Verslag weekend Berlijn 8 – 11 okt. 2009

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Berlijngroep

Donderdag 8 oktober ging een gedeelte van de Emmense groep per trein van Meppen via Rheine naar Berlijn. In de namiddag kwamen we in Berlijn aan waar een aantal Berlijners ons op stond te wachten en de bagage in ontvangst nam. De ontvangst was zo als altijd allerhartelijkst. In de foyer van de kerk kregen we koffie aangeboden, daarna werden we gehaald door onze gastgezinnen.

Vrijdag brachten we een bezoek aan Oraniënburg waar op dat moment een Gartenschau was. Het was prachtig weer en alles was in herfsttinten. In de middagpauze hadden we in een schip tijdens korte dienst een moment van bezinning. Vrijdag kwam aan het eind van de middag het tweede deel van de Emmense groep aan. De avond brachten we allemaal door bij onze gastgezinnen.

Zaterdagmorgen hadden we ‘Themenarbeit Abendmahl’, zoals de Duitsers dat kort en krachtig kunnen zeggen. Zie de samenvatting hieronder. In de middag maakten we een stadswandeling en een rondtour met de bus: het was erg interessant om te zien hoe alles in het stadscentrum veranderd is, nu 20 jaar na de val van muur. ’s Avonds hebben we na de maaltijd het 25 jarig partnerschap gevierd met spelletjes en ook hadden enkelen van onze groep een lied gemaakt waar veel van de besproken thema’s en gebeurtenissen van afgelopen 25 jaar in voor kwamen.

Zondagmorgen werd de dienst geleid door ds. Hans Bijleveld en ds. Reinhard Kähler. Ds. Bijleveld hield de preek in het Nederlands, de Duitse kerkgangers hadden een Duitse vertaling van de preek op hun liturgie staan. In de dienst werd namens Emmen-Oost een cadeau uitgereikt aan de voorzitter van de kerkenraad: een Bijbel in de nieuwe vertaling. Ook werd het Heilig Avondmaal gevierd in de vorm van een kring viering, één kring door de hele kerk. In de Voorhof in Emmen leidde ds. Jan de Korte op hetzelfde moment de dienst, die eveneens gewijd was aan het 25-jarig partnerschap met Berlijn Ook daar een Avondmaalsviering: een uitdrukking van de verbondenheid tussen de beide kerkgemeenschappen.

Na het koffie drinken en de gezamenlijke maaltijd was het al weer tijd om afscheid te nemen en per trein naar Emmen te gaan. Het was een hartverwarmend weekend waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Namens de Berlijngroep, Alie Scholten

Samenvatting bespreking Heilig Avondmaal in Berlijn

De bespreking stond onder leiding van Ds. R. Kähler van onze partnergemeente Baumschulenweg, die mede n.a.v. opmerkingen van enkelen, wees op het volgende. De z.g. instelling van het HA komt uit de geschriften van de evangelisten die vertellen hoe Jezus met alle 12 leerlingen bij het begin van het joodse paasfeest de sedermaaltijd hield, de dag voor zijn kruisdood. Bij het breken van het brood en het schenken van de wijn spreekt Hij de zegenbedes uit en zegt “Neem hiervan, dit is mijn lichaam” en “dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt” (Marcus 14: 22-25). En Matteüs voegt eraan toe “tot vergeving van zonden”. En verder zegt Jezus vlgs Lucas 22: 19 “Doe dit telkens weer opnieuw om mij te gedenken”.Met Pesach gedacht Jezus net als de joden nu nog steeds, de bevrijding van alle slavernij, lichamelijk en geestelijk. De christelijke kerk heeft n.a.v. het bovengenoemde verschillende tradities ontwikkeld bij de navolging van deze opdracht van Jezus. De betekenis ervan wordt verschillend ingevuld en ervaren waarbij er kerken zijn die hun eigen mening voor de enig juiste houden en het HA niet met andersdenkenden willen vieren. Het gedenken van Jezus’ leven, dood en opstanding is wezenlijk en dat doe je in verbondenheid met je naaste. Vergeving ontvangen is ook je naaste vergeven. De ervaring bij het HA is niet volledig onder woorden te brengen en is in zekere mate een geheim tussen God en mens. Laten wij ieder de ruimte geven iets van dat geheim te beleven en niemand veroordelen die het anders verwoordt en beleeft. God schenkt sjalom, heil, sluit niemand uit, ook niet de kinderen. Een geschenk, een kans en een uitdaging met elkaar verder te gaan op de weg die Jezus leerde.

Zwaantje Sassen