Donderdag 23 januari 2014 – Broeder Frank

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Webdagboek Jan de Korte

Deze week hoorden we van het overlijden van Frank van het Hof, broeder Frank. Hij was één van de Taizé broeders die in Bangladesh werken. Hij was ook een keer bij ons in een kerkdienst, waarin hij iets vertelde over het werk onder de mensen in Bangladesh, we hebben daar goede herinneringen aan. Ik neem hier over wat naar aanleiding van zijn overlijden op de website van Kerk in Actie staat. Meer over broeder Frank op de website van de Protestantse Gemeente Gasselte.

Laten we bidden voor de mensen die zich betrokken voelden bij broeder Frank van de broeders van Taizé: de gehandicapten, de jongeren, de armen, allen in de kerk die zijn inzichten niet snel zullen vergeten en voor zijn familieleden in Nederland.

Broeder Frank van de broeders van Taize in Bangladesh is op 16 januari overleden, onderweg van Bangladesh naar Frankrijk.
Broeder Frank was al sinds 1974 betrokken bij het werk van de Taizebroeders in Bangladesh. Sinds 2000 ook bij de ontwikkeling van het werk van het Mymensingh Church Care Programme, een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Broeder Frank is een goede bekende van de Flevolanders die in het kader van Interactief in 2009 Kerk in Actie-partners in Bangladesh hebben bezocht.
Hij was een inspirerend voorbeeld: in eenvoud zette hij zich, samen met de communiteit, belangeloos in voor mensen in nood.
Zijn liefde voor God, de gehandicapten, de jongeren, de armen, zijn inzichten in de kerk en situatie in Bangladesh en zijn zachtmoedigheid zullen we niet snel vergeten. De mensen in Bangladesh zullen broeder Frank ontzettend missen.