Werkgroep Vorming en Toerusting

De werkgroep Vorming en Toerusting (V&T) organiseert lezingen en activiteiten, niet alleen voor onze gemeenteleden uit Emmen-Oost maar iedereen die interesse heeft is welkom. Tijdens die bijeenkomsten is ruimte om elkaar te ontmoeten. En door de lezingen zorgen we voor nieuwe inspiratie, dat vormt ons en rust ons toe in het leven.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we als thema : Verbinding.

Verbinding, in tegenstelling tot het individualisme. Je leeft in verbinding met de mensen om je heen, met familie, met vrienden, met mensen uit je buurt en met de mensen in de kerk. Je bent verbonden met de geschiedenis, van jezelf en je omgeving. Verbonden met woorden en taal door anderen geschreven. Maar ook via internet, als een moderne vorm van verbinding. En verbonden door het delen van Bijbelverhalen, telkens opnieuw.

Alle lezingen en activiteiten zijn in de Schepershof, Het Waal 400. U bent bij dezen van harte uitgenodigd.

Naast lezingen organiseren we tussendoor een excursie en/of uitstapje. Die bedenken we op korte termijn afhankelijk van het weer en de mogelijkheden die zich voordoen. Via Hofgeluiden kondigen we ze aan, intekenlijsten liggen dan op de balie in de hal van de kerk.

Leden van de werkgroep V & T
Annie Bos (atmbosoldenhuis@hotmail.com)
Petra ten Cate (petratencate@freeler.nl)
Jan Geleijnse (jcgeleynse@gmail.com)
Hetty van der Kolk (wimhettyvdkolk@gmail.com)
Co Manrho (c.manrho@kpnplanet.nl)
Rien Middelburg (rien.middelburg@kpnmail.nl)

Verslagen van onze activiteiten vindt u op onze speciale activiteiten-pagina.

Activiteitenoverzicht seizoen 2017 – 2018

September : Verbinding met het leven

Jeroen Mikx, notaris in Emmen, over het Levenstestament en het Erfrecht
Donderdag 14 september 2017 om 14.30 uur

We worden ouder, blijven langer in ons eigen huis wonen, de kinderen wonen (vaak) niet meer vlakbij. We willen zolang het kan zelfstandig beslissingen blijven nemen over onze financiën en onze medische zorg. En hoe het moet als we het zelf niet meer kunnen, ach dat zien we dan wel weer…. Tegen die tijd zien we wel…. zover is het nog (lang) niet…….

Het is echter belangrijk om vóóruit te denken, en nu zaken vast te leggen. Waardoor, als het nodig is, alles doorgaat op jouw manier. Uw omgeving weet dan precies hoe ze uw zaken moet oppakken. Dat geeft rust voor uzelf en uw naasten. Je moet daarvoor een levenstestament maken. In het levenstestament kunnen mensen zaken regelen voor de tijd dat ze nog leven. In een levenstestament, of volmacht, worden uw wensen opgeschreven voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om uw zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Uw wensen voor die situatie worden duidelijk vastgelegd en zijn dan ook bekend bij degene die u hebt aangewezen.  De zakelijke kant wordt vastgelegd, maar in het levenstestament kunt u ook uw wensen op medisch terrein laten vastleggen. Welke medische handelingen u wel of niet wilt tot en met euthanasie.

De lezing van de notaris gaat daarnaast ook over het ‘gewone’ erfrecht. De verdeling van de erfenis. Ook daarvoor is het belangrijk om zelf vóóruit te denken. En iets te weten van de wet- en regelgeving. Zodat de afwikkeling achteraf gebeurt zoals u het tevoren had bedacht.

Natuurlijk is er tijdens deze lezing alle ruimte om vragen te stellen.

Oktober:  De verbinding van (protestantse) schrijvers en dichters

Luisteren naar Vincent Gordijn
Woensdag 18 oktober om 14.30 uur

Vincent was docent wiskunde in Emmen. Hij heeft de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden ooit gevolgd en toen ontwaakte zijn interesse voor schrijvers, dichters en poëzie. Als rode draad in zijn presentatie neemt hij ons mee in het leven en werk van drie dichters: Maria de Groot, Hans Werkman en Willem de Mérode. Dichters die op een of andere wijze met elkaar een verbinding hebben. En waarmee Vincent zich speciaal verbonden voelt, zelfs twee ervan heeft ontmoet.

Maria de Groot (1937) schrijfster en theoloog, groeide op in Drenthe. Maria heeft ooit Ida Gerhardt geïnterviewd.

Hans Werkman (1939) leraar en dichter, geboren in Uithuizermeeden. Hans schreef over Ida Gerhardt en schreef boeken over Willem de Mérode.

Willem de Mérode (1887-1939) geboren in Spijk. Willem schreef zijn gedichten onder het pseudoniem van Willem Eduard Keuning,  hij werkte als onderwijzer in Pekela en in Uithuizermeeden. Hij wordt de belangrijkste calvinistische dichter van zijn generatie genoemd.

Vincent vertelt zijn verhaal over deze dichters en hun werk.

Januari:  Verbinding met het leven om ons heen

Filmmiddag in de Schepershof
woensdag 17 januari om 14.30 uur

We beginnen met een kopje koffie of thee. We kijken samen naar een film die ons meeneemt naar het leven om ons heen. Het leven dat soms een moeizame tocht lijkt, maar wat in de film uiteindelijk toch in begaanbaar vaarwater terecht komt. Tussendoor een pauzedrankje en na afloop is er tijd en gelegenheid om nog even na te praten.

Februari: Verbinding zoeken

Poëziemiddag met Leo Vroman
Donderdag 22 februari om 14.30 uur

Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.

Hij kan er zelf niet zijn, maar het is wel wat hij in zijn gedichten wil. In verbinding met de lezer, hij noemt in het vervolg van bovenstaande strofe van het gedicht ‘Voor wie dit leest’ de liefde als motief om gedichten te schrijven. Daarom dit jaar een aantal gedichten van de dichter Leo Vroman (1915-2014). We lezen ze samen, laten ze tot ons komen en gaan er desgewenst over in gesprek met elkaar.

Deze middag wordt geleid door ds. Jan de Korte.

Hieronder alvast de laatste strofe van het gedicht ‘Voor wie dit leest’ dat we deze middag zeker ook zullen lezen.

Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
Ik heb je zo lief.

Maart:  Verbinding met de geschiedenis van Emmen

Een lezing door Sis Hoek – Beugeling
Woensdag 21 maart 2018 om 14.30 uur

Sis is geboren en getogen in Emmen. Ze neemt ons mee in de verhalen en gebeurtenissen over Emmen. En laat ons de historie zien van Emmen sinds ongeveer 1930. Ze vertelt over de opbouw van de plaats en de ontwikkeling die het sindsdien heeft doorgemaakt. En laat daarvan ook foto’s en beelden zien uit die vervlogen tijd.

Op internet staat: ‘Sis is de grand dame van de streekgeschiedenis van Emmen’. Zij schreef meerdere historische boeken. In 2016 werd het boek Canon van de gemeente Emmen, een initiatief van ErfgoedNetwerk Emmen, gepresenteerd (zie www.uitgeverijdrenthe.nl/presentatie-canon-emmen). De eindredactie van het boek was in handen van Sis Hoek-Beugeling en Piet Naber.      

Deze lezing mag u niet missen. Van harte aanbevolen dus.

April:

Feestprogramma in Oost
Donderdag 19 april om 14.30 uur

We zijn bezig (geweest) in vergaderingen en werkgroepen en groothuisbezoeken met het Beleid na 2019. In september 2019 gaat onze predikant met emeritaat. Hoe willen we dan verder. Als gemeenteleden en vrijwilligers hebben we besproken hoe we dan verder willen. Wat vinden we belangrijk aan ons gemeente-zijn, waar liggen onze sterke kanten. De kerkenraad heeft bewust gekozen om deze dingen in de hele gemeente te bespreken. Met elkaar. Zodat we ons allemaal betrokken voelen bij wat er gebeurt. Vanuit die betrokkenheid en als dank voor al die moeite biedt de kerkenraad aan de hele gemeente een feestelijke middag aan. Ruurd Walinga, cabaretier Water in Wijn, komt voor ons  spelen het stuk ‘De Doe-het-Zelver’. Aanvang 14.30 uur, met pauzedrankje, in de Schepershof.

We hebben dit georganiseerd voor de hele gemeente, dus we zien u graag allemaal op de 19e april. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Namens de kerkenraad: Annie Bos voorzitter tel. 620982 / atmbosoldenhuis@hotmail.com

Het oorspronkelijk V&T programma voor 19 april is afgelast vanwege het feestprogramma (dat kon even niet anders).

Maaltijd voor alle vrijwilligers in Oost
Donderdag 19 april om 17.30 uur

Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, voor alles wat ze doen in de kerkdienst, in de wijk, voor bezoeken en gesprekken, voor het gebouw, voor het bestuur en voor zoveel hand- en spandiensten die we ongemerkt en vanzelfsprekend doen of jarenlang gedaan hebben. En was je van plan bij de V&T maaltijd aan te schuiven, eet gewoon gezellig mee. Het mag.

Aanmelding voor de maaltijd bij Rien Middelburg via de mail : scribaat@pgemmenoost.nl

Namens de kerkenraad: Rien Middelburg tel. 629705