Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand januari 2020

BIJ DE DIENSTEN

Volgende week is de dienst in de parochiekerk van Emmerschans.
Het thema is : “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Dit thema komt uit Handelingen 27 vers 18 tot 28 vers 10.
Daarin wordt verteld hoe vriendelijk schipbreukelingen (waaronder Paulus) op Malta werden ontvangen.
Het zal u niet verbazen dat (veel van) het materiaal voor deze viering is aangedragen door de verschillende christelijke kerken op Malta.
Voorgangers in de viering van 26 januari zijn dominee Janneke de Valk-Boerma en pastoor Stiekema. Voor de kleine kinderen is er kindernevendienst.
Na afloop van de viering kunt u koffiedrinken in de parochiezaal.
De voorgangers voor 9 en 16 februari zijn nog niet ingevuld. We hebben deze data vrijgehouden voor de nieuwe voorganger in onze wijkgemeente. Op het moment van schrijven was dit verder nog niet bekend.
Op zondag 23 februari is ds. De Korte even terug in onze gemeente om voor te gaan.

Filmmiddag V&T

Donderdagmiddag 16 januari kunnen we met elkaar een film bekijken. Het is de Zweedse film As it is in heaven.
Het verhaal gaat over Daniël Daréu, een bekende dirigent van in de veertig, die tijdens zijn drukke carrière een hartaanval krijgt.
Omdat hij het rustig aan moet doen besluit hij terug te keren naar zijn geboortedorp in het noorden van Zweden.
Hij gaat in het oude schoolgebouw wonen, raakt betrokken bij een koor en dat vind niet iedereen een goed idee.
De filmmuziek is geschreven door Stefan Nilsson, die hiervoor een nominatie voor beste componist kreeg op het Europees Filmfestival in 2005.

V&T 12 februari

De rol van vrouw in de Reformatie
Mevr. Gesa Schultze-Fischer is onze gast die middag.
De middag stond eerder gepland in september 2019 maar door omstandigheden kon het toen niet doorgaan.
Zij verteld over Katharina von Bora.
Zij ontvluchtte het klooster, samen met 8 andere nonnen toen dit klooster bedreigd werd.
Later kennnen wij haar als de vrouw van Maarten Luther. Een krachtige persoonlijkheid en een gedegen partner van Luther.
Dat een vrouw zo belangrijk kon worden was in die tijd niet van zelfsprekend.
Ze runde een ingewikkelde huishouding met studenten en gasten, regelde de afspraken van Maarten en verving hem als hij op reis was.
Hoe deed ze dat en wat was haar invloed op de reformatie.

 

Vanuit de kerkenraad

Verhuur Schepershof.
Op 17 december jl. werd in de kerkenraadsvergadering de verhuur aan de gemeente besproken.
De Gemeente Emmen, het moderamen en de kerkrentmeesters hadden een voorstel voorbereid. Er was eerst sprake van verkoop van de Schepershof aan de Gemeente.
Dat vonden wij een stap te ver. Wel hebben wij toen gezegd dat verhuur tot de mogelijkheden behoord.
Natuurlijk is er een financieel voordeel aan verhuur maar het gaat ook over ons gebouw. Waar stellen wij de grens? Waar willen we over blijven beschikken?
En aan de andere kant: wat een kans om onze ideële motieven zoals Kerk in de wijk uit te bouwen!
We hebben een plattegrond en een overzicht ontvangen van de te verhuren ruimtes. Deze werd besproken.
Voorop staat dat we als wijkgemeente willen blijven beschikken over de kerkzaal, kerkenraadskamer en keuken; deze blijven buiten de verhuur aan de burgerlijke gemeente.
Op zondag is het gehele gebouw voor ons beschikbaar. Dit geldt ook als er een uitvaart vanuit de Schepershof plaats vindt.
Verder zijn er twee nieuwe pantry’s gepland. Uitbouw en schoonmaak komen voor rekening van de burgerlijke gemeente.
Onze beheerster, mevrouw Strootman kan buiten het rooster ruimtes blijven verhuren aan derden; de inkomsten zijn voor Emmen-Oost.
De gemeente zorgt ook voor een beheerder. De kerkenraad kon zich goed vinden in dit voorstel.
Een kleine week later is dit voorstel ook besproken met onze gemeente na de kerkdienst op 22 december.
De verwachting is dat in de maand januari de aanpassingen plaats vinden en dat dan in februari/maart de verhuur van start gaat.
Rond de vacature
Mevrouw Panjer deed namens de Benoemingscommissie verslag. Het leek eerst niet zo best met de reacties op onze vacature.
Er was een extra advertentie via Reliwerk nodig om toch drie kandidaten te vinden.
Eén ervan stak er met kop en schouders bovenuit.
Met deze kandidaat komt er nog een vervolggesprek.
Ook deze informatie is met de gemeente gedeeld op 22 december jl.
Meer is op het moment van schrijven (27 december) niet bekend.
Reparatie orgel
Bij een onderhoudsbeurt werd zichtbaar dat een aantal pijpen aan de binnenkant is aangetast.
Er is sprake van Tinrot. Als de aantasting verder gaat kunnen pijpen lek raken en dan is het te laat.
De eerste schatting van de kosten waarbij alleen de meest urgente plekken worden aangepakt is 5000 Euro.
Begroting 2020
Hoe staat onze wijk ervoor en wat zijn de plannen voor de toekomst? Als kerk moeten we ons daar mee bezig houden.
Zo weet u ook waar uw bijdrage aan Kerkbalans aan besteed wordt.
Andere jaren was u gewend dat rond Kerkbalans er een financiële gemeenteavond werd gehouden.
Dit jaar is de gemeentebijeenkomst over de financiële stukken niet op een avond maar na de dienst komende zondag. Op 19 januari 2020 dus.