Liturgische schikkingen

Regelmatig wordt bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen met behulp van bloemen en andere materialen een liturgische schikking gemaakt, die een plaats krijgt in de dienst en daarin ook vaak een rol speelt.

Belangstelling voor deze vorm van kerkelijke activiteit? Meld het per email. Kijk ook eens op de site over liturgisch bloemschikken.

Een overzicht van de actuele liturgische schikkingen vindt u hieronder:

Tweede advent 2022

Aan Tafel.
De schikkingen in de Adventtijd zijn gemaakt op een tafel die rust op 4 stammen. De tafel staat voor samen, je mag gezien worden, je mag meedoen. De stammen staan voor de vier vrouwen die komende weken centraal staan. Zij dragen de tafel.
Ruth, de dochter van Naomi spreekt over haar geloof buiten haar eigen land.
Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving,
gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze wordt ook daar gezien en opgenomen.
Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft
God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus. De korenaren komen uit het verhaal van Ruth. De dennennaalden staan voor de pijnscheuten van verdriet omdat zij haar familie achterlaat.


Eerste advent 2022

Adventschikking: Aan Tafel

De schikkingen in de  Adventstijd zijn gemaakt op een tafel die rust op 4 stammen. De tafel staat voor samen, je mag gezien worden, je mag meedoen. De stammen staan voor de vier vrouwen die komende weken centraal staan. Zij dragen de tafel. Vandaag staat centraal de vrouw van Uria, Battsa. We lezen het in Samuel. We weten dat ze Batseba heet. Haar schoonheid brengt niet alleen geluk. Misbruik en moord achtervolgen haar (paars, de kleur van rouw). Later trouwt David (de kleur geel) met haar. Een pijnlijk herkenbaar
verhaal. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!


Eeuwigheidszondag 2022

Schikking Eeuwigheidszondag.
Wij zien de gebundelde Magnolia takken. Het staat voor de onderlinge verbondenheid tussen Maria, Martha en Jezus. De viltachtige knoppen staan voor de warmte en zachtheid die zij elk uitstralen. De takken staan uiteen om de leegte te symboliseren. Samen maar toch alleen. De hangende takken van de sierpeer zijn een teken van rouw. Daar omheen
de parels die staan voor de tranen. Zij maken verbinding met de winterbloeiende Viburnum. De bloemen symboliseren de opstanding. Daarom heen liggen de Olijfwilg takken. Teken van wat Jezus nog te wachten staat nu de priesters beseffen dat Jezus een gevaar voor hen vormt.


Schikking Pinksteren 2022

       

 

 

 

 


40 dagentijd 2022 Pasen 17 april 2022

In deze 40-dagen tijd schikkingen was het thema Van u is de toekomst. We weten niet wat ons toevalt in ons leven maar ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. Het ontluikt, ontwaakt.
Vandaag het slotakkoord met een nieuw begin. Een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.


40 dagentijd 2022 10 april 2022

In deze 40-dagen tijd schikkingen rond het thema Van u is de toekomst. We weten niet wat ons toevalt in ons leven maar ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. Het ontluikt, ontwaakt.
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding
met Aswoensdag. Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgische vaatwerk bij de schikking te plaatsen.


40 dagentijd 2022 3 april 2022

In deze 40-dagen tijd schikkingen rond het thema Van u is de toekomst. We weten niet wat ons toevalt in ons leven maar ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. Het ontluikt, ontwaakt.
Het verhaal over het beheer van de wijngaard. Met een verwijzing naar het lijden van Jezus.
en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.


40 dagentijd 2022 27 maart 2022

In deze 40-dagen tijd schikkingen rond het thema Van u is de toekomst. We weten niet wat ons toevalt in ons leven maar ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. Het ontluikt, ontwaakt.
De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Wees welkom. Je hoort erbij.
Tussen de grassenstructuur plaatsen we groene kale takken en de eerste bloesems.
Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

 


40 dagentijd 2022 20 maart 2022

In deze 40-dagen tijd schikkingen rond het thema Van u is de toekomst. We weten niet wat ons toevalt in ons leven maar ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. Het ontluikt, ontwaakt.
Tot bloei komen en vrucht dragen. Ook in deze wintertijd. De vijg kent een winterbloei. Heb geduld, kom tot inkeer. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.


40 DAGENTIJD 2022- 13 MAART 2022

In deze 40-dagen tijd schikkingen rond het thema Van u is de toekomst. We weten niet wat ons toevalt in ons leven maar ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op de rand van de spot verandert iedere week een beetje. Het ontluikt, ontwaakt.
Vandaag gaat het voer de verschijningen en ontmoetingen op de berg. We herkennen een wolk. Maar wat zien we? Het blijft vaag. Het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt. De wolk wordt gevuld met uitgebloeid pampasgras en gipskruid.