Financiën en vragen + uitleg

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

Half januari begint de Aktie Kerkbalans. In voorgaande jaren hadden we dan een uitgebreide financiële gemeente-vergadering, wat later een gemeentevergadering op zondag na de dienst. En in coronatijd ging alles digitaal, via onze website www.pgemmenoost.nl.
Er waren weinig vragen, en de verantwoording voor hoe we het binnengekomen geld hebben gebruikt werd gedaan via de jaarrekeningen. Ook dit jaar doen we het meeste digitaal. Op onze website vindt u vanaf 1 januari de rekeningen en begrotingen van de PG Emmen. Er is
sinds dit jaar niet meer een aparte rekening/begroting per vijf wijken. Dat was administratief een kostbare zaak. De Algemene Kerkenraad heeft gekozen om voor geheel Emmen één rekening te gebruiken. Op onze website ziet u de cijfers van de PG Emmen gerelateerd aan
onze wijk Oost, de cijfers van de diaconie en de ZWO. De cijfers van de wijkkas. En de eindafrekening van het Verjaardagsfonds. We gaan er vooralsnog van uit dat de cijfers tijdig op de website gezet kunnen worden.
Op 8 januari, tijdens de koffie, is er gelegenheid om vragen over de cijfers te beantwoorden.
We vragen u vriendelijk om die vragen tevoren te stellen via de mail: scribaat@pgemmenoost.nl Dan kunnen we ons er op voorbereiden en een probaat antwoord geven.
Namens de kerkenraad Annie Bos

Zie hieronder de tot nu toe ontvangen stukken:

PGE-Oost
Verj. Fonds
Wijkkas
Voedselbank
Diaconie
ZWO