Berlijngroep 2.0

Vanaf 1984 bestond er een vriendschapsband tussen onze wijkgemeente en de Berlijnse kerkgemeente aan de Baumschulenweg aldaar. In het begin was er eenrichtingsverkeer vanuit Emmen naar Berlijn; na de val van de muur veranderde dat. Over en weer bezochten leden van beide kerken elkaar. Over en weer was er ruimte voor geloofsgesprekken en toeristische uitstapjes.

Na 33 jaar, in 2017, is besloten de formele banden te beëindigen. Het reizen naar elkaar en het bij elkaar logeren werden door de hoge leeftijden van de meeste deelnemers bezwaarlijk. Op persoonlijk vlak zijn ontstane vriendschappen zeker wel gebleven.

Binnen onze Emmense Berlijngroep zijn in de loop der jaren uiteraard ook intensieve banden met elkaar ontstaan. Graag wil men die behouden, reden waarom is besloten elkaar onder de naam ‘Berlijngroep’  te blijven ontmoeten. Zo is dit najaar bij een van de leden thuis een zelf gekozen thema  besproken en volgt in november een bezoek aan het Syrisch-orthodoxe klooster te Glane.

Een stukje geschiedenis

De Protestantse Wijkgemeente Emmen-Oost onderhield ruim 32 jaar contacten met de Evangelisch Kirchengemeinde Baumschulenweg in het voormalige Oost-Berlijn. In 1979 bezocht een groep vrouwen, waaronder Tineke Haveman uit onze wijkgemeente, Oost- en West Berlijn en via ds. Bé Ruys van het Hendrik Kraemerhuis werd contact met de kerkelijke gemeente Baumschulenweg in Oost Berlijn gelegd. De eerste jaren daarna onderhield het gezin Haveman uit de wijkgemeente Emmen-Oost contact met de toenmalige predikant en een Berlijnse familie. In die tijd bestaan er al veel oecumenische contacten tussen kerken in de DDR en Nederlandse kerken en de Baumschulenweg-gemeinde wil graag zo’n contact aangaan met de Emmense gemeente.

Ook de kerkenraad in Emmen Oost voelt daarvoor en zo ontstaat in 1984 een partnerschap tussen beide gemeentes. Omdat DDR-burgers vrijwel nooit toestemming krijgen om naar het Westen te gaan, zijn de bezoeken de eerste jaren altijd maar in één richting. Een auto met 4 of 5 personen gaat tweemaal per jaar een weekend naar Berlijn. In de Emmense wijkgemeente ontstaat ‘de Berlijngroep’: twintig tot dertig mensen, die geïnteresseerd zijn in deze contacten en eenmaal per maand bij elkaar komen om allerlei onderwerpen te bediscussiëren, die daarna in Berlijn weer besproken worden. Het zijn dan ook altijd zeer intensieve weekenden.

Na de val van de muur op 9 november 1989 kunnen onze vrienden ook vrijelijk naar Nederland reizen en zo komt er eind april 1990 een grote groep Berlijners ons bezoeken. Dat jaar bezocht koningin Beatrix Loppersum en daarom toog het hele gezelschap per bus naar Groningen. Een zeer bijzondere gebeurtenis voor onze gasten! Vanaf die tijd zijn de halfjaarlijkse ontmoetingen beurtelings in Berlijn en Emmen. De laatste paar jaar wordt er ook geregeld een ontmoetingsplaats halverwege gezocht. De Duitse kerk kent nog veel conferentieoorden, waar het prima toeven is met een grote groep. Wat gelukkig gebleven is zijn de intensieve discussies over allerhande onderwerpen, die nog steeds goed worden voorbereid en waarbij ook de lastige onderwerpen, zoals de tweede wereldoorlog of de overconsumptie in de westerse maatschappij, niet uit de weg worden gegaan. In de negentiger jaren zijn er ook uitwisselingen tussen de Berlijnse ‘Junge Gemeinde’ en Nederlandse jongeren, maar helaas is dat weer geëindigd.

Pinksteren 1995 wordt het 10-jarig bestaan gevierd, met jongeren en ouderen, op een camping in de buurt van Berlijn. Ook is daar een delegatie uit het Tsjechische Usti aan de Elbe. Met een Evangelische gemeente uit die plaats is een aantal jaren contact geweest, maar vanuit Emmen bleken de afstand en de taal toch een groot probleem. In 2009 bestond het partnerschap 25 jaar en ter gelegenheid daarvan is er een boekwerk verschenen, waaraan velen hun bijdrage hebben geleverd met persoonlijke verhalen en foto’s over die jaren.