Leren vieren

Deze werkgroep werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van een tweetal diensten, te weten 11 november 2018 en 19 mei 2019.
Contactpersoon: Hans de Jong