Onderzoek onder de lezers van Kerkblad Op Weg

Geschreven op . gepost in Algemeen

Eind vorig jaar is door de AK, de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmen, een werkgroep in het leven geroepen die zich moet gaan bezighouden met de kerk, de kerkelijke gemeente en de PR. Ėén van de belangrijkste taken voor de werkgroep is het nadenken over een mogelijk nieuw kerkblad voor Emmen.

Om de mening van u als mogelijke lezer van het huidige Op Weg te peilen en te weten wat u en de gemeente vindt van de huidige opzet, de informatievoorziening etc. heeft de werkgroep een enquete ontwikkeld die u via een site op internet kunt invullen. Als u aan deze enquete wilt meedoen en uw mening wilt geven over het huidige kerkblad, maar ook adviezen wilt geven hoe het nieuwe kerkblad er uit zou moeten zien, ga dan naar de volgende site: www.surveymonkey.com/s/M93VRMT.
U kunt dan eenmalig uw mening geven (2 keer vanaf een zelfde PC inloggen werkt niet en telt dus ook niet mee).

De enquete is anoniem. De werkgroep kan niet zien of u hebt meegedaan en, zo ja, wat u voor antwoorden hebt gegeven. Uw mening wordt echter ten zeerste op prijs gesteld en de werkgroep dankt u bijvoorbaat voor uw medewerking

 

Dinsdag 10 december 2013 — Herhaling

Geschreven op . gepost in Webdagboek Jan de Korte

Zondag lezen we een deel van het boek Ruth. Miskotte heeft dat verhaal overdacht onder de titel ‘Het gewone leven’. Ik lees enkele bladzijden van zijn commentaar bij het vierde hoofdstuk en wordt opnieuw getroffen door de diepgang en de schoonheid van zijn gedachten. Zijn titel maakt hij helemaal waar als hij schrijft over de zaak die Boaz aangaat in de poort, daar waar recht wordt gesproken. Hier heerst de nuchterheid van de ambtenaar en de burgerlijke stand, maar juist hierin ziet Miskotte het gewone leven. Over dat gewone leven gaat de zegen van God en daarom is het zaak daarin te blijven en te zijn. Ik citeer enkele volzinnen van deze theoloog die op een dichterlijke manier theologiseerde.

Dinsdag 12 november 2013 — Zwijgen

Geschreven op . gepost in Webdagboek Jan de Korte

Gisteren had ik één van de twee jaarlijkse ontmoetingsdagen van onze jaarclub, zo geheten omdat het om jaargenoten uit de studietijd gaat die bijeenkomen. Wonderlijk om te constateren dat we elkaar al bijna veertig jaar kennen, we voelen ons zo nu en dan dan ook heel oud. De gastheer opent de dag, deze keer gebeurde dat met een tekst van Willem Jan Otten, die te vinden is in het nieuwe liedboek. We hadden meer op ons programma staan, maar zagen in een flits dat we bij deze tekst al een hele dag stil zouden kunnen staan en stil bij zouden kunnen zijn. Het is een gedicht uit de bundel ‘Eindaugustuswind’. Het zwijgen van God als een kans om in vrijheid op te staan, zo open en zonder houvast is het leven met God.