Welkom

 

RegenboogOnze gemeente wil zijn als een regenboog, veelkleurig, niemand uitsluitend, vertrouwend op God en zijn beloften, met een open blik naar de wereld.

Het licht en de kleuren. We vormen als gemeente een gemeenschap van verschillende mensen, met verschillende gedachten, gevoelens en meningen. We willen die verschillen zien als de kleuren van de regenboog, allemaal ontstaan door de breking van het ene witte licht. Elke zondag komen we bij elkaar om dat licht, het evangelie van Jezus Christus, tot ons te laten komen. Daar ontstaan de eerste kleuren, in woord, lied, gebed, gave, doop en avondmaal.

Ontmoeting. Ontmoeting staat in onze gemeente hoog aangeschreven, we proberen dat een ontmoeting te laten zijn die mensen opneemt zoals ze zijn, in al hun verscheidenheid. Die open ontmoeting vindt plaats in de diensten, in allerlei vormen van bezoekwerk en in het samenkomen in kleine kring rond wat ons inspireert.

Uitstraling. We willen ook iets uitstralen van het licht dat we ontvangen. Dat gebeurt in vormen van diaconaat, dienst aan de naaste dichtbij en veraf, dat gebeurt ook als we het omzien naar elkaar niet beperken tot leden van de eigen gemeente.

Nieuw in Emmen-Oost. Wanneer je door verhuizing in een nieuwe omgeving komt te wonen, is het prettig om te weten dat je ook in de kerk welkom bent. Voor deze nieuwe bewoners van onze wijk zullen we in voorkomende gevallen een bijeenkomst houden om hen wegwijs te maken in Emmen-Oost. Zij zullen daarvoor persoonlijk uitgenodigd worden.

Site. Op deze site een presentatie van de vele vormen en brekingen die het licht van het evangelie oproept, in de hoop dat deze presentatie oproept tot nieuwe ontmoeting en leidt tot verdere uitstraling.

Onze wijkgemeente beschikt over een wijkgids, de meeste onderwerpen in deze gids zijn geïntegreerd in onze website maar u kunt een exemplaar aanvragen bij onze scriba e-mail: scribaat@pgemmenoost.nl