Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand juli 2019

In Memoriam Jenne Batterink

Op 31 maart overleed hij, in De Horst, waar hij na het overlijden van zijn geliefde vrouw Lutje, sinds april 2013 woonde.
Geboren in Schoonebeek, in een warm hervormd arbeidersgezin, was Jenne een echt buitenkind, ondeugend en vol kattenkwaad.
Op vrijdag en zaterdag was hij accordeonist-zanger in het bandje de Jenka’s.
Jenne was een sociale, ambitieuze man, een doorzetter, die toen hij bij Holvrieka Ido in Emmen werkte, zich via avondstudie en zelfstudie met vakdiploma’s, opwerkte tot een zeer ervaren lasser en tot afdelingschef.
Hij trouwde met de liefde van zijn leven Lutje Bloemberg uit Klazienaveen.
Samen kregen ze drie kinderen, waarvoor Jenne een zorgzame, lieve vader was.
Ameland was het eiland van Lutje en Jenne, eerst met het gezin en later samen.
Zijn kleinkinderen waren voor Jenne alles, hij was een geweldige liefdevolle, trotse opa, die samen met oma graag oppaste toen ze klein waren.
Toen Lutje ziek werd zorgde hij voor haar tot het niet meer ging.
We lazen Psalm 23, mogen zijn kinderen, kleinkinderen, zijn familie en allen die hem missen, zich getroost weten door de vele, dierbare herinneringen aan Jenne en door de Heer die onze Herder is, waarop Jenne vertrouwde dat hij Lutje in Zijn huis weer zou zien. Johanna Keim-de Wit

BIJ DE DIENSTEN

In de vorige Op Weg kondigde ik de jaarlijkse zomerdiensten aan.
Ik ben met die zomerdiensten rond een thema begonnen in 2001, we hadden toen vier diensten rond een symbool.
We hadden nog geen beamer, internet stond nog in de kinderschoenen.
Het was de aanleiding om een website voor onze gemeente te maken, we waren daarmee de eerste wijkgemeente in Emmen.
Ik wilde de handen laten zien, ‘de schepping van Adam’, die Michelangelo schilderde op het plafond van de Sixtijnse kapel.
Nog jaren hebben die handen als een soort motto op de beginpagina van onze website gestaan.

Nu dus de 19e editie van de zomerdiensten.
Zoals gezegd wil ik graag nog eens met jullie stilstaan bij de plaats waar we samenkomen, de Schepershof.
Ik heb een vierdeling gemaakt: de hof van ontmoeting, de hof van geheimen, de hof van de herder en de hof van viering.
De volgorde staat nog niet helemaal vast, maar ‘de hof van de viering’ is wel de laatste.
Dan zitten we weer in de kring rond de tafel met brood en wijn.
In de avondmaalsdiensten maken we op een mooie manier gebruik van de mogelijkheden van ons gebouw al vraagt dat wel veel extra inspanning van hen die de kerkzaal klaar maken voor de zondag (en weer terug), waarvoor veel waardering.
De zomerdiensten zijn op 14 en 21 juli en op 11 en 18 augustus.
Jan de Korte

Graag vermelden in Op Weg:

Ontvangen via een contactpersoon een speciale gift voor de wijkkas, uit dankbaarheid voor het ontvangen van Op Weg.

Vanuit de kerkenraad

Allereerst de beroepingsprocedure voor de nieuwe predikant.
-De benoemingscommissie is inmiddels ingesteld.
De commissie bestaat uit 6 gemeenteleden en één lid van de Alg. Kerkenraad (AK).
De namen van de gemeenteleden zijn: Hans de Jong, Ans Koster-Bult, Wim Masker, Diny Panjer, Simon Schonewille en Dia Vos Klunder. Het AK lid is nog niet bekend.
-Inmiddels is er ook een gesprek geweest met mensen uit de Mobiliteitspool (MP) over onze profielschets.
De directeur en de consulent van de MP zijn in Emmen geweest, en hebben het profiel doorgesproken met het moderamen.
De MP publiceert vervolgens onze vacature in september, via hun kanalen.
Zij stellen de vacaturetekst op n.a.v. onze profielschets. De MP heeft het eerste gesprek met alle sollicitanten, na screening en bij gebleken geschiktheid is er een gesprek met onze benoemingscommissie.
– Hoe gaat onze benoemingscommissie te werk?
Allereerst krijgt de commissie ondersteuning in het uitvoeren van hun taak. Mw. Anneke-Kruithof-Looije is via de MP ingehuurd door Oost. Zij zal als trainer/begeleider aan de benoemingscommissie uitleg geven over de volledige benoemingsprocedure en werken aan teambuiling, selectie, horen, luisteren en gesprektechnieken.
-We zijn per 11 september officieel vacant.
We dachten dat er dan meteen een nieuwe predikant zou moeten zijn. Maar dat is niet nodig.
Voor een gemeente is het goed om even predikant-loos te zijn, waardoor er gevoelsmatig ‘ruimte’ ontstaat voor een ‘nieuwe’.
Gelukkig is het preekrooster voor heel 2019 gevuld, dat geeft ook rust.
Ook voor de andere taken wordt invulling geregeld.
Bovendien is er in september meer kans op een ruimer aanbod aan sollicitanten dan in juni.
Vanaf half oktober kunnen de gesprekken in Emmen met de sollicitanten verwacht worden.
Wij zijn weer een paar stappen verder en op 20 juni jl. was er bij de koffie na dienst nog gelegenheid om over het bovenstaande vragen te stellen aan onze voorzitter mevr. A. Bos.
Verhuur Schepershof: De Gemeente Emmen wil zich graag breed orienteren en is nog steeds op zoek naar ruimten in Emmerhout voor een dienstencentrum.
Op de kerkenraad is de uitbreiding van de onderzoeksvraag besproken.
Naast verhuur van de Schepershof kan het voor de Gemeente Emmen ook een optie zijn om het gebouw te kopen.
Dit wil de gemeente graag onderzoeken. Alleen, het gebouw is niet van ons maar van de PG Emmen.
Natuurlijk komen er dan allemaal mitsen en maren om de hoek maar ….. er is niets concreets.
We wachten eerst maar even af wat het onderzoek van gemeente als resultaat geeft.

Afscheid ds. Jan de Korte.

Op 8 september neemt ds. de Korte afscheid als voorganger van onze gemeente. We beginnen dan om 10.30 uur
Er is inmiddels een groep gemeenteleden bezig met de voorbereidingen van dit afscheid.
Van u als leden van onze gemeente vragen we vooralsnog twee dingen:
• We willen graag ds. de Korte een boekwerk aanbieden met bijdragen van gemeenteleden.
Dat kan in de vorm van een persoonlijke herinnering, een lied, een gedicht, een foto, een groet of wat u ook maar te binnen schiet.
Dit graag op A4 formaat: uw bijdrage kunt u inleveren ( uiterlijk 21 augustus) in de doos die op de balie staat of mailen aan Petra ten Cate ( petratencate@freeler.nl)
•Er zijn al bijdragen binnengekomen voor een cadeau, waarvoor hartelijk dank!! Er is nog tijd en ruimte om hier aan mee te doen door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de wijkkas onder vermelding van ‘cadeau ds. de Korte’. Het rekeningnummer is: NL05 RABO0373719140. Namens de CAJDK
( Commissie afscheid Jan de Korte) Jan Baptist.