Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand maart 2019

BIJ DE DIENSTEN

Tijdens de veertigdagentijd lezen we de klassieke verhalen voor de veertigdagentijd zoals we die ook op het doek dat in de kerk hangt terugvinden.

MEDITATIEF SCHILDEREN

In het tweede halfjaar van dit winterseizoen kies ik voor een wat persoonlijker insteek.
We gaan schilderen bij teksten die mij zelf aanspreken, ik noem deze serie: ‘Een gedicht, een tekst, een lied’.
We mediteren eerst in stilte, wisselen zo nodig iets uit en gaan daar al schilderend mee verder.
Ervaring met schilderen is niet nodig en je bent ook welkom voor een enkele keer.
De derde avond is op 21 maart (veranderde datum!), 19.30 uur in de Schepershof.
Graag even aanmelden bij Jan de Korte, jdk@jandekorte.nl.

Met hartelijke groet,
Jan de Korte

Van de ZWO:

Allereerst een mooi bericht: het streefbedrag van 3500 euro van ons jaarproject “Kinderen in de knel in India” hebben we gehaald!!!
Alle geefsters en gevers: hartelijk dank!!!
Voor de veertigdagentijd ( met de bekende doosjesactie en de collecten in die weken”) kozen we voor het project “Rwanda, 25 jaar na de genocide”.
U bent via de folder geinformeerd en ook elke zondag wordt een filmpje vertoond over de verschillende projecten van dit project.
U kunt ook uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL54 RABO 0373737076 t.n.v. ZWO Emmen – Oost o.v.v. project Rwanda.

 

 

De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff

V&T lezingen in de Schepershof

Op donderdag 14 maart om 14.30 uur een lezing door Wolter ter Steege, over Kerk en Drenth.
Een interessant verhaal dat verduidelijkt waarom er zo’n verscheidenheid aan kerkgebouwen is ontstaan in onze provincie.
Wolter heeft hier een speciaal verhaal over te vertellen met plaatjes.
Kerken hadden vroeger naast religieuze, ook nog andere functies in de samenleving.
Wolter vertelt hoe de gemiddelde Drent met zowel de religieuze als de andere functie te maken had.
Hij laat aan ons zien hoe de religieuze ontwikkeling in Drenthe ging.
Wat de cultuurhistorische waarde van de gebouwen hier is.
En hoe belangrijk het is voor Drenthe om deze gebouwen herkenbaar overeind te houden.
Welkom bij deze lezing.

Op donderdag 11 april komt Evelien Vrolijk, medewerker bij KerkinAktie in de Schepershof.
Ze komt vertellen over KerkinActie (KiA) en het KiA project Rwanda in de 40-dagentijd.
Na de lezing is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een ‘sobere Afrikaanse’ maaltijd.
Er zijn soms vragen over hoe KerkinActie (KiA) haar werk doet.
Wie kun je dat beter vragen dan iemand die bij en voor KiA werkt.
Aan Evelien dus, die zowel in Nederland als daarbuiten voor KiA werkzaam is.
Ze geeft ons inzicht en algemene informatie over de organisatie KerkinActie en de werkwijze van KiA.
En wij kunnen de vragen stellen over alles wat we van KiA altijd al wilden weten.
Vervolgens geeft Evelien uitleg over het 40-dagen KiA project ‘Rwanda, 25 jaar na de genocide’.
Via de ZWO steunen we dit Rwanda project en het is fijn om van een medewerker van KiA meer te weten te komen hoe de opbrengst gebruikt wordt en welke hulp we kunnen bieden met het geld van dit project.
Evelien is zelf in Afrika geweest bij meerdere KiA projecten.
Om 17.00 uur sluiten we de lezing samen af in stijl met een zogezegde sobere maaltijd, op Afrikaanse wijze…….
De kosten daarvan zijn € 5,00 p.p.
Opgave graag vooraf bij de balie van de kerk.
Welkom.