Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand juni 2023.

Bij de diensten

Komende zondag Pinksteren. Gevoelsmatig een beetje op de derde plek na Kerst en Pasen. Komt het door de wat abstracte boodschap zoals de voorzitter even erop schrijft of door het mooie weer waardoor we aan andere dingen denken? Toch kunnen we de ‘derde plek’ niet missen in onze opdracht aan de onszelf en de wereld.Laat u opnieuw inspireren en bezielen komende zondag. De zondagen daarna twee bekende voorgangers: ds. Wim de Groot en Bert Vastenburg. De zondag erop de laatste Avondsmaalsviering voor de zomer. Het is dan 18 juni. Onze predikant zal in de weken die volgen beginnen aan haar zomerdiensten met als thema muziek. U leest er verderop meer over.

 

 

ZWO: opbrengst Moldavië-project

Moldavië hebben wij ervoor gekozen om het komende jaar voor dat doel uw bijdragen te vragen. Helaas zijn de acceptgirokaarten incl. de toelichting hiervoor niet meer beschikbaar.
In Op Weg van april-mei hebben wij op blz 12 en 13 een toelichting over dit project gegeven. Wij hopen dan ook dat met uw bijdragen de nood in Moldavië enigszins verlicht gaat worden. Voor de duidelijkheid vermelden we hier nog even ons bankrekeningnummer NL54 RABO 0373 73 70 76 t.n.v.ZWO Emmen-Oost. Dit nummer staat ook vermeld in Op Weg onder kerkgegevens Emmen-Oost.

Rouwgespreksgroep

Onze predikant start een rouwwerkgroep op voor de gehele PG Emmen. Meer informatie hierover op de pagina Algemeen Nieuws. De eerste keer is op 29 juni om 14 uur, in de Schepershof, het Waal 400. We spreken dan af hoe vaak en wanneer we bijeenkomen. Begeleiding Diny Panjer, diaken en Door-Elske Cazemier, predikant. Aanmelden kan via door.werk@gmail.com of op telefoonnummer 0591-547687.

Van de predikant

De zomer is in aantocht, dat betekent minder gewone dingen, meer vrijheid…of juist minder ontmoetingen en saaier. En misschien betekent het ook wel helemaal niets. Het betekent in ieder geval meer licht en meer buiten.
Ook in de kerk merken we dat. Na Pinksteren breekt de feestloze helft van het kerkelijk jaar aan. De kleur groen verdwijnt niet van de tafel en de preekstoel, de stola is groen….
Maar er staan wel bijeenkomsten op stapel, de zomerdiensten waarin ik zelf voorga, hebben als thema: muziek. Niet alles natuurlijk, wel kerkmuziek. En dan is er aan van alles te denken, oude en bekende liederen, nieuwere kerkmuziek van Nederlandse componisten, maar ook van bekende buitenlandse componisten, gecomponeerde muziek, klassiek of modern. Of kerkmuziek uit andere landen, Latijns-Amerika, Afrika, Azië, u ziet het, mogelijkheden genoeg.
Wie voor een van de diensten een idee heeft, ik houd me aanbevolen. Mail of bel me maar…en volg Hofgeluiden.
En in deze maanden ook wekelijks zomerkoffie-thee. De ene keer met een thema, de andere keer aan de hand van spontane gespreksstof of met behulp van gesprekskaarten of het rad van fortuin. Het cadeau dat ik bij mijn intrede kreeg. Vorig jaar stond het ook op stapel, maar toen ging dat mis. Hopelijk dit jaar beter. Data komen in Hofgeluiden.
In sommige wijken komen we naar u toe, Koffie met…bij u thuis, Maar dat loopt via de contactpersonen.
Met de zomermaanden bedoel ik juni, juli en augustus. Als ik vakantie heb, is het even stil.
Met u hoop ik op een goede zomer, niet te heet of te droog, maar dat zullen we zien. Welkom op de koffiemomenten en een hartelijke groet uit Eelde, ds Door-Elske Cazemier.

Een lintje voor Tonnis Bos

De voordracht was in het diepste geheim voorbereid door Klaas van Netten. De aanvraag voor het lintje was mede ondersteund door de Cantorij, waar Tonnis al meer dan 30 jaar dirigent van is. Door de Bleerinck, waar Tonnis regelmatig voorgaat in de dienst. Door de Algemene kerkenraad, voor zijn werk als kerkrentmeester in de periodes van verkoop van kerken. Door het bestuur van het Wijkcentrum Angelslo, waarvan Tonnis secretaris is. En door de wijkvereniging Angelslo, waarvan Tonnis bestuurslid is. Dat bestuur is een EOP, een Erkend Overlegpartner met de burgerlijke gemeente Emmen. En Tonnis is ook hoofdredacteur van het wijkblad in Angelslo. Daarnaast nog organist in de Schepershof en soms voorganger in een dienst. Kortom een welverdiend lintje voor ons gemeentelid die zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau mag noemen. Hij wist echt van niks en was volkomen verrast toen de burgemeester hem naar voren riep op woensdagmorgen 26 april in de bijeenkomst van de Lintjesregen in de Grote Kerk. Namens de hele wijkgemeente Emmen-Oost van harte gefeliciteerd, een welverdiende onderscheiding. We genieten er met elkaar van wat hij allemaal doet in de gemeente, we wensen ons en hem toe dat we dat nog lang mogen doen.
Kerkenraad Emmen-Oost

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

Samen met de andere wijken van de Protestantse Gemeente willen we de komende tijd meer gaan samenwerken. Er zijn al wat samenwerkingsverbanden zoals Odoorn met de Grote Kerk en recent Emmermeer-Ichtus met Emmen-zuid. Onze kerkenraad staat niet onwelwillend tegenover samenwerking maar we willen wel graag de locatie Emmen-oost in stand houden. Wij denken dat dit mogelijk is. De Algemene Kerkenraad heeft hier van ons ook een notitie over gekregen. In september wil de kerkenraad beginnen aan een visie voor de periode na het vertrek van onze predikant. Dat is in het najaar van 2024. Een eventuele samenwerking met een andere wijk kan daar deel van uit maken. We denken dan aan samenwerking op bestuurlijk niveau. Ook kun je denken aan gezamenlijke projecten en activiteiten. Er speelt hierbij een kostenaspect mee maar ook hoe vinden we nog leden voor de kerkenraden en leden voor de Algemene Kerkenraad? Op het moment van schrijven denken we als kerkenraad zeker niet negatief over de komende periode. We zijn goed door de Coronatijd gekomen en kerkgangers weten de Schepershof te vinden. Ook de wijkbewoners stappen makkelijker naar binnen voor de activiteiten. Wij hopen dat u ook zo met ons wilt meedenken/mee wilt werken aan de toekomst in Oost voor onze gemeente en onze wijk.
Rien Middelburg, scriba.

Van de voorzitter

Pinksteren. In mijn gedachten hoor ik het lied (683) wat we eerder vaak zongen, uit de bundel Van ‘Alles wordt nieuw’, met teksten van Hanna Lam. ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam,’……. Hoe doe je dat, ‘in vuur en vlam staan’……. Je zou kunnen zeggen dat je dan iets uitstraalt, iets wat zichtbaar is voor de ander.
Vlammen uitbeelden is nog niet zo eenvoudig. Op een schilderij lukt het nog wel. Maar van steen of ijzer is een heel ander verhaal. Mijn vader was smid. Hij heeft ooit een kunstwerk gemaakt met vlammen. Dat was niet gemakkelijk, om het beweeglijke van vlammen te vatten in de vaste vormen van ijzer. Soms lijkt het alsof de kerk ook in een ‘vaste vorm’ gegoten is van tradities en gebruiken. De kunst is om als kerk uit te stralen dat we echt wel beweeglijk kunnen zijn.
Maar net als met het maken van vlammen voor het kunstwerk, waarvan je tevoren niet weet hoe je dat het beste kunt doen, is er ook voor de gemeente geen blauwdruk hoe je zichtbaar ‘in vuur en vlam’ moet staan. Dus gewoon maar doen en bezig blijven en voortgaan met warmte verspreiden. En daarnaast af en toe nadenken, er met elkaar over spreken en ons laten inspireren door liederen, gebeden en ontmoetingen. Inspireren met een hoofdletter.
En ondertussen genieten van de bloesem aan de bomen en de bloemen in het veld.
Annie Bos