Leren vieren

Deze werkgroep werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van een tweetal diensten, te weten 15 oktober 2017 en 8 april 2018.
Contactpersoon: Hans de Jong, email: hamar.dejong@home .nl