Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand juni 2020

BIJ DE DIENSTEN

In de maanden april en mei hebben we internetdiensten, zonder publiek. Alleen degene die er ‘ambtshalve’ moeten zijn, zijn er bij aanwezig. Bij religieuze bijeenkomsten mogen (in mei) 30 man aanwezig zijn, maar het advies van de PKN is om die 30 alleen te gebruiken voor rouw- en trouwdiensten. Niet voor gewone zondagse diensten. En daar hebben we ons aan gehouden.
Bij het inleveren van deze kopij was net bekend gemaakt door Rutte dat de regels voor kerken wat zijn versoepeld.
Wat dat betekent is gelukkig door de PKN in Utrecht voor ons samengevat in een ‘Protocol kerkdiensten’. We hebben als moderamen er voor gekozen om in de maand juni gewoon door te gaan met de internetdiensten.
Als alles verder goed gaat, zouden we per 1 juli weer samenkomsten mogen hebben met 100 personen.
Dat lijkt dan mooi voor Oost, want in gewone tijden zijn we meestal net onder de 100…… Echter zo simpel is het niet. Want we moeten wel rekening houden met de 1,5 mtr. afstand. Daardoor kunnen er mogelijk niet eens 100 in de kerkzaal.
Hoe het dan gaat worden? Daar gaan we over nadenken en we volgen het protocol van de PKN.
Op de website kunt u in juni lezen hoe we per juli diensten gaan houden. We moeten bv. zorgen dat niet iedereen tegelijk binnenkomt. Dat er een aparte ingang en uitgang is waardoor je elkaar niet hoeft passeren. En helaas is koffieschenken niet toegestaan.
Ook het samen zingen mag pas weer als helder is dat er daardoor geen extra besmettingsgevaar is. Maar we bedenken graag vanalles, want we willen als gemeente hoe dan ook met elkaar verbonden te blijven.

Kerkomroep

De internetdiensten kunnen we volgen via www.kerkomroep.nl. Er is een beperkt vermogen, want de kerkomroep is er niet op berekend datwe allemáál thuis zouden zijn op zondagmorgen. En dat we allemaal, tegelijk, om 10.00 uur willen meekijken en meeluisteren met de dienst die dan uitgezonden wordt. We zijn afhankelijk van de ‘ruimte’ die de kerkomroep ons biedt. We hebben geprobeerd om ons abonnement bij de kerkomroep te verhogen, waardoor er meer mensen tegelijk zouden kunnen kijken. Maar de kerkomroep heeft niet de mogelijkheid om in coronatijd uitbreiding van abonnementen te kunnen geven. Dat is jammer, maar het is niet anders. Als u geluk hebt kunt u de dienst meteen zien, zo niet dan kan het altijd op een later moment van de zondag of de week.

Collectes in coronatijd, via de bank

We houden internetdiensten, en zijn dan samen verbonden rondom het Woord. Via de laptop of tablet gaat dat prima. Maar een onderdeel van de dienst is ook het Delen. Dat doen we via de collectes. Maar we kunnen niet bij iedere luisteraar langskomen. Daarom wordt er in iedere dienst een bankrekeningnummer vermeld. Dat had u vast al gezien…….
Bij dezen nog even een extra aansporing om dat banknummer te gebruiken om te Delen met anderen die het nodig hebben. Waarvoor dank!

ZWO Emmen-Oost 2020

In dit nummer vindt U een acceptgirokaart voor onze jaarlijkse ZWO actie.
Wij vragen een bijdrage van onze leden voor 2 projecten:

Colombia – Renacer . Kwetsbaren in Riohacha steunen en nieuw perspectief bieden.
Een project van Kerk in Actie, in samenwerking met de PKN kerken uit Groningen en Drenthe
Het is voor ons voor het eerst dat we samen met vele PKN kerken uit Groningen en Drenthe
voor een gezamenlijk project hebben gekozen.
Het voordeel van deze aanpak is dat wij hierdoor een betere ondersteuning krijgen in de vorm van meer sprekers,workshops , liturgische suggesties en meer.
1e project: Riohacha ,La Guajira ligt in het grensgebied met Venezuela. Hier komen veel vluchtelingen uit Venezuela aan, daar de economische situatie in dit land al jaren bedroevend slecht is.
De lokale hulp bestaat o.m. uit opvang van met name van jonge vluchtelingen en het geven van onderwijs/ vaktraining voor werkende kinderen.
Op dit moment heeft het probleem rond het Corana virus de hoogste prioriteit ook in Colombia.
Veel mensen leven in grote armoede dicht bij elkaar
Ons is gevraagd om een kaars aan te steken voor de al deze mensen met hun zorgen. Jeannet Biermann zal in september door Kerk in Actie , als docent theologie en begeleidster naar Colombia , worden uitgezonden.

2e project: Schoolproject Pakistan (vanaf 2012).
Wij als ZWO steunen dit project voor 50% en de andere 50% wordt gesteund door het CvD en/of via collectes in onze andere wijkkerken.
Op dit moment zijn er nog 12 kinderen uit het voormalig dorp van ons lid Akbar John, welke door onze bijdragen naar een christelijke school in dit dorp kunnen.

Op de acceptgirokaart staan helaas niet onze projecten maar een ander project op (ZWO Ichthus project Rubengera in Ruanda). Dit ging fout bij het afdrukken van de kaarten. Geen zorgen. Uw bijdrage komt op de goede plaats.
Heeft u geen acceptgirokaart ontvangen dan kun u uw bijdrage over maken naar onderstaand bankrekening nummer.
NL54RABO 0373 7370 76 t.n.v. ZWO Emmen-Oost.

ZWO-Veertig dagen project,

I.v.m.de Corona crisis willen we graag dit project afsluiten, daar we geen idee hebben wanneer we als leden van onze kerk een dienst kunnen houden.
Dit betekent dat wij u verzoeken om de inhoud van de doosjes naar bovenstaand rekeningnummer over te maken met de vermelding:doosjesactie 2020. 

Fiets

Bladerend in het prachtige fotoboek dat ik na het afscheid kreeg kwam ik de fiets steeds tegen. Als jullie cadeau bij het ingaan van mijn pensioen. Hij moest nog wel gekocht worden. Eerst maar eens oriënteren en in het voorjaar kiezen en kopen. Maar toen kwam de corona en lag alles even stil. Toen dat wat langer ging duren er toch maar voorzichtig op uit. Proefrijden op een extra gepoetste fiets. En nu is hij er, een prachtexemplaar, heerlijk rijd ik er op rond. Een vergeten boodschap in Sleen is zo gehaald, een ritje door mooi Drenthe is een genot. Met goede herinneringen aan de tijd in Emmen-Oost, heel hartelijk dank nogmaals.
Jan de Korte