Dinsdag 10 december 2013 — Herhaling

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Webdagboek Jan de Korte

Zondag lezen we een deel van het boek Ruth. Miskotte heeft dat verhaal overdacht onder de titel ‘Het gewone leven’. Ik lees enkele bladzijden van zijn commentaar bij het vierde hoofdstuk en wordt opnieuw getroffen door de diepgang en de schoonheid van zijn gedachten. Zijn titel maakt hij helemaal waar als hij schrijft over de zaak die Boaz aangaat in de poort, daar waar recht wordt gesproken. Hier heerst de nuchterheid van de ambtenaar en de burgerlijke stand, maar juist hierin ziet Miskotte het gewone leven. Over dat gewone leven gaat de zegen van God en daarom is het zaak daarin te blijven en te zijn. Ik citeer enkele volzinnen van deze theoloog die op een dichterlijke manier theologiseerde.

Kierkegaard zegt in ‘Wiederholung’: de kracht van het zedelijke, en alles wat met de vervulling van Gods wil en wet in verband staat, zit in de herhaling, het vraagt om de herhaling, de vreugde van het herhalen.

Op onze plaats blijven, is de boodschap, ook al wordt ge verteerd door verlangen naar gansch-andere dingen.

De herhaling berust op het vertrouwen: bij God is het volle leven gegeven, het staat niet aan òns, van het leven iets bijzonders te maken, wij hebben niets te nemen of te forceren, ik heb elken dag mijn werk te doen, en ik kan niets anders doen dan telkens wéér hetzelfde. Of het dan in die herhaling ook nog iets anders is, dat is God voorbehouden.

Het is een herhaalde geloofsdáád, niet dromering of spijtig stil te staan bij het verleden, of onze krachten te verspillen in het gedurig opwerpen van toekomstverwachtingen, welker verwezenlijking niet in onze hand ligt. Onze taak is: moedig bij het heden te blijven.