3 febr 2015 – Tomas Halik

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Webdagboek Jan de Korte

HalikIk heb het boek nog maar voor een derde gelezen, maar ben nu al enthousiast. In feite daarvoor al, door de aankondigingen, maar mijn verwachtingen worden overtroffen. Tomas Halik, priester en hoogleraar in Praag, schreef ‘Geduld met God’. Het boek kwam me al van pas toen ik voor ons kerkblad ‘Op Weg’ een stukje voor de voorpagina schreef. Ik wilde mijn gedachten formuleren bij het onderzoek van dagblad Trouw waarin één van de hoofdvragen was: ‘Gelooft u in God?’ Ik vind dat geen vraag voor in een enquête, maar ja, waarom niet? Een reden van mijn weerstand: de vraag maakt een scheiding tussen hen die ja en hen die nee zeggen op deze vraag. Halik beschrijft prachtig en overtuigend dat een dergelijke scheiding niet past bij het verhaal van Jezus. Halik gebruikt voor de weergave van zijn gedachten het verhaal van Zacheüs, de bijbelse figuur wiens benadering door Jezus model kan staan voor de verhouding tussen gelovigen en ongelovigen. Ik kom er zeker op terug.

‘Willen we in onze tijd over goddelijke zaken spreken, dan moeten we bepaalde woorden gezond maken en weer tot leven wekken, want ze zijn uitgeput door de last van de vele verschillende betekenissen die mensen door de eeuwen heen eraan opgedrongen hebben. Het is een project dat herinneringen wekt aan woorden van een oud kerklied, een vurig smeekgebed tot Gods Geest: Maak warm wat koud is, bevochtig wat droog is van koorts, genees wat ziek is, maak los wat stram geworden is. Eén bede kunnen we er wellicht nog aan toevoegen: Breng dichterbij wat veraf is!’