Een lied door de week

Geschreven op . gepost in Algemeen

Een lied over geluk, een droombeeld…

Op de website Liedboekcompendium staat over `Voor mij is geluk` dat het een lied is voor kinderen. 
De wind in mijn oren, de zon in de lucht en languit in ´t gras… (couplet 1)
Zoekt u vooral lied 783 eens op. Hier klinkt het hele lied.

Kijk naar het filmpje, daar zingt Iris Kroes het laatste couplet. Een lied met een aanstekelijke tekst en een melodie die erom vraagt om mee te zingen.

Vakantie van onze predikant

Geschreven op . gepost in Algemeen

In verband met vakantie niet bereikbaar van 27 juli  tot en met 7 augustus.
Voor dringende vragen van pastorale aard kunt u  contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, mw. Annie Bos, te bereiken via het mail adres atmbosoldenhuis@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Door-Elske Cazemier, wijkpredikant Prot Gem Emmen Oost.

Een lied door de week

Geschreven op . gepost in Algemeen

Tijd van vloek en tijd van zegen

 

 

 

 

 

Komende zondag wordt dit lied in de dienst gezongen en gelezen. Lied 845, Tijd van vloek en tijd van zegen.
Een lied met echo’s van Prediker. Het staat vol met beelden en verwijzingen naar de tijden die mensen in hun leven meemaken. En woorden die herinneren aan bijbelse verhalen, verhalen die we kennen en zinnen die die verhalen kunnen oproepen.