Liturgische schikkingen

Regelmatig wordt bij het thema van een bepaalde zondag of van een reeks zondagen met behulp van bloemen en andere materialen een liturgische schikking gemaakt, die een plaats krijgt in de dienst en daarin ook vaak een rol speelt.

Belangstelling voor deze vorm van kerkelijke activiteit? Meld het per email. Kijk ook eens op de site over liturgisch bloemschikken.

Een overzicht van de actuele liturgische schikkingen vindt u hieronder:

Kerst 2020

Johannes spreekt over een nieuw begin: “In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God”.
Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd.
De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin


Vierde advent 2020

Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt.
De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, en voor een ieder persoonlijk.
De vier beklede fessen symboliseren de naderen de kerst.


Derde advent 2020

In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst.
Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg, die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.
De drie beklede flessen symboliseren de naderende Kerst  


Tweede advent 2020

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit ( witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus ) De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm, die min of meer gelijk is aan de schaal.
De twee beklede flessen symboliseren de naderen de Kerst.


Eerste advent 2020

Het Goede Leven.
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers (flessen) geplaatst. De open schaal staat symbool voor de plek waar je geboren bent. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Het Goede Leven staat open voor iedereen.
De driehoekjes in de schaal verwijzen naar het getal drie: het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.
De vier flessen verwijzen naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je ook geboren bent.
1e Advent
In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom: ‘Leer van de vijgenboom deze les'. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. (vert. Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet later, maar ook nu al. De beklede fles symboliseert de naderende Kerst.

 


Kerst 2019

‘Het licht schijnt in de duisternis’.

De kroon op al deze kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.


Vierde advent 2019

Vierde adventszondag: Gods belofte van zegen en genade’.
De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels en deze zondag staat in het teken van de trouw van God aan ons.
Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboliseert de klimop ‘trouw’.
De plant is het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren en de plant hecht zich aan de ondergrond.


Derde advent 2019

Derde adventszondag: De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God’.
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal. Het groen voor de krans komt van het groen van de levensboom, de Thuja.
Deze boom is het hele jaar door groen, heeft een sterke en aangename geur en uit de hars van deze boom wordt etherische olie gewonnen.
De naam ‘levensboom’ past bij de plant. De groene krans versieren we met geregen pindanootjes als symbool rechtvaardig zijn.


Tweede advent 2019

Tweede adventszondag: ’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, en terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’. ‘Oorlogen zijn verleden tijd’… . De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het ‘Goede’, in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade.
Een symbool voor dat zelfreinigend vermogen is Eucalyptus (mentholgeur). Van deze grijze takken wordt de krans gemaakt. Aan de krans worden opgerolde puntige blaadjes of puntige blaadjes gehangen. De cirkel met de punten lijkt zo op een soort eg (landbouwwerktuig).


Eerste advent 2019

De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit het boek Micha. De driehoekige vorm staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). De profeet Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God. Elke week komt er een krans bij. De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. De horizontale stand staat ons aardse leven.
Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
Deze zondag: God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’.
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich binnen de krans veilig kunnen verzamelen.