Werkgroep Liturgische Schikkingen

Deze groep draagt zorg voor de bloemen tijdens de diensten. Ook maken leden van de groep in geval van bijzondere diensten (Stille Week en Pasen, Kerst, Pinksteren, bevestiging ambtsdragers, etc.) een liturgische verbeelding met bloemen en natuurlijke materialen. Wanneer u interesse heeft om (een keer) mee te doen, neemt u dan contact op met Rien Middelburg.