Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand september 2020.

Mijn weg vinden

Na drie maanden werken in Emmen Oost begin ik mij weg wat te vinden, zowel in de buurt als in de gemeente.
Op de fiets die ik via een gemeentelid kreeg, cross ik naar het centrum -prachtig hoor dat je zomaar midden in de stad een bos hebt- voor afspraken. Maar ook in de buurt fiets ik naar afspraken.
Al ben ik al een paar keer flink verdwaald, vooral Angelslo vind ik wel een beetje ingewikkeld.
Inmiddels weet ik dat de Rondweg een handige verbindingsweg is.
Belangrijk is dat ik ook begin te ontdekken hoe de gemeente in elkaar steekt. Enkele mensen heb ik bezocht en ik zal meer bezoeken plannen. De contactpersonen in de wijken zijn op dat gebied mijn belangrijkste informatiebronnen.
Samen met de kerkenraadsleden en de vele vrijwilligers maken we er in deze vreemde -corona-tijd maar het beste van.
De diensten zijn nog steeds anders dan anders, vooral omdat er niet gezongen wordt. Ik verlang daar wel naar en daarbij komt: zingen is dubbel bidden.
Ik weet trouwens niet wie die uitspraak deed. We moeten samen maar zo goed mogelijk de lofzang gaande houden … En steeds kijken we naar wat er nu wel kan en wat we uitstellen tot later. Daar zoek we samen een weg in.
De kennismaking verloopt nu trager dan ik gehoopt had, maar we gaan elkaar vast eens ontmoeten! Daar zie ik naar uit.
Hartelijke groet uit Eelde, Door-Elske Cazemier.

In Memoriam

In Memoriam Co Manrho
Op 17 mei 2020 overleed Co Manrho, op vrijdag 22 mei is in familiekring afscheid van hem genomen.
Op zijn rouwkaart stond geschreven:
Gezegend met vele talenten en dankbaar dat hij de kunst verstond om deze gaven te delen nemen wij afscheid van onze lieve vader, schoonvader en opa. Zijn warmte, humor en levenslust zullen wij als een dierbare herinnering bij ons dragen.
De wijkgemeente Emmen-Oost heeft volop mogen genieten van de talenten van Co. Hij bracht muziek in onze diensten, speelde als organist in de kerk en was inhoudelijk bij diensten betrokken. Was de inspirator van de Expositie-wanden. Bracht binnen de werkgroep Vorming & Toerusting vele ideeën in voor een mooi jaarprogramma en bijzondere excursies. Prachtige kerken en mooie uitjes, waar we als gemeenteleden van hebben genoten. Hij was betrokken lid van de Berlijngroep. Omdat zijn afscheid vanwege de richtlijnen in besloten kring was, en er geen gelegenheid was om onze dank uit te spreken, hebben we als dank een passend bloemstuk gemaakt in de kleuren van het kerkelijk jaar. Met een kaart waarop we onze dank als gemeente hebben verwoord, namens ons allemaal.
Annie Bos, voorzitter kerkenraad 

In Memoriam Berendina Kempers Strik
Ze is geboren op 3 mei 1929 in Buinerveen. Getrouwd met Pieter Kempers op 20 maart 1951 waarna ze in Eerste Exloërmond kwam te wonen, waar Pieter boer was. Ze kregen 3 kinderen, 2 zonen en 1 dochter. Daaruit kwamen de 6 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Dat was voor haar een rijk bezit waar ze enorm van heeft genoten. Ze zijn 53 jaar getrouwd geweest. Na het overlijden van haar man , in 2004 , was voor haar de glans van het leven weg. Ze kon niet meer zingen en ook de gang naar de kerk viel haar zwaar. Dankzij de techniek van de Schepershof kon ze toch de diensten via de tv volgen. Hier in vond ze veel troost. Ook de bezoekjes van mensen uit de kerk heeft ze zeer gewaardeerd. Ze was in haar leven erg actief. Ze ging graag naar de vrouwenvereniging en de plattelandsvrouwen. Reizen vonden ze ook erg leuk. Vroeger altijd kamperen met de tent en de kinderen in een volkswagen kever naar een camping op de Veluwe. Ook een reis met de kerk van 2e Exloërmond naar Israël heeft veel indruk op haar gemaakt. 2015 is ze naar Emmen verhuist naar een appartement in de Schans. Met hulp van dochter Mina en zorg vanuit de Schans heeft ze hier nog 4.5 jaar met alle plezier gewoond.
De dankdienst voor haar leven was op zaterdag 8 augustus in de Schepershof. Daar hoorden we over de Heer die haar Herder was en wat ze in haar leven beleden heeft. Wij wensen de familie veel sterkte toe en Gods onmisbare zegen.
Pastor Lodewijk Broekman

In memoriam Peter van Krimpen
Op 25 juli overleed Peter van Krimpen, hij werd 81 jaar. Hij woonde aan de Dwinger 12a. Op 30 juli namen we afscheid van hem op begraafplaats Oeverse bos. We gedachten hem in dankbaarheid als vader en opa en herinnerden ons hem in zijn passie voor kaarten, in zijn werk bij de topografische dienst en ook in zijn vrije tijd. We werden door de teksten die hij aangaf ook gebracht bij de weg van Jezus, de weg van liefde, trouw en gemeenschap met elkaar. We lazen het slot van Psalm 4 over de geborgenheid bij de Heer en het rusten in de verwachting van de morgen.
ds Jan de Korte

In memoriam Anna Katerberg-van Delden
Op 8 augustus 2020 is overleden mw. Anna Katerberg-van Delden. Ze is 91 jaar geworden.
Ze woonde jarenlang aan de Landschaplaan 16a en verhuisde in september 2019 naar Zorgcentrum De Bleerinck. Op 13 augustus vond in besloten kring de begrafenis plaats na een dankdienst voor haar leven.
In de dienst stonden we stil bij de grondtoon die het leven van mevrouw Katerberg kleurde. Ze was dankbaar voor haar leven, voor de kinderen en de man die zij in Emmen kreeg, de dochter die bij hen geboren werd en haar zes kleinkinderen. In haar vaste geloof in Liefde bleef ze zich een leven lang oefenen. In haar leven had ze als jonge vrouw veel verantwoordelijkheid gedragen, in het gezin waar ze zelf geboren werd – ze was de jongste van 9 kinderen- ze had veel voor haar ouders gezorgd, in een verantwoordelijke baan en in het gezin Katerberg waar ze de zorg op zich voor de kinderen en hun vader waren achtergebleven na het sterven van de jonge moeder en vrouw.
Ze was een betrokken mens, die graag de diepgang zocht en die tot op het laatst van haar leven veel aandacht had voor de mensen die zij op haar weg tegenkwam.
Mag de dankbaarheid voor haar leven en de liefde die zij ontving en gaf, ieder die haar zal missen troosten.

In het kort

De PKN organiseert de training Het leiden van uitvaarten voor gemeenteleden.
In de andere wijken zijn ook vrijwilligers die af en toe een uitvaart verzorgen van een lid van de kerk, waarbij niet per se de inzet van de predikant nodig is. Ik begreep in de werkgemeenschap dat er in Emmen Oost geen gemeenteleden zijn die dit zouden kunnen doen.
Zouden er in Emmen Oost misschien mensen zijn die die training in willen volgen? Het zou denkbaar kunnen zijn dat de kosten dan door de kerk worden gedragen. Want het gaat dan om inzet door de gemeente voor de gemeente.Hebben jullie het hier al eens over gehad?

Gift Wijkkas
Via mevr. Bos een gift ontvangen van mevr. NN, in deze coronatijd speciaal gegeven voor de wijkkas van Emmen-Oost. Waarvoor onze hartelijke dank.
Welkom in onze wijk:
W. J Hebels, Laan van het Kwekebos, is overgekomen van de Kapel
L Kemfers, Laan van het Kwekebos, is overgekomen van de Kapel
B.T. Veenstra, Houtweg, komt van Erica