Pastoraat

De zorg voor het pastoraat ligt in eerste instantie bij de sectieteams: de contactpersonen zijn immers de oren en ogen van de wijkgemeente. Bij bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen van onze senioren bij jubilea, maar ook bij andere gelegenheden zal als eerste vanuit de sectie aandacht worden gegeven. De voorzitters van de sectieteams hebben via de Werkgroep Pastoraat geregeld contact met de predikant.