Berlijngroep

De Protestantse Wijkgemeente Emmen-Oost onderhoudt al ruim 25 jaar contacten met de Evangelisch Kirchengemeinde Baumschulenweg in het voormalige Oost-Berlijn. In 1979 bezocht een groep vrouwen, waaronder Tineke Haveman uit onze wijkgemeente, Oost- en West Berlijn en via ds. Bé Ruys van het Hendrik Kraemerhuis werd contact met de kerkelijke gemeente Baumschulenweg in Oost Berlijn gelegd. De eerste jaren daarna onderhield het gezin Haveman uit de wijkgemeente Emmen-Oost contact met de toenmalige predikant en een Berlijnse familie. In die tijd bestaan er al veel oecumenische contacten tussen kerken in de DDR en Nederlandse kerken en de Baumschulenweg-gemeinde wil graag zo’n contact aangaan met de Emmense gemeente.

Ook de kerkenraad in Emmen Oost voelt daarvoor en zo ontstaat in 1984 een partnerschap tussen beide gemeentes. Omdat DDR-burgers vrijwel nooit toestemming krijgen om naar het Westen te gaan, zijn de bezoeken de eerste jaren altijd maar in één richting. Een auto met 4 of 5 personen gaat tweemaal per jaar een weekend naar Berlijn. In de Emmense wijkgemeente ontstaat ‘de Berlijngroep’: twintig tot dertig mensen, die geïnteresseerd zijn in deze contacten en eenmaal per maand bij elkaar komen om allerlei onderwerpen te bediscussiëren, die daarna in Berlijn weer besproken worden. Het zijn dan ook altijd zeer intensieve weekenden.

Na de val van de muur op 9 november 1989 kunnen onze vrienden ook vrijelijk naar Nederland reizen en zo komt er eind april 1990 een grote groep Berlijners ons bezoeken. Dat jaar bezocht koningin Beatrix Loppersum en daarom toog het hele gezelschap per bus naar Groningen. Een zeer bijzondere gebeurtenis voor onze gasten! Vanaf die tijd zijn de halfjaarlijkse ontmoetingen beurtelings in Berlijn en Emmen. De laatste paar jaar wordt er ook geregeld een ontmoetingsplaats halverwege gezocht. De Duitse kerk kent nog veel conferentieoorden, waar het prima toeven is met een grote groep. Wat gelukkig gebleven is zijn de intensieve discussies over allerhande onderwerpen, die nog steeds goed worden voorbereid en waarbij ook de lastige onderwerpen, zoals de tweede wereldoorlog of de overconsumptie in de westerse maatschappij, niet uit de weg worden gegaan. In de negentiger jaren zijn er ook uitwisselingen tussen de Berlijnse ‘Junge Gemeinde’ en Nederlandse jongeren, maar helaas is dat weer geëindigd.

Pinksteren 1995 wordt het 10-jarig bestaan gevierd, met jongeren en ouderen, op een camping in de buurt van Berlijn. Ook is daar een delegatie uit het Tsjechische Usti aan de Elbe. Met een Evangelische gemeente uit die plaats is een aantal jaren contact geweest, maar vanuit Emmen bleken de afstand en de taal toch een groot probleem. In 2009 bestond het partnerschap 25 jaar en ter gelegenheid daarvan is er een boekwerk verschenen, waaraan velen hun bijdrage hebben geleverd met persoonlijke verhalen en foto’s over die jaren.

Afscheid in Berlijn december 2017

Het eerste weekend van December togen we met 20 personen naar onze partnergemeente Berlijn-Baumschulenweg. Het was 33 jaar geleden, ook op eerste Advent, dat er voor het eerst een delegatie van (toen nog) de Voorhofgemeente op bezoek ging in (toen nog) Oost-Berlijn. En dit zal de laatste keer zijn, zo is besloten, aangezien het door de gemiddelde leeftijd van de deelnemers bezwaarlijk wordt de contacten te onderhouden.

De Berlijners hebben in hun ‘Gemeindesaal’ een fototentoonstelling ingericht van foto’s van de afgelopen 33 jaar. Dat geeft meteen genoeg gespreksstof (weet je nog…?). Zelfs de oude organist, al 87 jaar oud, was aanwezig om voor ons nog een keer op de vleugel te spelen! We maakten zaterdagmiddag per bus een tour door Berlijn en konden nog weer eens zien hoezeer de stad in die 33 jaar is veranderd – zeker sinds de val van de muur. Heel Berlijn was in kerstsfeer – prachtig verlichte straten en pleinen – en er waren overal kerstmarkten; wij bezochten die van Charlottenburg.

Eerste Adventszondag is in de Baumschulenweg-gemeente traditioneel ‘Plätzchensonntag’, hetgeen betekent dat er tijdens of na de kerkdienst kleine koekjes (plätzchen) worden gegeten. Bij de inleiding op de dienst geeft de predikant, Reinhard Kees, in prachtige bewoordingen de situatie en gevoelens weer, die ons in dit uur en in deze dienst bezighouden. Er worden geschenken uitgewisseld: wij ontvangen een mooi tegeltableau en schenken een kaars, die staat op een houten standaard die nog is gemaakt door Frits Stegeman. Aan het eind van de dienst zingen we elkaar toe met lied 416: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’. Na de lunch nemen we afscheid van onze vrienden. De officiële bezoeken over en weer zijn hiermee tot een eind gekomen, maar persoonlijke contacten zullen blijven!

Petra ten Cate

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlijngroepers naar Aduard oktober 2017.

Zaterdag 14 oktober waren de Emmense leden van de Berlijn­groep op excursie naar Aduard.
Hier een verslag van deze excursie.

Voorgaande bezoeken/activiteiten

Verslag van het bezoek aan de Harz in maart 2017.
Verslag van het bezoek aan Emmen in april 2016.
Verslag van het bezoek aan Cottbus in maart 2015.
Verslag van het bezoek aan Emmen in mei 2014.
Verslag van het bezoek aan de Baumschulenweggemeinde in april 2013.
Op tournee met Thomas, een excursie naar de achtergronden van ‘Post Moderne Devotie’ op zaterdag 13 april. Lees verder.
Zie hier het verslag van het bezoek aan Emmen in april 2012.
Zie hier het verslag van het bezoek aan de Baumschulenweggemeinde in november 2011.
Zie hier het verslag van het bezoek aan de Baumschulenweggemeinde in april 2011.
Zie hier het verslag van het bezoek aan Bad Gandersheim in september 2010.
Zie hier het verslag van het bezoek aan Emmen in april 2010.
Zie hier het verslag van het bezoek aan Berlijn in oktober 2009.
Zie hier het verslag van de ontmoeting met met de leden van de Baumschulenweggemeinde in april 2009.
Zie hier het verslag van het bezoek aan Emmen in oktober 2008.
Zie hier het verslag van het bezoek aan Berlijn in april 2008.

Belangstellenden en nieuwe leden zijn van harte welkom. Contactpersoon hiervoor is Peter van der Gaag.
Neem ook eens een kijkje op de website van de partnergemeente Baumschulenweg in Berlijn.