Liturgische schikkingen

Regelmatig wordt bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen met behulp van bloemen en andere materialen een liturgische schikking gemaakt, die een plaats krijgt in de dienst en daarin ook vaak een rol speelt.

Belangstelling voor deze vorm van kerkelijke activiteit? Meld het per email. Kijk ook eens op de site over liturgisch bloemschikken.

Een overzicht van de actuele liturgische schikkingen vindt u hieronder:

Derde zondag 40 Dagentijd 2024

‘Ga mee!  De schikking heeft als basis een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering. De bol is in het begin donker en wordt steeds groener: het licht dringt door.
Slechts één ding lijkt zeker in het leven, namelijk dat veel onzeker is. Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen? Hoe kijken we naar de wereld? De paarse bloemen symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Jonge uitlopende takken reiken als tegenhanger naar de hemel. Gedoofde ogen met sporen van licht gehoorde waarschuwingen en dan... niets.


Tweede zondag 40 Dagentijd 2024

‘Ga mee!  De schikking heeft als basis een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering. De bol is in het begin donker en wordt steeds groener: het licht dringt door.
De terracottapot staat voor het proces van potten draaien. Lukt het om mooie potten te maken of gaat er ook wel eens iets mis? De Hedera, klimop staat voor doorgaan en doorzetten. Trouw van God aan de aarde. Telkens opnieuw gecreëerd.... goed genoeg.


Schikking Kerst 2023

Bij de Schikking

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ Het past bij het thema pelgrimeren en op weg zijn. De guirlande geeft de weg aan die we gaan naar Kerst.
Kerst   Zou jij Jozef willen zijn? Hoe zou je je voelen? Toch is Jozef onmisbaar. Door hem krijgt het kerstkind koninklijke afkomst. Jezus is hét koningskind, uit het geslacht van David. Met dank aan Gods Geest en aan Jozef!
De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef. De ster wordt gemaakt in lichte kleuren. In de guirlande komen gouden accenten en lichtjes om het feestelijke te onderstrepen.
De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen bij het koningskind.


Schikking vierde advent 2023

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ Het past bij het thema pelgrimeren en op weg zijn. De guirlande geeft de weg aan die we gaan naar Kerst.
4e Advent We richten ons op de boodschap aan Maria. Ze gelooft de woorden van de engel. Waarom? Omdat ze de Heer wil dienen. Haar dienstbaarheid is geen slaafse onderdanigheid, maar vertrouwen in de woorden van de Heer. Hoe vreemd die ook lijken. De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Vanwaar de boodschap komt. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande wordt aangevuld met bessen van klimop en Viburnum. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt.


Schikking derde advent 2023

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ Het past bij het thema pelgrimeren en op weg zijn. De guirlande geeft de weg aan die we gaan naar Kerst.
3e Advent   Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken voor de Heer. Deze week horen we waarom dit belangrijk is. Al degenen die meegaan en de weg van de Heer rechtmaken. Allen die zich laten dopen, kuilen dichten en zich inzetten voor het recht van God. De bruidegom komt hen tegemoet!
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop en het aanstaande feest worden gesymboliseerd door de lichte kleuren in de guirlande.


Schikking tweede advent 2023

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ Het past bij het thema pelgrimeren en op weg zijn. De guirlande geeft de weg aan die we gaan naar Kerst.
2e Advent Ga mee! Volg de guirlande. Voordat je te lichte wandelschoenen aantrekt, weet dat je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje.
Een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!
Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.


Schikking eerste advent 2023

Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ Het past bij het thema pelgrimeren en op weg zijn. De guirlande met takken van de levensboom geeft de weg aan die we gaan naar Kerst.
1e Advent De richting van de wegwijzer staat naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn.
De weg die we gaan is donker. De guirlande wordt opgevuld met beukenblad, beukennootjes en eventueel gedroogde materialen (herinnering aan wat was) De meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken.


Kerst 2022

Kerst
Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke
kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Betlehem waar
ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Zo wordt zij ons tot voorbeeld.
Er staan 4 hoge kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met talloze niet-hooggeplaatste lampjes. Tussen de lampjes witte (vruchten) bessen en groen uitlopende kleine bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.


Vierde advent 2022

Aan Tafel.
De schikkingen in de Adventtijd zijn gemaakt op een tafel die rust op 4 stammen. De tafel staat voor samen, je mag gezien worden, je mag meedoen. De stammen staan voor de vier vrouwen die komende weken centraal staan. Zij dragen de tafel.
Tamar is eenzaam en voelt zich hopeloos. Haar schoonvader komt zijn beloftes niet na. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst. Juda herkende haar en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.Gedroogde halmen van prachtriet versluieren de omgeving. Het is onduidelijk, vaag. De tafelrand bij Tamar is langer dan de andere randen.
Roze peperbes. Symbool: de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen. Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed.


Derde advent 2022

Aan Tafel.
De schikkingen in de Adventtijd zijn gemaakt op een tafel die rust op 4 stammen. De tafel staat voor samen, je mag gezien worden, je mag meedoen. De stammen staan voor de vier vrouwen die komende weken centraal staan. Zij dragen de tafel.
De prostituee Rachab uit het verhaal van Jericho kent God van de machtige maar ook angstige verhalen die de mannen haar vertellen.Zij is daar oprecht benieuwd naar. Ze wil een ander leven.
Zij wordt door Jozua gespaard en komt zo in de lijn van Jezus en God.
De rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van
liefde, van gevaar en van pijn. De vleugeltjes van de es staan voor een nieuw begin.