Liturgische schikkingen

Regelmatig wordt bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen met behulp van bloemen en andere materialen een liturgische schikking gemaakt, die een plaats krijgt in de dienst en daarin ook vaak een rol speelt.

Belangstelling voor deze vorm van kerkelijke activiteit? Meld het per email. Kijk ook eens op de site over liturgisch bloemschikken.

Een overzicht van de actuele liturgische schikkingen vindt u hieronder:

Schikking 21 april 2019 (Pasen)

De vorm van deze schikking is het hart.
In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’.
Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang.
Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel), tulpen (wit), narcissen (wit/geel) en bloesems.
Allerlei bloeiende bolplantjes worden naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken


Schikking 14 april 2019 (40 dagentijd)

De intocht in Jeruzalem.
De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

 


Schikking 7 april 2019 (40 dagentijd)

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal.
De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen.
In de flesjes plaatsen we zwaardvormig blad zoals dat van een Yucca of Draceana.
Tussen de flessen plaatsen we potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.


Schikking 31 maart 2019 (40 dagentijd)

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.
De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst.
De vorm wordt versterkt door groene takken.
In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien. Teer groen


Schikking 24 maart 2019 (40 dagentijd)

De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.
De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat.
De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
Eventueel kunnen 8 vijgen (verwijzing naar de vijgenboom uit het verhaal) bij de flessen worden gelegd.


Schikking 17 maart 2019 (40 dagentijd)

De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel.
De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde.
De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen.
In de flessen plaatsen we bloemen zoals de cyclaam.


Schikking 10 maart 2019 (40 dagentijd)

 

De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.
De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm.
Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.
De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan.
In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus.
Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.


Schikking kerst 2018

De krans, een cirkel kent geen begin en geen eind,zij is het teken voor de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht soms verborgen zijn. De krans wordt gevuld met witte bloemen. In de glazen pot glinsterende kerstballen met licht. Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden. Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.


Schikking vierde advent 2018

De krans, een cirkel kent geen begin en geen eind, zij is het teken voor de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat,
Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn.
In de krans worden twaalf lelies gestoken. Zij staan voor standvastigheid en trouw en voor de 144.000 die van de aarde zijn vrijgekocht. Het getal staat voor de volmaakte voltalligheid: twaalf keer twaalf keer duizend.
De symbolische betekenis van de lelie is reinheid en zuiverheid. Tussen de lelies zien we klimop-trouw die blijft- en gipskruid dat de grote hoeveelheid aangeeft.


Schikking derde advent 2018

De krans, een cirkel kent geen begin en geen eind, zij is het teken voor de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat,
Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. De krans wordt in twee delen verdeeld. De ene helft wordt gevuld met zachte en lichte bloemen, de andere met donkere en stekelige. De lichte zijn hoger dan de donkere en buigen er als het ware overheen om uit te beelden dat het licht het wint.