Pastoraat

De zorg voor het pastoraat ligt in eerste instantie bij de sectieteams: de contactpersonen zijn immers de oren en ogen van de wijkgemeente. Bij bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen van onze senioren bij jubilea, maar ook bij andere gelegenheden zal als eerste vanuit de sectie aandacht worden gegeven.
De voorzitters van de sectieteams hebben via de Werkgroep Pastoraat een geregeld contact met onze predikant ds. Jan de Korte.
Wanneer u contact met hem wenst, kunt u uiteraard rechtsstreeks met hem bellen (626782) of via het sectieteam vragen een kontakt te regelen.