Op Weg

 

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand juni 2021.

Van de voorzitter

De kerkdiensten zijn nog niet terug bij hoe het was. Maar langzamerhand komen er wel weer meer mogelijkheden. Zo is het nieuwe advies van de PKN in Utrecht, waar we ons maar aan houden, dat er weer meer mensen in de kerkdiensten mogen zijn. Vanaf 13 juni gaan we 60 bezoekers welkom heten in de Schepershof. Hoe fijn is dat!
Wel moeten we de regels van vooraf aanmelden, afstand houden en mondkapjes nog blijven volgen, dat blijft nog even zo. En je zitplaats krijg je aangewezen door een coördinator, geen collectes tijdens de dienst, maar bij de uitgangen staan collectemanden. Genummerd: 1, 2 en 3. Voor de 1e collecte, de tweede en voor de 3e, het bloemenmandje.
Volop zingen mag nog niet in de dienst. De gemeente mag wel aan het einde van de dienst 2 coupletten meezingen van het slotlied, rustig zingend…. Dat is niet veel, maar het is in ieder geval wat….. en we houden dus nog graag even onze ‘voorzangers’ in de diensten. We zijn er heel blij mee dat er in elke dienst twee gemeenteleden de liederen voor ons willen zingen. Dat voelt goed, dichtbij en eigen.
Zodra er veranderingen komen in het advies van de PKN dan veranderen wij mee. Via Hofgeluiden houden we u tussentijds op de hoogte.
Namens de kerkenraad, Annie Bos

Reserveren voor de kerkdienst

Je weet dat je welkom bent maar…..
Het is niet anders. Maar we weten gelukkig nog hoe dat in zijn werk gaat. Voor iedere dienst meld je je aan. Dat kan via ‘ONLINE reserveren’ via onze website www.pgemmenoost.nl
Of via het speciale telefoonnummer 06-22 35 64 83.
Aanmelden kan vanaf dinsdagmorgen tot vrijdagavond 24.00 uur!!!

Bij de zomerdiensten

In de zomertijd is er geen enkel kerkelijk feest, daarom leek het mij een goed idee voor ‘mijn diensten’ deze zomer een thema te kiezen. Ideeën heb ik genoeg. Maar je moet jezelf beperken en ik lees nu het boekje van ds Hinne Wagenaar, van Nijkleaster in Jorwerd (Frl), Zalige eenvoud. Het gaat over de bergrede en de zaligsprekingen van de evangelist Mattheüs. Het boekje komt vast langs in de diensten, maar natuurlijk ook andere vragen en thema’s.
Op 20 juni ga ik hieraan beginnen met een schets van Mattheus, en daarna verder over de Bergrede. Het gaat om vijf diensten in de zomermaanden, tot en met eind augustus. Gelukkig weer met mensen in de kerk! Dus graag tot ziens.
Hartelijke groet, ds Door-Elske Cazemier.

In Memoriam:

Op 1 juni was de afscheidsbijeenkomst van Harry Rijks, die op 21 mei is gestorven. Harry was 82 jaar oud. In de buurt kenden velen hem als bezorger van kranten en bladen. Hij had voor iedereen een vriendelijk woord.
De rouwplechtigheid, in het Oeverse Bos, werd geleid door twee neven van zijn in 1994 overleden vrouw. Zij zijn allebei priester in de Russisch Orthodoxe kerk. Deze traditie sprak Harry zeer aan, die hij kende van de de Servisch orthodoxe gemeente in Emmen. Zolang hij in Emmen woonde was hij lid van de Protestantse Gemeente, hierdoor hoorde hij bij een gemeenschap. Het was bijzonder om aan deze plechtigheid mee te mogen werken.
Geboren voor de oorlog in Bandung, Indonesië kwam hij daarna, als weeskind, naar Den Haag. In pleeggezinnen was het niet goed voor hem, daar heeft hij onder geleden. Toch werd hij daardoor niet bitter.
Harry leefde lange tijd alleen, maar had goede contacten met zijn buren, met vrienden en vriendinnen. En hij was gek op dieren. Tot het laatst zorgde hij voor de hond van een goede vriendin.
Hij is begraven op de Wolfsbergen.
Mag zijn gedachtenis ons tot zegen zijn.
ds Door-Elske Cazemier.

Van de predikant

Zomer, eindelijk zomer
Na een herfstachtige meimaand lijkt het nu weer normaler, al moeten we natuurlijk maar afwachten hoe het zich verder gaat gedragen. Gelukkig gaat het leven met minder corona wel weer een stuk soepeler.
In Hofgeluiden kon u al lezen dat ik eenmaal in de week thee of koffie schenk, in de kerk. De afgelopen tijd was soms erg saai en kwam het niet echt tot ontmoetingen. Nu velen al een vaccin hebben gehad (ik inmiddels ook) dacht ik dat we in elk geval door de week bij een drankje in gesprek kunnen. We kunnen kijken waar het gesprek over gaat, maar ik heb ook wel ideeën om het gesprek op gang te helpen.
Daarom zomerkoffie of -thee in de kerk. Op dinsdag of donderdag, in de ochtend of op een middag. Dat wissel ik af, zodat mensen met vaste activiteiten op die ene dag misschien toch ook op die andere dag kunnen en willen. Houd de Hofgeluiden in de gaten, iedere week noem ik datum en tijd.
Een mooie kans om weer eens andere gemeenteleden te zien en te spreken. En een idee voor wie geen vervoer heeft of autorijdtt: u kunt vast gebruik van uw vervoersvoorziening, dit is ten slotte een sociale aangelegenheid. Wees welkom en graag tot ziens!

Over websites

De werkgroep Website Emmen-Oost is bijeen geweest. Dat doen ze een of twee keer per jaar.
Bart Trip heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn taak als technische ondersteuner voor de website.
Hij is altijd bereid om bij vragen behulpzaam te zijn, maar wil zijn vaste taak neerleggen.
Dus is de vraag van de Werkgroep: of we een nieuwe/ vervanger willen zoeken.

Website Classis
De nieuwe website wil vooral de communicatie tussen de classis en de gemeenten versterken maar ook tussen de gemeenten en de ringen onderling.
Op de website is er naast nieuws ook ruimte voor columns en projecten. We doen daarom ook een beroep op u! Als er nieuws, ontwikkelingen en projecten in uw gemeente zijn, laat ons dat weten zodat we via de website van elkaar op de hoogte blijven. Mailen naar: redactie@classisgroningendrenthe.nl