Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand oktober 2019

BIJ DE DIENSTEN

Komende zondag 6 oktober vieren we weer onze jaarlijkse gemeentezondag. Het thema is “Ik met mijn en U met uw verhaal” .
De dienst begint om 10.00 uur, daarna is er koffie +! Vervolgens kunt u meedoen aan een aantal activiteiten.
Daarna is de lunch en tegen 13.45 uur is de gemeentezondag afgelopen.
Komende zaterdag 5 oktober tussen 10 en 12 kunt u uw spulletjes inleveren in de kerk.
De zondag erop gaat ds. Wijnsma voor. De predikant van de Emmen centrum-Kapel zal met ons het Heilig Avondmaal vieren.
We blijven nog even bij onze wijkpredikanten want op 20 oktober zal voorgaan ds. Rappoldt van de Grote Kerk Emmen.
Op 3 november is de jaarlijkse ZWO dienst die door de eigen gemeente wordt voorbereid.

Afscheid

Op de valreep mocht ik, (JdK) nog een aandeel hebben in een huwelijksdienst.
Op 5 september trouwden Hendrikje Weggen en Albert Koper.
De dienst waarin ze om een zegen vroegen over hun huwelijk was in de kerk van het Leger des Heils.
Ook vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen.

Op 8 september was het dan zover. ‘Klaarwakker en opgetogen’ waren de eerste woorden van de cantorij en zo waren we er.
Samen met jullie als gemeente, met familie, vrienden en andere genodigden.
In blijdschap om wat we zoveel jaren hebben mogen delen, het evangelie van Gods liefde. ‘
Niets dan de liefde’, graag wilde ik het nog een keer zeggen.
Er kwam ook veel liefde, warmte en verbondenheid op mij af, resulterend in het ‘Vrede voor jou’.
Nogmaals dank voor alle goede woorden, gezegd en geschreven, voor de prachtige cadeau cheque en andere geschenken, voor de, geweldig georganiseerde, mooie dag met nog een mooi lied als toegift.
De kerk was mooi aangekleed met groen en bloemen, voortbordurend op de gekozen liturgische kleur rood.
Ook kwamen er diverse reacties op mijn speciale welkom aan hen die meekeken via kerkomroep.nl, opnieuw verrassend.
Persoonlijk en als familie hebben Margriet en ik het als een heel goed afscheid ervaren.
Met hartelijke groet,
Jan de Korte

Vanuit de kerkenraad

We mogen terugkijken op een mooi en sfeervol afscheid van onze predikant ds. J. de Korte.
Op 8 september jl. was de kerk gevuld met familie, genodigden en onze gemeente.
De dienst, met als thema Liefde, verliep zoals we van onze predikant gewent zijn.
Goed onderbouwt, mooie passende liederen m.m.v. de cantorij, het duurde niet te lang en na de dienst een mooi prikkelend afscheidslied op de wijs van De klokken van Arnemuiden.
Het liep allemaal op rolletjes en wij hebben van onze predikant en zijn familie veel waardering ontvangen voor dit afscheid.
De gemeente had als afscheidscadeau een bedrag bijeen gebracht van € 1923,00.
Op de cheque was een halve fiets afgebeeld maar dank zij de gulle gevers is het meer dan een halve elektrische fiets.
Natuurlijk ook vanaf deze plaats iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan dit afscheid.
We komen nu in de vacaturetijd en even verder op kunt u lezen hoe we de taken van de predikant hebben verdeeld.
Ds. Fischer is benoemd als consulent maar dat heeft meer een beleidsmatig karakter.
De benoemingscommissie is zich inmiddels aan het voorbereiden en de vacature voor de deeltijdbaan heeft op de website van de PKN gestaan.
Begin november kunnen we iets meer vertellen over de sollicitanten.
De proef met de huiskamervieringen is inmiddels gestart.
De eerste viering onder leiding van de heer en mevrouw Schonewille was in de Holtlaanflat. Tineke Kauffmann, dochter van Henriëtte Kauffmann heeft de viering met vioolspel begeleid.
De opkomst was niet zo groot. Er is een tweede viering gepland in november. Mevr. Klement zal dit organiseren.
Tijdens de dienst op de Gemeentezondag nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers: Dhr. T. Bos (kerkrentmeester), dhr. K. van Engen (diaken) en mevr. G. Klement (ouderling).
Alle drie zijn zij al jaren actief in de gemeente en wij willen hun dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Wie vervangt de predikant?

In de Werkgroep Pastoraat is afgesproken dat de sectieteams de eerste opvang verzorgen.
Hoort u dat er iemand ziek is of hulp nodig heeft meldt het aan de teams.
In de wijkgids vindt u de aanspreekpunten.
Is er sprake van een sterfgeval en wilt u een voorganger voor de rouwdienst dan kunt u zich richten tot de scriba.
In overleg kan dan gekeken worden welke voorganger beschikbaar is.

Actie Vakantietasjes

De diaconie van Emmen Oost heeft dit jaar meegedaan aan de actie Vakantietasjes.
Op Hofgeluiden (onze zondagsbrief) hebben we het doel van deze actie van te voren uitgelegd: tasjes vullen, voor kinderen, die niet op vakantie kunnen gaan.
Het was geweldig om te zien, hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep, en de actie hebben gesteund met een financiële bijdrage.
De collecte voor deze actie heeft het prachtige bedrag van € 445,00 opgebracht.
Met zijn drieën zijn we een middag aan het winkelen geweest, bij de winkels in Emmerhout, en hebben allerlei spullen gekocht om de tasjes mee te kunnen vullen. Stiften, kleurboeken, bellenblazers, strandballen, autootjes, een bon van de snackbar in Emmerhout voor een gratis ijsje, enz. enz. Kortom voor elk wat wils.
We hebben 4 groepen gemaakt, jongens en meisjes onder de 6 jaar, en jongens en meisjes boven de 6 jaar.
Tijdens het inpakken van de tasjes, en het sorteren van de spullen, was ook voor ons een feest om dit te mogen doen.
De namen van de kinderen die voor een tasje in aanmerking komen, hebben we aangeleverd gekregen via de voedselbank, uitgiftepunt Schepershof.
50 kinderen hebben we een tasje kunnen meegeven. Het was een feest om uit te delen aan de ouders.
Dit hebben we gedaan vlak voor de zomervakantie. De ouders waren blij verrast, en zo zullen ook de kinderen gereageerd hebben.
Aan het eind van de actie hadden we nog € 20,00 over, en dat hebben we gestopt in de pot voor de voedselbank.
Namens de diaconie Emmen Oost, hartelijk dank aan alle gulle gevers.
Volgend jaar gaan we deze actie zeker herhalen.
Tineke Seigers, Diaconie Emmen Oost

V en T

Op dinsdag 22 oktober gaan Leidy Veldman en Rien Middelburg in gesprek over ‘Een goed verhaal over de foto’.
Rond 1930 kunnen we met elkaar op de zwart-wit foto en in 1960 gaan we zelf met kleur fotograferen.
Wat bracht dat teweeg? En wat is de waarde van de foto nu we er met gemak honderden kunnen maken?
Leidy Veldman en Rien Middelburg bereiden deze middag voor. Leidy heeft een grote collectie foto’s en zal daar een selectie uit laten zien. Heeft u ook een foto (bijzonder, aangrijpend, uniek) waar u een goed verhaal bij heeft geeft het dan door aan boven genoemde personen.
Een goed verhaal is altijd welkom. Wij zijn benieuwd. Aanvang 14.30 uur in de Schepershof.