dinsdag 23 juli 2013 — Michel van der Plas

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Webdagboek Jan de Korte

Afgelopen zondag overleed Michel van der Plas. In de kerk kennen we hem van een aantal liederen en een enkel gedicht. Samen met Huub Oosterhuis bewerkte hij meerdere psalmen uit het Oude Testament, ook schreef hij gedichten die hij de titel ‘Psalm’ gaf, zoals het gedicht hieronder, dat ook in het nieuwe liedboek staat afgedrukt, uiteraard bij Psalm 23. ‘De kinderen zingen van een vergezicht’, dicht hij hier, hij gaf het de kinderen zelf in de mond. Van hem is het lied ‘Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ met als refrein ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Eén van de weinige liederen uit de bekende kinderbundels dat niet door Hanna Lam geschreven is, de titel van de nog steeds gebruikte bundels werd er aan ontleend: ‘Alles wordt nieuw’. Zondag zullen we hem gedenken door een tekst van hem te lezen die als lied 259 in het nieuwe liedboek gekomen is: ‘Zend ons een engel in de nacht / als alles ons een raadsel is, / als ons de zekerheid en kracht / ontvallen in de duisternis.’

Psalm

De Heer is mijn verder. Hij laat mij missen:
roes, aarde, nu. Laat mij te weinig zijn
en wensen. Drijft mij op naar duisternissen
van bos en braakland, in een perk van pijn.

Is mijn elders. Laat hemelen verhalen,
de macht, de glorie. En houdt mij doodsbang
over mijn dorst gebogen. Zendt zijn stralen
bij mondjesmaat. En wacht, mijn leven lang.

Mijn vijand drinkt en doezelt voor mijn ogen.
De kinderen zingen van een vergezicht.
De Heer is mijn eenmaal. Ik moet nog hoger.

Zijn heil en zegen zullen op mij jagen,
mijn leven lang. Ik zal het dwingelandslicht
zien, haten en verlangen, al mijn dagen.