Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur houden we dienst. De thema’s van de kerkdiensten worden voornamelijk bepaald door het kerkelijk jaar. Dat begint met de vier adventszondagen, die aan Kerst vooraf gaan, dan gaan we naar de veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, en zeven weken na Pasen vieren we het Pinksterfeest. Voor de lezingen gaan we meestal uit van het Oecumenisch Leesrooster. Ook de handleiding Kind op Zondag houdt voor de Kindernevendienst meestal dit rooster aan, zodat in dienst en kindernevendienst gelijke verhalen aan de orde komen. In de week voor Pasen is er elke avond een vesper of dienst. 

De orde van aankomende en recente diensten vindt u onder het menu diensten > orde van de dienst. Recente diensten kunt u ook beluisteren en bekijken via kerkomroep.nl of via ons eigen YouTube kanaal. Het complete rooster van kerkdiensten in Emmen vindt u in het menu: diensten > rooster kerkdiensten in Emmen.

Los van het kerkelijk jaar zijn er ook nog enkele bijzondere zondagen (afhankelijk van de komende coronamaatregelen).

2021

9 mei          Leren Vieren

 Koffiedrinken

Er is gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst. Dit wordt mogelijk gemaakt door een vaste groep vrijwilligers. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en misschien nog even na te praten.

 

Twee maal in de maand – met uitzondering van de zomervakantie – is er kindernevendienst voor kinderen vanaf 3 jaar. Tijdens de preek gaan zij naar hun eigen zaal. Tijdens de kindernevendienst is er veel aandacht voor de kinderen en wat er speelt in hun leven. Onder genot van een bekertje ranja praten ze over belevenissen in de afgelopen week, luisteren ze naar het verhaal vanuit Kind op Zondag en gaan ze in gesprek over dit verhaal. Hierna doen ze een verwerking: een knutselwerk, kleurplaat of een spelletje. Ook vriendjes en vriendinnetjes en kleinere kinderen zijn welkom om mee te doen en te spelen tijdens de kindernevendienst! En wanneer er oppas nodig blijkt te zijn, regelen we dit graag. Voor vragen kunt u terecht bij Sara Stegen.

De doop
Voor de doop van uw kind wordt u verzocht contact op te nemen met onze wijkpredikant.

Viering Heilig avondmaal
Deze viering wordt in onze  wijkgemeente ongeveer zeven keer per jaar gehouden. We zitten de gehele dienst van de avondsmaalviering in halve kringen en delen en geven brood en wijn (druivensap) aan elkaar door. De avondmaalsviering is ook open voor kinderen en jongeren.

Uitgangscollecte
Na de dienst staat er iemand met een collectebakje bij de uitgang. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de eredienst en de kosten van de zondagsbrief.

Autovervoer
Op verzoek is er de mogelijkheid om te worden opgehaald voor de kerkdienst. Coördinatie: Hans en Petra ten Cate, e-mail petratencate@freeler.nl

Kerkomroep
Via Kerkomroep Nederland is het mogelijk thuis de kerkdienst te zien en te beluisteren. Dit kan via internet op uw eigen computer of tablet. Ga hiervoor naar www.pgemmenoost.nl en klik aan de rechterkant op Kerkomroep.nl. Dit opent een nieuw scherm van de kerkomroep waar u een dienst kunt kiezen om af te spelen.
Een andere optie is via uw eigen televisie, mits die geschikt is of kerkradio via de telefoonlijn.
Nadere informatie kunt u vragen bij de contactpersonen, Henk Lever of Koop van Engen.

Zondagsbrief ‘Hofgeluiden’
Deze nieuws- en informatiebrief van onze wijkgemeente wordt iedere zondag aan de kerkgangers uitgereikt. Hierin zijn opgenomen: de orde van dienst, de zondagse bloemengroet, vermelding van overleden gemeenteleden, geboorten, opnames in het ziekenhuis, jubilea, collectebestemmingen, mededelingen over komende activiteiten enz. De zondagsbrief is ook elke week digitaal beschikbaar op de website van onze gemeente. Ook kunt u zich via het kopij-adres opgeven om Hofgeluiden elke week te ontvangen in Uw mailbox.  U kunt kopij voor deze zondagsbrief insturen – voorzien – van uw naam en telefoonnummer, ‘s woensdags voor 18.00 uur bij hofgeluiden@gmail.com.

Amnesty international en Wereldwinkel
De Amnesty brieven staan elke maand op de website van Emmen – Oost. De laatste zondag van de maand , behalve in juli en augustus, liggen de voorbeeldbrieven in de hal om mee te nemen en thuis te schrijven.
Contactpersonen van Amnesty in onze wijk zijn:
Carin van Boven en Hans en Margreet de Jong.