘ontmoeting met andere godsdiensten en levensbeschouwingen’ kunnen wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in en voor Europa nemen.

In aansluiting hierop houdt de heer Helmer Roelofs van Inlia een inleiding over Asielrecht – mensenrechten in de knel? Hij zegt dat het in Europa op papier voor de vluchtelingen goed is geregeld gezien het door veel landen ondertekende Europees verdrag van de rechten van de mens en het (wereldwijde) kinderrechtenverdrag. Maar de praktijk is weerbarstig, zoals we allen weten. De druk van de vluchtelingenstromen is groot en dat maakt dat landen die proberen in te dammen. Het generaal pardon in Nederland heeft niet kunnen voorkomen dat er toch nog steeds gezinnen op straat worden gezet. Nog steeds werkt het kerkasiel en Op ’t Stee in Emmen is bijv. ook nog steeds actief. En zo lang nog veel landen geen papieren willen verstrekken aan hun (voormalige) inwoners, zal dat zo blijven. Na een korte discussie sluiten we af met een gezamenlijke lunch. In de middag zwermen we uit over Emmen om verschillende kunstenaars en exposities te bezoeken in het kader van ‘Kunstroute Emmen 2010’. Daarna staat in de Schepershof een heerlijke Chinese maaltijd voor ons klaar en besluiten we de avond met Hollandse gezelschapsspelletjes.

De kerkdienst op zondag in de Schepershof sloot prachtig aan bij ons onderwerp van de vorige avond. Ds. Helga Knegt preekt over de ‘vreemdeling’ Abraham, die, door de hongersnood gedwongen, naar Egypte vlucht. Het gaat over vertrouwen, over in geloof leren leven met onzekerheden, over ontmoeting van mens tot mens.

Na de dienst nog koffie en een gezamenlijke maaltijd, en dan is het weekend al weer voorbij. Als altijd was het inspirerend, warm en genoeglijk!

Petra ten Cate