Op Weg

 

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand september 2021.

Gemeentezondag

Onze gemeentezondag wordt gehouden op zondag 19 september. Op verzoek van de kerkenraad hebben we dit twee weken naar voren gehaald. Inmiddels zijn we al met de voorbereidingen begonnen Natuurlijk houden we ons aan de geldende regels en voorschriften maar we willen er toch samen een mooie dag van maken!
Dit betekent dat u zich zoals bekend wel even moet aanmelden via de computer of telefonisch ( zie Hofgeluiden)
Het ( landelijk aangereikte) thema van de gemeente zondag is : “Van U is de toekomst” : hoe actueel kan een thema zijn in deze tijd van onzekerheid over de toekomst, voor ons persoonlijk, voor onze gemeente en voor de wereld waarin we leven.
Het programma ziet er in grote lijnen zo uit:
Een feestelijke dienst.
Na de dienst koffie + .
Samen zingen en samen praten.
Soep met een broodje.
Alles rondom tafeltjes zodat we zo weinig mogelijk hoeven te lopen.
Zet het alvast in de agenda en wees hartelijk welkom!!!!
Namens de Werkgroep Gemeente Zondag ( WGZ) Jan Baptist

Van de voorzitter

We houden ons nog steeds aan de 1.5 mtr., ontsmetten bij binnenkomst onze handen, en blijven thuis bij klachten, en ons ventilatiesysteem is op orde. Dat zijn de dingen die we zelf kunnen doen om het virus buiten de deur te houden. En tot nu toe hebben we die buiten gehouden, gelukkig. Intussen houden we weer diensten in de kerk met publiek. We melden ons nog wel aan, via de website www.pgemmenoost.nl of via het speciale telefoonnummer 06-22 3564 83. Het aanmelden kan van dinsdagsmorgens tot vrijdagavond 24.00 uur. Voor sommigen met een wisselende gezondheid is het lastig tevoren te weten of ze zich goed voelen op de zondagmorgen. Daar hebben we begrip voor. Schroom niet en kom gerust als u zich op zondagmorgen goed voelt. Dan noteren we uw naam gewoon met pen in plaats van via de computer.
In onze diensten zingen we weer samen als gemeente, aan de zang kun je (bijna) horen dat we ruim een jaar niet gezongen hebben. Maar het voelt fijn om weer samen de teksten van de liederen al zingend binnen te laten komen. Na de dienst is er koffiedrinken, gelukkig is de achterzaal ruim genoeg om ook daar afstand te kunnen bewaren.
En zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt worden al onze diensten opgenomen door het beamteam en rechtstreeks uitgezonden, of later te bekijken via kerkomroep of YouTube. Zo proberen we op velerlei manieren de verbondenheid met elkaar vorm te geven, door de zichtbare en ‘onzichtbare’ vrijwilligers binnen onze gemeente.
Het samen gemeente-zijn, dat willen we graag samen vieren op 19 september. Tot ziens.
Namens de kerkenraad, Annie Bos

In Memorien

Op 1 juli overleed Ibeltje de Vries-Jagt. Op bijna 100-jarige leeftijd. Tot voor kort woonde zij aan de Fokkingeslag 62. De laatste maanden verbleef zij in de Bleerinck. Een lang leven maar ook een leven met zorgen. Haar man overleed al vroeg en zij hadden ook de zorg voor een zwaar gehandicapt kind. Zij is in alle rust en vrede overleden. De begrafenis was in Klazienaveen.

Op maandag 19 juli is Jantje de Vries-Hobers overleden. Ze werd 85 jaar. Met haar man Riekus woonden ze jarenlang aan de Havixhorst en later aan de Holtlaan  in Angelslo. Drie jaar geleden werd ze opgenomen in verpleeghuis de Bleerinck, dat was het begin van afscheid nemen van Jantje. Op vrijdag 23 juli was het laatste afscheid, in de kleine kring van familie. Jantje zei altijd dat het leven bij de geboorte begint binnen de familie, en ook het overlijden is een familieaangelegenheid. Geen grote groep hoeft erbij zijn, maar gewoon de kleine kring van familie. In onze gebeden gedenken we haar man en kinderen en kleinkinderen, en allen die verdriet hebben om haar heengaan.

Op 25 juli is Berend Lomülder overleden op de leeftijd van 72 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw aan de Arve en de laatste jaren aan de Laan van het Kwekebos. Hij had een passie voor dieren en bijzondere auto’s. De contactpersoon van de kerk bezocht hen regelmatig. Het afscheid was in de besloten kring van familie en kleinkinderen.

Op 3 augustus overleed Alexander van den Bovenkamp, hij werd 90 jaar. Hij woonde laatstelijk aan de Laan van het Kwekebos. Hij was een lieve vader, zijn dochter vertelde dat hij 25 jaar lang Sinterklaas in een kindertehuis in Slagharen was geweest waarvoor hij een speciale penning heeft ontvangen. Hij was milieutechnicus bij de ENKA. In de kring van familie hebben zijn dochters met aanhang en kleinkinderen afscheid van hem genomen.

Op 8 augustus is Tanneke Johanna van de Kreeke-van der Horst overleden. Zij werd 83 jaar. In haar vroegere jaren was ze actief binnen de gemeente. Ze woonde voorheen aan de Laan v.h. Kwekebos. De laatste periode van haar leven was haar gezondheid zorgelijk. In het Oeverse Bos hebben haar man en zoon afscheid van haar genomen in beperkte kring.

2 september excursie met V&T naar Elburg

Deze excursie gaat niet door i.v.m. te weinig aanmeldingen.