Groothuisbezoek

In alle secties vinden in het voorjaar en najaar groothuisbezoeken plaats, d.w.z. bijeenkomsten waarin zowel bezinning als ontmoeting met buurtgenoten centraal staan. We gaan in gesprek met elkaar aan de hand van een thema, bij iemand thuis, of in een ruimte van de kerk. We drinken koffie of thee, zoeken naar een open sfeer om elkaar te ontmoeten. Deze groothuisbezoeken worden geleid door gemeenteleden: van te voren is er een informatieavond waarin het thema, dat door de predikant is voorbereid, aan hen wordt voorgelegd. 
U kunt uw eigen sectie opzoeken in het menu Onze Gemeente/Kerkenraad/sectieteams. De data van de groothuisbezoeken worden aangekondigd in ‘Op Weg’ en/of in Hofgeluiden. Ook wanneer u door bijvoorbeeld verhuizing niet bekend bent met de gang van zaken, aarzelt u dan niet de contactpersoon van uw sectie even te bellen.