Leren vieren

Deze werkgroep werkt twee keer per jaar mee aan de voorbereiding en uitvoering van een dienst. ( meestal in mei en november).
Contactpersoon is Hans de Jong.