Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)

De werkgroep organiseert lezingen en activiteiten, niet alleen voor onze gemeenteleden in Oost maar iedereen die interesse heeft is welkom. De bijeenkomsten zijn zowel plek voor ontmoeting met elkaar als een inspiratiebron voor ons eigen leven. Ieder jaar proberen we de lezingen te schikken rondom een bepaald thema.
Dit jaar is het thema: Een goed verhaal. In aansluiting op het thema van de gemeentezondag.

De lezingen zijn divers. Het gaat over mensen, die hun leven inzetten voor anderen. Krachtige persoonlijkheden die dienstbaar zijn aan de ander. En een lezing met foto’s wat op zich per foto al een verhaal kan zijn.  We zien en horen vogels, en als het even kan leren we hun geluid herkennen. En natuurlijk komt er in januari weer een mooie film.
De invulling van de maand maart 2020 is nog open. We gaan ervan uit dat onze nieuwe predikant er dan is, en hopen samen met hem/haar iets te bedenken voor de invulling van de tijd vóór Pasen, de veertig-dagen-tijd. We informeren u daarover later in ons maandblad Op Weg.

Op de achterflap van dit boekje vindt u het volledige overzicht van het jaarprogramma van V&T. In Op Weg van augustus/september vermelden we ook het jaarprogramma.We hopen daarmee nog meer mensen te bereiken dan via deze wijkgids.

Alle lezingen zijn in de Schepershof, Het Waal 400, aanvang 14.30 uur.

U bent bij dezen van harte uitgenodigd!

Naast de lezingen organiseren we soms een excursie of uitstapje. Die bedenken we op korte termijn afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen. Via Hofgeluiden kondigen we ze aan, intekenlijsten liggen dan op de balie in de kerk.

Leden van de werkgroep V & T
Annie Bos
Petra ten Cate
Jan Geleijnse
Hetty van der Kolk
Rien Middelburg

Verslagen van onze activiteiten vindt u op onze speciale activiteiten-pagina.

Overzicht lezingen en activiteiten in het seizoen 2019 – 2020

Dinsdag 17 september           

 Jan Fischer

Vanaf 1913 werkte Albert Schweitzer in Lambarene. Hij was theoloog, filosoof, musicus, organist, maar werd tropenarts vanuit zijn innerlijk verlangen om het leven van mensen in Afrika te verbeteren.

Hier een verslag van de middag die door omstandigheden 17 september is gehouden.

Hier ook nog enkele foto’s van die middag.

Dinsdag 22 oktober                     Leidy Veldman en Rien Middelburg

Eerst in zwart-wit, later in kleur, nu digitaal, wat was/is de waarde van  een foto en welk verhaal hoort er bij.

Hierbij een verslag van deze middag.

En natuurlijk een aantal foto’s.

Woensdag 13 november            Harrie Groenwold

De nieuwe wet over orgaandonatie is er; een verhaal over de registratie, de procedure en de medische/ethische invalshoek. Hoe werkt deze wet en wat is in deze wet de rol van de familie.

Hierbij een verslag van deze middag.

Donderdag 16 januari

Filmmiddag,een beeldverhaal om samen te zien.

Woensdag 12 februari       Gesa Schultze-Fischer

De rol van vrouwen in de Reformatie – Katharina von Bora ontvluchtte het klooster, samen met acht andere nonnen, ze trouwde later met Maarten Luther. Wat was haar invloed.

Hier een verslag van de middag.

Hier ook nog enkele foto’s van die middag.

   Maart ligt nog open

In maart is de veertig-dagen-tijd. De tijd vóór Pasen. Indien mogelijk willen we dan activiteiten organiseren in overleg en samen met de nieuwe predikant.

Woensdag 22 april   I.v.m. de coronavirus is dit afgelast.            Fokke Brouwer en Rien Middelburg

Fokke kent als vogelliefhebber vele verhalen over vogels. Samen met Rien maken ze er een informatieve middag van afgesloten met een vogelquiz (beeld en geluid).

Mei/juni  Of dit door gaat is afhankelijk van de dan geldende maatregelen. T.z.t. volgt nadere informatie

Een V&T-uitje in de streek rond en op de Hondsrug. Datum nader te bepalen.