Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand septeber 2023.

Bij de diensten

De komende weken gaan we weer richting het nieuwe kerkseizoen. Eerst gaat komende zondag onze wijkpredikant voor. Aansluitend, bij de koffie, is er dan een bijeenkomst met de gemeente over de situatie die gaat ontstaan als onze wijkpredikant volgend jaar weg gaat. Onze voorzitter gaat daar in haar bijdrage verder op in. Op zondag 1 oktober vieren we onze jaarlijkse Gemeentezondag. In de loop der jaren uitgegroeid tot één van de hoogtepunten van het jaar. Er is na de kerkdienst een onderhoudend programma en een gezamenlijke maaltijd. Ook hier leest u verderop meer over. Het Heilig Avondmaal vieren we op 15 oktober.

Gemeentezondag op zondag 1 oktober

Wij kozen als thema voor deze zondag : “Ga mee, in geloof, hoop en liefde.
In de dienst is er medewerking van de cantorij, na de dienst zijn er een aantal activiteiten en we sluiten zoals gewoonlijk af met het samen eten!
Hartelijk welkom allemaal natuurlijk…voor een goede organisatie is het van belang dat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom komen er vanaf 10 september in de kerk lijsten te liggen waarop u zich kunt melden. U hoeft zelf niets mee te nemen, behalve een redelijk gevulde portemonnee voor een vrije gift. Namens de WGZ (Werkgroep Gemeente Zondag) Jan Baptist.

Van de voorzitter

Het ‘winterseizoen’ is weer begonnen. De zomermaanden liggen achter ons, het is qua weersomstandigheden overal zeer afwisselend geweest. Met wateroverlast, extreme hitte en ongekende droogte. Maar hier op de Hondsrug was het goed te doen. Net toen het gras er bruin bij lag, kwamen er uitvoerige regenbuien waarna het groen weer terugkwam. Bijzonder, je mag er op vertrouwen dat de dorheid tijdelijk is, maar dat de wortels onder de grasmat gewoon hun werk blijven doen, en het gras laten opleven als de regen water heeft aangevoerd. Dat nieuwe groen, na de regen, is een oppepper om ook zelf het leven positief aan te kunnen, of de wereld weer positief in te kunnen. En dat trek ik door naar onze gemeente. Dat we na een zomerpauze, waarin alles even stil ligt, het werk in de kerk weer met plezier op kunnen pakken. En plannen maken voor de toekomst van onze gemeente.
Zoals we (kunnen) weten, gaat onze predikant over krap anderhalf jaar met emeritaat. Ze is benoemd in mei 2020 voor vier en een half jaar. Die eerste jaren waren vreemde, want er heerste corona, waardoor het normale gemeentewerk niet mogelijk was. Door-Elske is hier nog tot einde 2024, dat duurt nog best wel even. Maar als gemeente moeten we aan de slag om ons voor te bereiden op de vraag: Hoe willen we verder na 2024. Wat zijn de mogelijkheden en Wat vinden we belangrijk.
Op zondag 17 september houden we na de dienst een Gemeentevergadering, bij de koffie, om bovenstaande vragen te bespreken. Want pas als we weten wat we willen, kunnen we met de Algemene Kerkenraad overleggen over de invulling van de aankomende vacature. We weten nog van de vorige keer dat er vele stappen noodzakelijk zijn. Maar we beginnen gewoon met de eerste stap. Samen als gemeente. Zoals we alle volgende stappen ook samen gaan zetten. In alle rust en openheid.

Onnoemelijk veel dank
Jarenlang heeft Henk Lever zich ingezet, op vele fronten, in de gemeente. Als ‘aanvoerder’ van ons beamteam, die zorgt voor beeld en geluid tijdens de diensten. Als techneut van kerktelefoonaansluitingen en computerdeskundige. Als houder van de muziekbibliotheek van de cantorij. Als secretaris van de diaconie en bij vele diaconale en andere activiteiten binnen onze gemeente. Henk kon je alles vragen, hij was altijd in touw en een stille harde werker. Helaas is dat alles nu gestopt. Door een ziekte die gestaag doorging, kan hij al die werkzaamheden niet meer doen. Dat vinden we vooral erg voor hemzelf en voor zijn vrouw Fenna. Maar ook voor ons allemaal. We zullen hem heel erg missen, en uiten bij deze onze dank voor al die onnoemelijk vele dingen die hij heeft gedaan.
Namens de kerkenraad, Annie Bos voorzitter

In Memoriam

Op 17 juli was in de Schepershof de afscheidsdienst voor mevrouw Petronella Maria Huberts-Beck. Zij overleed op 12 juli, 85 jaar oud. De laatste maanden werd ze in de Valkenhof verzorgd omdat thuis wonen niet meer ging.
Als 19-jarige jonge vrouw was Nel in Emmen komen wonen. Vanuit Rotterdam moest ze mee met haar familie. Haar oma durfde haar niet in huis te nemen, een te grote verantwoordelijkheid en angst om de toen pas ingevoerde AOW kwijt te raken. Nel vond dat niet makkelijk.
Nel werkte eerst als kleermaker, later als verkoopster in een damesmodewinkel. Toen ze trouwde werd ze ontslagen, maar ze ging thuiswerken, ze vermaakte kleding voor mensen. Eigenlijk had ze het liefst modeontwerpster willen worden. Ze had oog voor detail en wat mensen stond…
Ze kreeg een relatie met Jaap Huberts uit Zwolle, die in Emmen was komen werken. Ze trouwden, kregen drie zonen en hielden van het leven. Hun grote plezier was een huisje aan het Leekstermeer. Dat was Nel al van huis uit gewend. Ze hielden van vissen, de natuur, het buiten zijn.
Een enorm verdriet was de ziekte en het sterven van hun zoon Harold in 2017. Een bijna niet te bevatten verlies. Nel brandde iedere dag een kaars bij zijn foto. Een medische blunder maakte haar leven onnodig zwaar. Het legde haar veel beperkingen op. Maar zonen Hans en Richard zorgden goed voor hun ouders. Reisjes, gesprekken, etentjes,daar hebben ze nog erg van genoten.
We stonden in de dienst stil bij haar leven: vrouw, echtgenote, moeder, oma, tante, zus, vriendin, gemeentelid en nog zo veel meer. In Psalm 23 zegt de dichter hoe de Eeuwige hem ontzagwekkend maakt. Dit paste ook bij Nel. Gekend bij God vanaf haar vroegste jeugd, hield ze vast aan haar geloof. Wij hebben met ontzag teruggekeken naar haar levenslust, haar liefde voor het leven, de natuur, kunst en literatuur, haar familie en vrienden. En hopen dat alle keren als we aan haar denken, ons dat tot zegen mag zijn. ds Door-Elske Cazemier.