Geen plaats meer kunnen reserveren?

Geschreven op . gepost in Algemeen

Wat te doen als je geen plaats meer kunt reserveren?
Je belt dan het nummer 06 2235 6483, en meldt je naam en telefoonnummer en dat je geen plaats meer kon krijgen. Wij weten dan hoeveel mensen ‘achter het net hebben gevist’.
Dan kunnen we iets bedenken om de plaatsen eerlijk te verdelen over de gemeenteleden die ’s zondags graag naar de kerk gaan.

Nieuwe richtlijnen van de PKN

Geschreven op . gepost in Algemeen

Vanaf komende zondag 11 oktober, zijn er nieuwe richtlijnen van de PKN.
Er mogen max. dertig bezoekers zijn in de kerkdienst. Er is geen samenzang, wel mag er  een groepje (max 3) voorzangers zijn in de dienst.
En, net zoals in openbare gebouwen en in de supermarkt, dragen we een mondkapje. Zodra je op je stoel in de kerkzaal zit mag het mondkapje af. Bij vertrek uit de kerk gaat het mondkapje weer op.
Ons reserveringssysteem is al aangepast aan het maximum van dertig.

Tent of Nations in Bethlehem

Geschreven op . gepost in Algemeen

In de dienst van mijn bevestiging op 4 oktober jl. heb ik aandacht gevraagd voor Tent of Nations in Bethlehem.
De familieboerderij van de familie Nassar wil een baken van vrede zijn in een regio waar veel conflicten zijn.