Op Weg

 

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand mei 2022.

Bij de diensten

Pasen ligt al weer achter ons. Komende zondag wordt de dienst voorbereid door de groep Leren vieren. Ze kiezen daarvoor hun eigen thema. Daarna drie reguliere diensten met op 22 mei gastpredikant ds. P. van Ool en dan is het al weer Pinksteren. Het Feest van de Geest. Maar daar meer over in het volgende nummer.

Van de predikant

Samen de zomer door
De zomer is in aantocht, terwijl het nog maar een maand lente is. Nu ik dit schrijf, na Pasen, is het prachtig weer, de zon schijnt volop en ik kijk uit naar de tijd van veel licht. Het leven voor veel mensen is weer redelijk normaal, zoals het voor corona was. Dat heb ik natuurlijk niet meegemaakt in Emmen. Daarom ben ik benieuwd hoe dat er voor u uitziet. Of ook echt alles weer zo zal zijn als we eerder gewend waren.
We gaan wel wat mogelijkheden zoeken elkaar te zien deze zomer. In de kerk zullen we doordeweeks in elk geval zomerkoffie/thee doen, dat leest u in Hofgeluiden. Er zal dan ook een kort gespreksthema zijn, iedere twee weken een ander onderwerp.
Laatst vroeg iemand na een dienst ook al hoe het ging met het wandelen. Ik vertelde dat dat niet was doorgegaan, maar dat ik best graag een wandeling wil maken. Met die persoon hoop ik snel een afspraak te maken. Anderen die zin hebben in een wandeling, ik laat me graag uitnodigen. Bel of mail me maar! Al lopend kun je heel wat bespreken.
Deze zomer zal ik in een aantal diensten een Psalm centraal stellen, Met de bijbelleesgroep bespraken we een paar Psalmen en daar kwam ook het idee om in een paar diensten in de zomer eens de Psalmen te laten klinken. Meer zingen uit de Psalmen, verschillende soorten psalmen en ook andere liederen zingen over deze gedichten.
Graag wens ik u vast een mooie zomertijd met af en toe ook wat hemelwater!
Volg Hofgeluiden voor de laatste nieuwtjes en data.
Hartelijke groet, ds Door-Elske Cazemier.

Van de voorzitter

Net toen we dachten dat alles weer ‘gewoon’ zou zijn, kwam de oorlog angstig dichtbij. Veel gemeenteleden hebben de oorlog als kind bewust meegemaakt. Hebben er pijnlijke herinneringen aan overgehouden. Of weten nog van de ongedefinieerde angst en dreiging die er was. Verleden tijd, en nu na meer dan zeventig jaren, is het weer tegenwoordige tijd. De verschrikkingen komen dagelijks bij ons binnen via nieuwskanalen. En de verwachting is dat er een hongersnood in Afrika uit gaat volgen. Want door de oorlog zijn de havens, waar het graan verscheept wordt naar Afrika, niet bereikbaar. Het zaaien en oogsten in oorlogsgebied is op zich al een hele uitdaging. Maar om de oogst ‘op te kunnen eten’ moet de oogst wel bij de ‘eters’ terecht kunnen komen. Daar staan we niet zo bij stil, gewend als we zijn aan goede en bereikbare aanvoer- en afvoerlijnen. Hoe de oplossing zal zijn, ik heb geen idee, maar vaak gaat een oplossing ten koste van iets. Het kost tijd, die er niet is, het kost geld, dat mensen niet hebben, het vraagt aandacht die elders nodig is. Het kost moeite om bij al deze problemen positief te blijven, en ondanks alles, en samen met elkaar als gemeente, vol goede moed voort te gaan op onze weg. En de dingen doen voor en met elkaar, in gesprek, aandacht en toewijding vanuit onze opdracht. Die aandacht hebben we vormgegeven door het bezorgen van een paas-bloemengroet aan alle ouderen en zieken, op de zaterdag vóór Palmzondag. Van verschillende kanten hebben we daarvoor fijne reacties en bedankjes gehad. De diakonie en de contactpersonen plus anderen hebben deze bloemengroet voor de gemeenteleden verzorgd, waarvoor dank.
Ik schrijf dan wel dat we de dingen voor elkaar blijven doen. Maar daar zit wel een ‘maar’ aan. Onze gemeenteleden worden steeds ouder, gelukkig. Daardoor is er soms meer behoefte aan een bezoek. Bezoek van de dominee, (kunt u rechtstreeks vragen via mail of telefoonnummer), of van een contactpersoon, of een ouderling. Echter ouderlingen hebben we maar twee…… en ook zijn de meeste van onze contactpersonen inmiddels 80+. Aanwas van jongeren hebben we niet, dat betekent heel simpel dat ouderen onze ouderen bezoeken. Zolang dat qua gezondheid gaat, is dat natuurlijk heel fijn. Maar het lukt niet altijd meer. In sommige wijken is er een echt tekort aan contactpersonen/bezoekers. Daarom vanaf hier mijn opmerking aan u allemaal: Mocht er iets mislopen, of er wordt ziekte niet opgemerkt/ of u voelt zich niet-gezien, dat vinden we heel jammer/ongewenst/zou niet moeten. We realiseren ons dat er door te weinig menskracht niet alles meer gedaan kan worden wat we als gemeente zouden willen. Dat kunnen we mogelijk samen oplossen. Door even te laten weten, te bellen of te mailen, wat er aan de hand is, dat er misschien ziekte is, of dat u graag bezoek zou willen. Als u zelf contact zoekt, dan kunnen we samen een oplossing bedenken. En zo blijven we samen een levende gemeente waarin ieder wat doet.
Annie Bos