Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand februari 2019

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 17 februari lezen we nog een keer uit het boek Ester, nu over de ontmaskering van Haman.
Het kwaad komt aan het licht en dat lezen we terwijl we samenzijn rond de tafel van Jezus, met brood en wijn.
Of ontmaskering daar ook een thema is, kunnen we die zondag overdenken. De daarop volgende zondag gaat Rien Middelburg voor.
Daarin de woorden van theoloog Henk de Roest ‘Mensen zijn op zoek naar verbinding’.
Op zondag 3 maart vieren we dat de cantorij 30 jaar bestaat. Zie het bericht verderop.
De week erna begint de veertigdagentijd, we lezen de klassieke verhalen voor de veertigdagentijd zoals we die ook op het doek dat in de kerk hangt terugvinden.

MEDITATIEF SCHILDEREN

In het tweede halfjaar van dit winterseizoen kies ik voor een wat persoonlijker insteek.
We gaan schilderen bij teksten die mij zelf aanspreken, ik noem deze serie: ‘Een gedicht, een tekst, een lied’.
We mediteren eerst in stilte, wisselen zo nodig iets uit en gaan daar al schilderend mee verder.
Ervaring met schilderen is niet nodig en je bent ook welkom voor een enkele keer.
Er komen nog twee avonden: de donderdagen 28 februari en 28 maart, 19.30 uur in de Schepershof.
Graag even aanmelden bij Jan de Korte, jdk@jandekorte.nl.

De Cantorij van de Schepershof jubileert


In 1988 begint het. Er ontstaat behoefte aan een cantorij, die functioneel aan de eredienst kan meewerken.
Eerst o.l.v. van Jaap Haan. Hij begint het repertoire met het lied `Here kere van ons af`.
Na 2 jaar neemt Tonnis Bos het stokje over. Het repertoire verandert al gauw in liederen op teksten van Huub Oosterhuis.
Liederen die in Amsterdam getoonzet worden door bekende namen als Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal gaan de basis vormen van het repertoire van de cantorij van de Schepershof.
Toen was het zingen van deze liederen vooruitstrevend. Nu staan veel van deze liederen in ons nieuwe liedboek.
Het liedboek dat een nieuwe uitdaging is om daaruit in wisselzang met de gemeente prachtige liederen te zingen.
Op zondag 3 maart is er een speciale dienst die in het teken staat van het 30-jarig bestaan van de cantorij.
Als thema is gekozen`Is niet muziek door U aan ons gegeven`.
Een lied van Sytze de Vries. Een paar regels daaruit :
Is niet muziek door U aan ons gegeven,
Hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.
Wij danken U voor al die mooie klanken,
Voor harmonieën die mij raken in het hart
En zo gezegend worden wij tot zegen:
Muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest
Er zullen liederen ten gehore worden gebracht die de cantorij heel graag zingt. Daarnaast zijn er liederen in samenzang met de gemeente.
Na de dienst is er koffie met gebak en een hapje en een drankje, dat wordt aangeboden door de jubilerende cantorij.
Allen van harte welkom!

“Tafels van Hoop”


Het begrip “tafels van hoop”is ontwikkeld destijds door Kerk in actie. We gaan terug naar het jaar 2015.
In dat jaar kwamen grote aantallen vluchtelingen naar Nederland. Ook Emmen kreeg hier mee te maken.
Velen van ons weten zich dit nog goed te herinneren. De stationsactie kwam van de grond en vele mensen hebben meegeholpen om de soms uitgeputte vluchtelingen op te vangen en ze van het nodige te voorzien om op een goede manier af te reizen naar het AZC in Ter Apel.
In de afgelopen jaren hebben velen een status gekregen en onderdak gevonden in de verschillende gemeenten.
Ook in Emmen is dit het geval en er wordt nog steeds woonruimte geschapen voor de statushouders om zo de asielcentra min of meer te ontlasten.
Uit peilingen is gebleken dat de meeste vluchtelingen die in ons land komen zich tamelijk eenzaam voelen en meer dan 90% wil meer Nederlandse vrienden hebben maar het is niet zo eenvoudig om vrienden te maken.
En juist dat is erg belangrijk voor een succesvol verloop van het integratieproces.
Als christenen zijn wij ook vreemdelingen, in navolging van Jezus die geen plek had om zijn hoofd neer te leggen.
Wij zijn geroepen om ook ondermeer om te zien naar de vreemdeling. Gelukkig zijn er dan ook vele kerken binnen als zowel buiten Nederland die zich inzetten voor een waardige en solidaire opvang van vluchtelingen.
Een “Tafel van Hoop”is een goede manier om met vluchtelingen die wonen in onze wijk aan tafel te gaan en in een ontspannen sfeer onder genot van een hapje en een drankje elkaar beter te leren kennen als buurtgenoten.
Bijna een jaar geleden is er voor het eerst een Tafel van Hoop gehouden in de Schepershof. Toen werd na afloop de wens te kennen gegeven om dit initiatief te herhalen.
De diaconie van Emmen-Oost heeft nu het besluit genomen om op vrijdag 1 maart a.s. een tafel in te richten. Mocht u ook willen deelnemen aan deze ontmoeting dan bent u van harte welkom. De inloop is vanaf 16.30 uur. Wel is aanmelding nodig in verband met de organisatie. U kunt dit doen bij de volgende personen:
A.John
J.E.Bronda
Ook voor mogelijke vragen, suggesties, hulp etc. kunt u terecht bij de genoemde personen.

Muziekdiensten 

Dit voorjaar worden er weer muziekdiensten georganiseerd in zowel de Ichthuskerk, in Emmermeer als in de Schepershof, in Emmen-Oost.
Een viering waarin gemeenteleden, maar ook andere betrokkenen muziek maken, alleen of samen.
En waarin natuurlijk ook samenzang is.
Op zondag 10 maart is de muziekdienst in Ichthus en de week daarna op 17 maart in de Schepershof.
Beiden in de zondag ochtenddienst om 10.00 uur.
Het thema dit jaar is: Wat maakt mij enthousiast?
Wanneer krijg ik de geest? Het (Griekse)woord enthousiast is samengesteld uit de woorden ‘God’(Theos)en‘in’.
Dus eigenlijk: God in mij. Hoe zal dat klinken?
Een aantal mensen die al eerder hebben meegedaan heeft zich al aangemeld, maar natuurlijk ben je, bent u als je, u dit leest ook van harte uitgenodigd mee te doen!
In de viering van zondag 10 maart of in die van een week later, op zondag 17 maart. Of in beide, dat kan ook.
Of je nu graag piano speelt of fluit of een ander blaasinstrument bespeelt of gitaar of als je zingt met elkaar of alleen. Leeftijd speelt geen rol!
Als u, jij meer wil weten over deze muziekdienst, of belangstelling hebt kunt u, kun je mij bellen of mailen.
Het telefoonnummer van mijn werkkamer in Ichthus is: 645673.