Liturgische schikkingen

Regelmatig wordt bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen met behulp van bloemen en andere materialen een liturgische schikking gemaakt, die een plaats krijgt in de dienst en daarin ook vaak een rol speelt.

Belangstelling voor deze vorm van kerkelijke activiteit? Meld het per email. Kijk ook eens op de site over liturgisch bloemschikken.

Een overzicht van de actuele liturgische schikkingen vindt u hieronder:

Kerst 2019

‘Het licht schijnt in de duisternis’.

De kroon op al deze kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.


Vierde advent 2019

Vierde adventszondag: Gods belofte van zegen en genade’.
De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels en deze zondag staat in het teken van de trouw van God aan ons.
Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboliseert de klimop ‘trouw’.
De plant is het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren en de plant hecht zich aan de ondergrond.


Derde advent 2019

Derde adventszondag: De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’.
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal. Het groen voor de krans komt van het groen van de levensboom, de Thuja.
Deze boom is het hele jaar door groen, heeft een sterke en aangename geur en uit de hars van deze boom wordt etherische olie gewonnen.
De naam ‘levensboom’ past bij de plant. De groene krans versieren we met geregen pindanootjes als symbool rechtvaardig zijn.


Tweede advent 2019

Tweede adventszondag: ’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, en terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’. ‘Oorlogen zijn verleden tijd’… . De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het ‘Goede’, in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade.
Een symbool voor dat zelfreinigend vermogen is Eucalyptus (mentholgeur). Van deze grijze takken wordt de krans gemaakt. Aan de krans worden opgerolde puntige blaadjes of puntige blaadjes gehangen. De cirkel met de punten lijkt zo op een soort eg (landbouwwerktuig).


Eerste advent 2019

De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit het boek Micha. De driehoekige vorm staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). De profeet Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God. Elke week komt er een krans bij. De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. De horizontale stand staat ons aardse leven.
Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
Deze zondag: God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’.
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich binnen de krans veilig kunnen verzamelen.


Laatste zondag kerkelijk jaar 2019

'Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend'.
We zien een geborgen plaats waarin we kunnen schuilen.
Waar we ons even vrijwaren van de lasten (donkere tinten) die we om ons heen zien en meedragen.
Uit diezelfde omgeving zien we ook de zegeningen komen (rood) die we in ons leven hebben betekend voor onze naasten.
De zegeningen zijn actueel voor zij die leven.
Het zijn de mooie herinneringen als wij denken aan hen die wij vandaag gedenken.


Schikking 21 april 2019 (Pasen)

De vorm van deze schikking is het hart.
In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’.
Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang.
Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel), tulpen (wit), narcissen (wit/geel) en bloesems.
Allerlei bloeiende bolplantjes worden naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken


Schikking 14 april 2019 (40 dagentijd)

De intocht in Jeruzalem.
De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

 


Schikking 7 april 2019 (40 dagentijd)

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal.
De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen.
In de flesjes plaatsen we zwaardvormig blad zoals dat van een Yucca of Draceana.
Tussen de flessen plaatsen we potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.


Schikking 31 maart 2019 (40 dagentijd)

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.
De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst.
De vorm wordt versterkt door groene takken.
In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien. Teer groen