Handwerkgroep

009 uitsnede  004 uitsnede

Handwerkgroep Schepershof

Deze groep dames komt elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur bij elkaar in de Schepershof. Er worden kerstkaarten en verjaardagskaarten gemaakt, maar ook kaarten voor allerlei andere gelegenheden. De opbrengst van de kaartenverkoop wordt besteed aan de wijkgemeente. Voor informatie: Rika Strootman.

ln de negentiger jaren was het ook in onze kerken de gewoonte om een hongerdoek op te hangen. De doeken werden gekocht in ontwikkelingslanden maar waren nogal prijzig. Een aantal dames besloot om samen zo’n doek te maken. We hoorden dat de Hervormde Kerk van Winschoten een handgemaakt doek had en zijn daar op 6 november 1996 gaan kijken. Naar aanleiding van de teksten voor Pasen ’97 tekende Dea Jense een ontwerp. We deden een beroep op de kerkelijke gemeente voor lapjes en we kregen zakken vol. Maar er moest stof zijn om de tekeningen op te borduren en garen, voering en een stok om het kleed op te hangen. Inmiddels hangen er twee “hongerdoeken” in de Schepershof. Daar was geld voor nodig. We besloten kaarten te gaan maken en die te verkopen. Dat was een goed idee, de verkoop liep goed. Na ongeveer een jaar konden we het kleed aanbieden aan de kerkenraad.

Toen kwam de vraag: “Kunnen we ook liturgische kleden maken?” We vroegen en kregen van de kerkenraad een voorschot om stof te kopen en met de verkoop van kaarten konden we de kleden betalen. ln oktober 1999 hielden we een kleíne bazaar en op 13 januari 2000 durfden we stof te bestellen. Met de ontwerpen van Dea begonnen we met het tafelkleed, het kanselkleed en de stola’s. Het resultaat kunt u in de Schepershof bekijken.

De vraag was toen: “Wat doen we verder?” Er lag nog een mooie tekening van Dea. Vol moed zijn enkele dames daaraan begonnen. De anderen bleven kaarten maken voor de verkoop. Dat liep zo goed dat we hiervan diverse aanpassingen in de Schepershof konden betalen. (o.a. kasten, serveerwagen, opknappen jeugdhonk enz).

Op verzoek van ds. Bijleveld hebben we voor het stiltecentrum van “de Horst” vier kleden gemaakt. Deze hebben we in januari 2010 aangeboden.

Ook maken we verjaardagkaarten als groet van de gemeente aan 75 plussers en sturen elk jaar een kerstgroet van de kerk aan alle leden.

crea 001Kleiner  crea 006Kleiner
crea 007Kleiner  crea 008Kleiner
crea 009Kleiner  crea 010Kleiner