Op Weg

 

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand maart 2021.

Bij de diensten

De kerkdiensten in de Schepershof zijn nog steeds zonder publiek. De dienst wordt op zondagmorgen 10.00 uur opgenomen en rechtstreeks uitgezonden. U kunt de dienst dan meteen of op een later moment terugzien of –horen. Aanwezig zijn de predikant, ouderling en diaken, organist, twee zangers, het beamteam en de koster. De liturgie vindt u op onze website www.pgemmenoost.nl. Via de website kunt u de dienst volgen via Kerkomroep/Schepershof of via YouTube.
Komende zondag gaat Janneke de Valk voor in de muziekdienst. Janneke gaat proberen de muzikanten vooraf te filmen. Het loopt allemaal wat anders. De vespers in de stille week zullen we niet online houden, maar op de website van de Schepershof komen vieringen op papier. Voor de maandag tot en met de woensdag zullen drie korte vieringen staan speciaal voor die dagen. Een liturgie met liederen uit het Liedboek 2013 en bijbelteksten die u zelf in uw bijbel thuis kunt opzoeken. Als er andere teksten worden gebruikt zullen we ze uitschrijven zodat alles van achter de computer of op papier is te volgen.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er vieringen in de kerk. Via Kerkomroep of Youtube zijn deze te volgen. Op Paasmorgen is wellicht een eerste versoepeling mogelijk. Net voor het verschijnen van Op Weg is er een persconferentie. We moeten het nog even afwachten. Kijk op de website (daar staat Hofgeluiden op) voor het laatste nieuws of bel een kerkenraadslid.

Van de predikant

Veertig dagen op weg naar Pasen en daarna
Het is maar een taaie periode. Ik merk het aan mezelf. Ik heb erg veel zin om mensen te zien, om samen ergens een kop koffie te gaan drinken en bij te kletsen. Of eens iets anders te doen dan wandelen.
Maar ja, de lockdown…ik was trouwens wel blij dat mijn lokken werden bijgewerkt bij de kapper. Hoe zoiets gewoons je toch al blij kan maken. Hoe mooi zou het dan zijn om het leven weer te kunnen leven zoals we dat gewend waren?!
Ook heeft het wel iets goeds dat past bij de Veertigdagentijd. Ik wil niet zeggen dat ik koopziek ben als het om kleren gaat, maar ik heb het afgelopen jaar weinig nieuws aangeschaft. Die nieuwe winterjas is alleen nog maar een idee.
Voor het milieu is het in elk geval goed dat ik niet te veel koop. Katoen bijvoorbeeld is een stof die zo gewoon is, maar die veel beslag legt op het milieu. Katoenplanten worden beschermd tegen plagen, maar dat is wel heel giftig. Milieu-organisaties berekenen dat wereldwijd misschien wel de helft van al die stoffen worden gebruikt in de teelt van katoen. Dat is een zware belasting van aarde en water. En ook het maken van de stof, het verwerken en verven van de stoffen, het vervoer naar de winkels, allemaal belastend voor het milieu. Dus die ene (spijker)broek die ik koop zorgt voor een grote druk op het milieu. Dus als ik vele broeken koop, dan neem ik vele ruimte in. En als we dat allemaal steeds blijven doen, dan nemen we veel van die ruimte in.
Niet dat we nu in vodden gekleed moeten gaan, maar dit soort gedachten krijg ik dan wel als ik terug verlang naar het gewone leven. En dan heb ik nog niet gekeken naar de mensen die werken in kledingfabrieken of in andere fabrieken…of wat het betekent dat bijna alles wat ik koop uit Azië komt. Dat betekent een verre reis, op een schip met veel uitstoot door de stookolie.
Veel moeten we in deze coronatijd anders doen. Maar is dat blijvend? Ik hoop het wel,maar we moeten ons ervoor inspannen. Hoe? Daarover gaan we in gesprek. In elk geval denk ik hier ook aan een mail van een gemeentelid die mij erop wees dat we alleen al met papier zuiniger kunnen omgaan.
Op de oude voet verder, dat is misschien voor het klimaat of beter gezegd ‘de schepping’ niet zo’n goed idee…en daarmee voor ons ook niet.
Mag Pasen voor ons allen het begin zijn van een betere tijd, waarin we elkaar meer zullen ontmoeten en spreken.
Hartelijke groet, ds Door-Elske Cazemier.

In Memoriam:

Op 12 februari is overleden mevrouw Hillechien Prins – Everts, in de leeftijd van 86 jaar. Ze woonde samen met haar man in Angelslo. Ze waren betrokken bij kerkelijke activiteiten zolang ze dat konden. In 2002 is haar man overleden. Toen het alleen wonen niet meer ging is ze verhuisd naar een kleinschalige woonzorg ‘Het Rietveldhuis’ aan de Kuifleeuwerik in Emmen. Op de rouwkaart staat: ‘Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam toen die onzekere verwarring, bezit van je gedachten nam. Vaak zullen we je nog tegenkomen met wat je was en wat je zei. Je bent wel van ons weggenomen maar een stuk van jou blijft altijd heel dichtbij’. De uitvaart was in kleine kring.

Op 15 februari is overleden de heer Heino Simon Winter, in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde in Emmerhout. Oorspronkelijk kwam hij uit Winschoten. Daar vertelde hij graag over met de contactpersoon van de kerk, die hem regelmatig heeft bezocht. Met zijn vriendin was hij ooit in Emmen komen wonen. Na haar overlijden voelde hij zich alleen. Hij had weinig contacten. Door verminderde gezondheid kwam er dagelijks thuiszorg, maar vanwege corona was bezoek helaas schaars geworden. De uitvaart was in kleine kring.

Op 24 februari is overleden de heer Lucas van Dijk, in de leeftijd van 94 jaar. Samen met zijn vrouw is hij vanuit Angelslo verhuisd naar verpleeghuis De Holdert. Enkele jaren geleden is zijn vrouw overleden. Vanwege corona was bezoek van contactpersonen van de kerk niet of nauwelijks nog mogelijk. Op de rouwkaart schrijft de familie: ‘Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen, wat blijft zijn onze herinneringen.’ De crematie was in besloten kring.

Van de voorzitter

We hebben steeds het advies van de PKN in Utrecht gevolgd bij de diensten, maar eind februari kwam er ineens het advies van Utrecht dat we best 30 mensen als publiek toe zouden mogen laten in de kerk. Dat advies hebben we niet opgevolgd. We vinden het op dit moment nog niet gepast om publiek toe te laten. De besmettingen zijn nog te fors. Er mag thuis maar één persoon op bezoek komen, theaters en musea zijn nog dicht, sport en veel winkels nog zeer beperkt open. Dan voelt het niet goed om nu al wel de kerk open te stellen. We hopen dat door het vaccin de besmettingen omlaag gaan. Ons kerkpubliek is qua leeftijd als eerste (ongeveer) aan de beurt voor vaccinatie, misschien dat dat positief kan bijdragen aan weer samen naar de kerk kunnen. Wanneer dat zal zijn, geen idee. In de persconferentie horen we dat er met Pasen versoepelingen zouden kunnen zijn. Wie weet. Het zou heel mooi zijn als we samen Pasen zouden kunnen vieren. Het feest van het nieuwe begin. Hoe mooi zou dat zijn.
In de planning ligt wel het rondbrengen van de Paasgroet, een bloemengroet, aan alle ouderen en zieken in onze gemeente. Ook in deze coronatijd proberen we als kerk het contact met elkaar te onderhouden, ondanks de afstand die we moeten bewaren. Maar het lukt niet altijd, en soms voelt de eenzaamheid groter dan de aandacht die je als kerk kunt bieden. Daarom vinden we de Paasbloemengroet extra belangrijk dit jaar. Op 27 maart worden de bloemen, volgens de Coronaregels, bezorgd door vele vrijwilligers.
Annie Bos

Diamant

Aandacht voor een bijzonder jubileum: in dankbaarheid herdacht het echtpaar Klifman – Kooistra, dat ze samen 60 jaren zijn verbonden met elkaar. Op 21 maart 1961 hebben ze elkaar het ja-woord gegeven. In hun trouwdienst, geleid door ds. Feitsma, klonk de trouwtekst ‘Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal’, 1 Thessalonicenzen 5:24 (Statenvertaling). Deze tekst hangt nog steeds als tegeltje aan de muur bij hen. Vanwege corona kunnen ze hun dankbaarheid niet persoonlijk delen met anderen, zelfs niet in een kerkdienst. Wat een zegen dat delen wel via Op Weg mogelijk is.