Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T)

De werkgroep organiseert lezingen en activiteiten, niet alleen voor de gemeenteleden in Oost, maar iedereen die interesse heeft is er welkom. De bijeenkomsten zijn zowel plek voor ontmoeting met elkaar als een inspiratiebron voor ons eigen leven.

Naast de lezingen organiseren we soms een excursie of uitstapje. Die bedenken we op korte termijn afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen.

Hoewel het Coronavirus nog in verborgen hoeken huist, willen we toch proberen te gaan starten met een programma. Uiteraard op voldoende afstand. Daarom zullen we gebruik maken van de kerkzaal, daar is dat ook met een grotere groep mogelijk.
In september heeft Rien Middelburg ons al verteld over ‘vogeltrek’.Op 13 oktober zullen we een film vertonen en op 18 november zal de heer Jan Haveman gedichten met u bespreken die u zelf hebt aangedragen. U leest daar in oktober meer over in Hofgeluiden. Aanvangstijd is 14.30 uur.
Het programma van voorjaar 2021 is nog in nevelen gehuld, maar u kunt er op rekenen dat er ook dan weer mooie onderwerpen aan de orde zullen komen.
Via de website, Hofgeluiden en Op Weg wordt u daarvan op de hoogte gehouden.

Leden van de werkgroep V & T
Annie Bos
Petra ten Cate voorzitter
Jan Geleijnse
Hetty van der Kolk
Rien Middelburg.

Overzicht lezingen en activiteiten in het seizoen 2020 – 2021

Op woensdag 16 september starten we voorzichtig met een activiteit. De eerste van het komende winterseizoen.Het wordt een gezellige middag met informatie en een leuke quiz om u wat meer bij het onderwerp te betrekken.
Rien Middelburg heeft dan het onderwerp ‘De vogeltrek’ voorbereid.Over een paar weken ziet u ze weer vliegen…. verwonder u over de bijzondere prestaties die de vogels volbrengen.
Aanvang 14.30 uur. Aanmelden hoeft niet. Wel noteren wij u naam als u komt en wijzen wij u een plaats. Het kopje koffie ontbreekt niet maar het gaat wel anders. 

Samen met Fokke Brouwer stond afgelopen voorjaar al een middag over vogels gepland. Die schuiven we door naar het komend voorjaar.

Klik hier voor een verslag.

En hier enkele foto’s.

Op 13 oktober konden we de indrukwekkende film ‘Billy Elliot’ bekijken. Billy, een jongen uit een mijnwerkersgezin, ontdekt dat hij liever balletles dan boksles heeft, geheel tegen de zin van zijn vader en oudere broer. De film speelt midden jaren ’80 tegen de achtergrond van de mijnwerkersstakingen. Billy zet met behulp van zijn balletlerares, die zijn talent ziet, door en weet zijn vader te overtuigen. En zo kan hij uiteindelijk toch naar de koninklijke balletschool in Londen.

Hierna zijn i.v.m. met Corona geen bijeenkomsten meer gehouden. We hopen dat de maatregelen in september weer zodanig zullen zijn dat we onze middagen weer kunnen voortzetten.

Overzicht lezingen en activiteiten in het seizoen 2019 – 2020

Dinsdag 17 september           

 Jan Fischer

Vanaf 1913 werkte Albert Schweitzer in Lambarene. Hij was theoloog, filosoof, musicus, organist, maar werd tropenarts vanuit zijn innerlijk verlangen om het leven van mensen in Afrika te verbeteren.

Hier een verslag van de middag die door omstandigheden 17 september is gehouden.

Hier ook nog enkele foto’s van die middag.

Dinsdag 22 oktober                     Leidy Veldman en Rien Middelburg

Eerst in zwart-wit, later in kleur, nu digitaal, wat was/is de waarde van  een foto en welk verhaal hoort er bij.

Hierbij een verslag van deze middag.

En natuurlijk een aantal foto’s.

Woensdag 13 november            Harrie Groenwold

De nieuwe wet over orgaandonatie is er; een verhaal over de registratie, de procedure en de medische/ethische invalshoek. Hoe werkt deze wet en wat is in deze wet de rol van de familie.

Hierbij een verslag van deze middag.

er zijn geen afbeeldingen gevonden

Donderdag 16 januari

Filmmiddag,een beeldverhaal om samen te zien.

Woensdag 12 februari       Gesa Schultze-Fischer

De rol van vrouwen in de Reformatie – Katharina von Bora ontvluchtte het klooster, samen met acht andere nonnen, ze trouwde later met Maarten Luther. Wat was haar invloed.

Hier een verslag van de middag.

Hier ook nog enkele foto’s van die middag.

er zijn geen afbeeldingen gevonden

   Maart ligt nog open

In maart is de veertig-dagen-tijd. De tijd vóór Pasen. Indien mogelijk willen we dan activiteiten organiseren in overleg en samen met de nieuwe predikant.

Woensdag 22 april   I.v.m. de coronavirus is dit afgelast.            Fokke Brouwer en Rien Middelburg

Fokke kent als vogelliefhebber vele verhalen over vogels. Samen met Rien maken ze er een informatieve middag van afgesloten met een vogelquiz (beeld en geluid).

Mei/juni  Of dit door gaat is afhankelijk van de dan geldende maatregelen. T.z.t. volgt nadere informatie

Een V&T-uitje in de streek rond en op de Hondsrug. Datum nader te bepalen.