Op Weg

 

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand januari 2021.

Bij de diensten

Op 17 januari begint de Week van de eenheid en is er een viering vanuit de Schepershof, Oost/Angelslo en Emmermeer kijken dan naar de viering uit de Schepershof. Daarin gaan ds. de Valk, ds. Kajim en onze eigen predikant voor.
Op 24 januari is de viering in Ichthus maar ook in de Schepershof. Ds. de Valk gaat dan voor.
Zij werken met de voorbeeldliturgie die is aangereikt door de Raad van Kerken waarin de viering drie onderdelen, eigenlijk een soort wakes, heeft. Met stilte, muziek, teksten en zang, en er zijn korte meditaties.
In beide vieringen zijn zangers en een organist (indien toegestaan). Zij werken dan samen aan de te zingen liederen.
Op 31 januari gaat ons oud predikant Jan de Korte voor. De week erop hopen we het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.

Collectemunten

Velen van u kopen jaarlijks collectemunten in bij het Kerkelijk Bureau. Nu het moeilijker is om tijdens de kerkdienst deze munten te gebruiken bieden wij u een alternatief aan om deze munten toch te bestemmen voor een collecte.
U kunt de munten afgeven aan een lid van de kerkenraad en daarbij opgeven voor welk doel de munten gebruikt worden. De munten worden dan afgegeven op het kerkelijk bureau met de vermelding van het doel. U mag de munten ook zelf afgeven bij het kerk. bureau. De diakonale doelen en de doelen voor de kerk zullen erg blij zijn met uw gift. Er is een duidelijke teruggang te zien in de opbrengsten.

Van de predikant

Tijd, tijden…

‘…voor wie

stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om

verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf
uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele

manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren
weer kan helen, voor wie en voor iedereen is hier de plek.’

De slotstrofe uit het gedicht van Marieke Lucas Rijneveld, een jonge schrijfster die steeds beroemder wordt en al voor haar dertigste een belangrijke internationale prijs won. Ze schrijft dit in haar gedicht De troostzoekers (in Tijdgeest, kerstbijlage van Trouw, 24 december 2020). Ik vind het een mooi en passend voor een krant en ook voor deze krant. Het gedicht vertelt over de tijd waarin we leven, de coronacrisis, en over hoe Marieke de mensen ziet en ervaart. In haar woorden lees ik hoe zij deze tijd beleeft. Woorden en beelden over mensen die allemaal anders reageren op de kwetsbaarheid van het leven of op tegenslag.
In deze corona-tijd moeten we dingen steeds anders doen dan we dachten. Plannen gaan door of de ijskast in. Zal alles weer normaal worden? En herkennen we onszelf dan nog? We veranderen onze plannen, zijn creatief en bewegen mee.

Wij kijken minder ver vooruit, dat wel…Voor iedereen is hier de plek, om te helen, te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Want zo’n plek wil de kerk zijn en daar inspireren deze woorden bij.

Wat hetzelfde blijft, is dat we elkaar een goed jaar wensen, altijd met hoop en vol goede moed.In de verwachting dat we elkaar (weer) zullen zien in de kerk of op een ander moment bij een van onze activiteiten. Die tijd komt, hoe dan ook. Volg onze plannen en ideeën in Op Weg, op de website en in Hofgeluiden.

Een goed nieuw jaar en graag tot ziens, met een hartelijke groet, Door-Elske Cazemier.

Vanuit de kerkenraad

Op 15 december was de kerkenraad sinds lange tijd weer in vergadering bijeen. We vonden het met elkaar belangrijk om nog één keer in het oude jaar bijeen te zijn. Het is vooral voor de moderamenleden een heel druk jaar geweest. Veel is op hun bordje terecht gekomen en veel daarvan moest ook ad hoc en zonder ervaring in die nieuwe ontwikkelingen. Het is wel gebleken dat wij zo voor u nog hebben kunnen betekenen en dat dit zeker gewaardeerd wordt. Veel dank ook aan de mensen van de beeldtechniek die gezorgd hebben voor een goede en aansprekende uitzending van de diensten. Een bijzondere prestatie.
We kijken terug op een bijzondere Eeuwigheidszondag. Voor het eerst een openstelling op de zaterdag ervoor. Het werd zeer gewaardeerd. Mensen konden een kaarsje branden en even gaan zitten. Dat hebben ca. 45 mensen gedaan. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Ook het Kerstengel project is nieuw. Gedurende de Adventstijd werd een kleinigheidje bezorgd bij andere mensen. Er hebben zich ca. 15 engelen gemeld voor ca. 30 personen die wel wat aandacht konden gebruiken. Een moment van gekend worden en betrokkenheid voelen in een te stille tijd. Helaas kon de Kerstinloop niet doorgaan maar dat willen we volgend jaar ook weer oppakken.
Eind januari is het weer tijd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De actie is van levensbelang voor onze gemeente. We financieren daarmee ons kerkelijk werk en het gebouw. Wij danken u in ieder geval voor uw vertrouwen. De opbrengst van het afgelopen jaar dekte de begroting en de Najaarsactie was ook een succes. Bedankt! Wij hopen dat wij ook komend jaar op u mogen rekenen. Elders leest u hoe het geregeld wordt met de publicaties rond de financiele verantwoording.
Als kerkenraad zoeken wij ons een weg in deze verwarrende en onzekere tijd. Ook voor onze predikant Door-Elske Cazemier. is het een moeilijke start geworden. Laten we in ieder geval samen verder gaan. en daarbij zoals Annie hieronder schrijft: ‘samen de inspiratie van het Woord blijven voelen en dat de Geest met ons gaat alle dagen’

Van de voorzitter

Houd moed, heb lief, ook in 2021
Moeilijk te verwoorden hoe het jaar 2020 voor ons als gemeente was. Verwarrend, afstand houden en toch aanwezig willen zijn als gemeenschap in woorden en gebaren. In de kerk gaat het om het Woord dat we gestalte kunnen/moeten geven in ons dagelijks leven. Natuurlijk weten we dat allemaal, maar in 2020 hebben we ervaren dat het niet meer samen kunnen komen om de inspiratie van dat Woord te ervaren geestdodend kan werken. Het is moeilijk om de Geest levend te houden als je je eenzaam en afgesloten voelt van de gemeenschap. We mogen van geluk spreken dat onze diensten in beeld en geluid te volgen zijn, dat waren ze altijd al maar vooral nu is dat extra belang rijk. Om via internet verbondenheid tot elkaar als gemeenschap te kunnen vieren elke zondag. Ik heb geen idee hoelang dit nog zo door moet gaan zonder publiek. Laten we hopen dat er in de loop van dit jaar weer bezoekers zijn toegestaan als de vaccinatie op gang komt. Tot die tijd mogen we er op vertrouwen dat we samen de inspiratie van het Woord blijven voelen en dat de Geest met ons gaat alle dagen. Dat we moed blijven houden en elkaar vasthouden in dit nieuwe jaar dat voor ons ligt. Namens de kerkenraad wens ik ons allemaal een goed 2021 toe. Op de kerkenraadsvergadering zei iemand: zodra we allemaal weer bij elkaar mogen komen maken we er een groots feest van! Waarvan akte.
Veel Heil en Zegen toegewenst, Annie Bos