Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand september 2022.

Bij de diensten

Deze Op weg verschijnt net voor de Gemeentezondag. Een feestelijke dienst met medewerking van de Cantorij. We besteden dan ook aandacht aan onze vaste organist Bart Trip. Hij beeindigt dit jaar zijn functie als organist en begeleider van de Cantorij. We laten Bart echter niet zomaar gaan…. Na de dienst zijn er nog meer activiteiten. Hieronder leest u er meer over.
Op 16 en 23 oktober gaan voor mevr. Lenting en dhr. Middelburg. Op 30 oktober is de viering van het Heilig Avondmaal met onze eigen predikant. De bijzondere dienst in het teken van het werelddiakonaat (ZWO) volgt daarop.

Gemeentezondag 2 oktober

Zondag 2 oktober houden we weer onze gemeentezondag. De WGZ ( Werkgroep Gemeente Zondag) is al druk bezig met de voorbereidingen en het belooft een mooie dag te worden. We kozen als thema: “Samen aan tafel”, als variatie op het landelijk thema “Aan tafel”.
Na de dienst waarin onze cantorij meewerkt drinken we koffie met wat lekkers erbij, er zijn hapjes en drankjes en u kunt meedoen aan een aantal activiteiten. Zoals altijd sluiten we af met een broodmaaltijd + soep…….samen aan tafel!!!
U hoeft zelf geen voedsel naar de kerk te brengen voor de maaltijd die we samen gebruiken die zondag. Het enige wat we vragen is dat u zich opgeeft dan zorgen wij voor de rest! (Er mag wel een financiële bijdrage worden gegeven in de bekende bus!)
Opgave kan nog net via de voorzitter of kerkenraad@pgemmenoost.nl
We willen u wel om een andere bijdrage vragen: we willen graag een tafel inrichten met spullen voor de voedselbank. We vragen u om spullen mee te nemen die we dan na 2 oktober kunnen uitdelen aan de klanten van de voedselbank. We denken hierbij aan koffie (mogen ook pads zijn), thee, verpakte koekjes of koeken, fruit in blik, pasta’s en pastasauzen. Op 2 oktober zetten we alles op de tafels of in manden in de kerk. Er zullen kratten in de hal worden geplaatst voor het geval u eerder spullen wilt inleveren dan 2 oktober. Samen delen met hen die het slechter hebben en met een extraatje heel blij zijn. Alvast heel erg bedankt.
De werkgroep gemeentezondag.

Boekenmarkt zaterdag 5 november

We zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het wordt weer als vanouds. Een volle kerk met boeken, puzzels, spelletjes en kaarten. Buiten worden de kniepertjes gebakken. Wees er snel bij want op=op! In de hal koffie/thee met wat erbij, het lootjesschort en Raden maar. Ook kun je een dinerbon kopen, waarmee je bij een gemeentelid Aan Tafel mag aanschuiven. Kortom het wordt die dag weer een gezellige bedrijvige boel in de Schepershof. De Boekenmarkt is open om 09.30 uur en duurt tot 15.30 uur. De opbrengst is voor het Hospice ’t huis van Heden in Emmen.
Hebt u boeken die u kwijt wilt, u kunt bellen met Wim Masker tel. 624883 of Annie Bos tel. 620982.
Dan maken we een afspraak wanneer we ze komen halen. Maar u kunt ze ook brengen naar de Schepershof in de week voorafgaand aan de Boekenmarkt.

Van de predikant

Herfst. De avonden worden alweer langer, soms schrik ik ervan dat bij het journaal zo ongeveer het licht al aan moet…Lange zomeravonden, tot volgend jaar dan maar weer. Al was de zomer misschien anders dan we gehoopt hadden, zo droog en zo warm. Ongekend. Ook wel iets waar ik me soms zorgen over maak. Wat voor wereld blijft er voor jongere mensen over? Kunnen zij ermee omgaan? Weten ze manieren te vinden om goed te leven?
De vakantie viel in het water, door de breuk van mijn pink. Het herstel duurt langer dan ik hoopte. Nog steeds zijn alle klachten niet weg. Maar er is vooruitgang.
En het werk in de gemeente pak ik weer op. Als dit nummer verschijnt hoop ik weer helemaal aan de slag te zijn. De gemeente gaat door en we kijken al vooruit naar de gemeentezondag, waar we u allemaal graag ontmoeten. We bereiden ons al voor op het einde van het jaar. Denken nu al na over Kerst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar als we de overledenen herdenken. Maar ook kijken we naar samenwerking met het dienstencentrum voor ouderen. We gaan gesprekken houden over dingen die een mens moet regelen als het gaat om het levenseinde. Waar moeten we aan denken, wat bespreken met kinderen, familie of vrienden. Volg de berichten, uitnodiging via Hofgeluiden en de website.
Wandelend met de hond heb ik tijd om over dingen na te denken of wat te mijmeren. Dat is meestal een goed moment van de dag, al moet nu de regenjas weer aan, gelukkig maar zeg ik nu toch ook.
Hartelijke groet uit Eelde en graag tot ziens, Door-Elske Cazemier.

In Memoriam

Op 20 juni overleed Pieter Bouwsema op de leeftijd van 94 jaar. Hij heeft zijn hele lange leven in Emmen gewoond: een groot aantal jaren samen met zijn vrouw Joke aan de Lemzijde en de laatste jaren werd hij verzorgd in “De Holtingerhof”. Als we hem bezochten vertelde hij altijd vol trots over zijn kinderen, kleinkinderen en de laatste tijd genoot hij ook nog volop van zijn 2 achterkleinkinderen. Piet was niet iemand met wie je gemakkelijk aan de praat kwam over zijn gevoelens en over zijn geloof. Dat werd op het laatst van zijn leven gemakkelijker: ik hoef bij mijn afscheid geen liederen, teksten of grote woorden zei hij. Ik ben niet bang voor de dood want ik vertrouw erop dat er EEN is die mij opvangt. In de dankdienst voor zijn leven hadden we het dus ook over vertrouwen. We hadden het over Spreuken 3; “Dat liefde en trouw je niet verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze in je hart” Met die door Piet voorgeleefde liefde, trouw en vertrouwen zette hij een spoor uit. Een spoor van troost voor allen die verdriet hebben om zijn heengaan. We hebben Pieter Bouwsema uit handen moeten geven en vertrouwen hem toe aan God op wie hij zijn vertrouwen stelde en die hem in Zijn licht heeft opgenomen en we geloven dat zijn geest geborgen bij de Bron van alles is. Jan Baptist

Op 4 juli is overleden dhr. Boudewijn Hoving, op de leeftijd van 91 jaar. Met zijn vrouw woonde hij aan de Laan van de Eekharst 349. Boudewijn is lange tijd betrokken geweest bij Op Weg.
De afscheidsbijeenkomst was op vrijdag 8 juli in besloten kring.
Wij wensen mevr. Hoving, kinderen en kleinkinderen toe dat zij de mooie herinneringen mogen koesteren, en de kracht krijgen om verder te gaan. Tineke seigers

Op 20 juli overleed Elly de Groote-Venema, na een operatie, in de leeftijd van 76 jaar.
Geboren in Emmercompascuum, werkte ze na de ULO als secretaresse bij advocatenkantoor Bonk en Loorbach, later bij advocaat Hans van Delden.
Elly trouwde in 1967 met de timmerman Roelof de Groote, met wie ze bijna 55 jaar getrouwd was, waarvoor ze een vrolijke vrouw en een echt maatje was.Samen kregen ze twee zoons, voor wie zij een lieve, zorgzame moeder was, die altijd klaar stond voor haar gezin en voor de kleinkinderen waarop ze trots was. Elly was een liefdevolle, zorgzame, open, betrokken, actieve vrouw met een duidelijke eigen mening die er altijd keurig gekleed en verzorgd uitzag.
Op haar rouwkaart staat: Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde die wij achterlaten als wij weggaan en huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.
Het koor Panta Rhei Vocaal zong mooie liederen in de dienst en besloot met een Ierse zegenbede die Elly meekreeg op weg naar haar nieuwe toekomst bij de Heer die haar Herder was, is en zal blijven nu zij mag leven in zijn huis. Mogen haar kinderen, kleinkinderen, haar familie en allen die Elly missen zich hierdoor getroost weten en door hun dierbare herinneringen aan haar.
Johanna Keim-de Wit.

In Memoriam van Alet Dijkstra-Vink, 18 augustus jl. – zie het wijknieuws van de Grote Kerk

Van de voorzitter

De zomer ligt achter ons. Voor de meesten een periode van ‘even niks hoeven’. Tijd om nieuwe energie op te doen. In de kerk kun je merken dat het winterseizoen aanstaande is. Allerlei werkgroepen zijn weer begonnen met dingen te organiseren. O.m. de Gemeentezondag en de Boekenmarkt. Jaarlijks terugkerende evenementen, die gelukkig nu weer mogen. Het draaiboek ligt er, maar de uitvoering gaat niet vanzelf. Dat kost tijd en moeite, maar geeft ook plezier en voldoening. Gelukkig wel, natuurlijk weet je dat vrijwilliger zijn in de kerk energie kost, maar er moet wel een evenwicht zijn, moeite is prima maar het moet ook energie en plezier opleveren. Het moet wel in evenwicht blijven. Anders houden we het niet vol, werken als vrijwilliger in de kerk. De vrijwilliger moet zich gedragen weten door de organisatie. In de huidige tijd betekent dat, dat de kerkelijke organisatie bewust moet werken aan een veilige ‘werkomgeving’. Dat je fatsoenlijk en respectvol met elkaar omgaat vinden we vanzelfsprekend. Hebben we altijd al gedaan, toch? Daar hoeven we niks aan veranderen. Vanuit de Algemene Kerkenraad is er het verzoek om aan alle vrijwilligers van de Gemeente Emmen een brief met gedragscode te ondertekenen. De Omgangsregel/gedragscode is: respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Dat houdt in:
-accepteren van de ander. Iedereen telt mee
-rekening houden met de grenzen die de ander aangeeft
-de ander niet lastigvallen en geen schade berokkenen
-geen misbruik maken van machtspositie
-geen gemene opmerkingen en grappen over een ander, niet pesten, roddelen en de ander niet negeren
-dreigen met geweld horen helemaal niet thuis in de kerk
Respecteren betekent: niet ongewenst dichtbij komen of aanraken, geen ongepaste vragen stellen of opmerkingen maken over iemands leven of uiterlijk. En geen seksueel getinte aandacht
-wat in vertrouwen wordt verteld, blijft onder ons. Alleen om gevaar of schade te voorkomen, kan hulp worden ingewonnen. Maar alleen als echt geprobeerd is om toestemming van de betrokkene te krijgen om geheimhouding te doorbreken.
-waarborgen van de privacy van anderen bij gebruik van internet, e-mails en andere communicatiemiddelen
Komende periode krijgen alle vrijwilligers in de kerk deze brief, waar bovenstaande allemaal instaat, met de vraag om ondertekening. Niks nieuws, maar gewoon onder woorden gebracht zoals het voor ons als vanzelfsprekend geldt in de kerk.