Zonnepanelen op het dak van de Schepershof.

Geschreven door J. Wijnholds op . Geplaatst in Algemeen

Vanuit een initiatief van GroeneKerken heeft de WrK Emmen-Oost het voorstel tot plaatsing van zonnepanelen op het dak van de Schepershof gedaan.De kerkenraad Emmen-Oost heeft ingestemd met dit voorstel en vervolgens zijn er op vrijdagmorgen 20 augustus 32 zonnepanelen op de Schepershof geplaatst. 
 GroeneKerken is in 2011 opgestart door Kerk in Actie en Tearfund en is een gezamenlijk initiatief van beide organisaties en Maatschappij van Welstand (sinds 2020).Deze drie dragers van GroeneKerken ervaren dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. We pogen ons geloof in de praktijk te brengen door zo goed mogelijk invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Geïnspireerd door Jezus Christus willen we handen en voeten geven aan rentmeesterschap en het Koninkrijk van God zichtbaar maken.  Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap..
Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur.  Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.
Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. De Schepping waar we onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn. Vanuit een besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen GroeneKerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet. Als volgers van Jezus Christus willen we Zijn voorbeeld naleven, in verbondenheid met God, onze medemensen en de hele schepping.                                                                                
Als gemeente van de Schepershof willen we ook een bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde en verbetering van de luchtkwaliteit, door mee te werken aan een transitie naar opwekking van hernieuwbare energie. Met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Schepershof helpen we zichtbaar mee aan het fossielvrij maken van Nederland. De zelf opgewekte groene stroom kunnen we gebruiken voor ons eigen stroomgebruik. De investering in een zonnestroomsysteem verdient zich snel (7 tot 10 jaar) terug, waarna we nog 15 tot 20 jaar nagenoeg gratis kunnen profiteren van lagere jaarlijkse energielasten.                                                        
Het doel van GroeneKerken is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. De wens van genoemde organisaties is dat kerken aandacht besteden aan rentmeesterschap en zorg voor de aarde in de Bijbel en van daaruit zich zullen inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk van de kerk en haar leden,
Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving, stimuleren zij de betrokkenheid van de kerk op de omgeving. Dit maakt het voor kerken gemakkelijker verbinding te zoeken met maatschappelijke organisaties, andere kerken, kloosters, moskeeën en synagogen.

De verwachte opbrengst is 10.00 KWH per jaar; in vorige jaren was het verbruik iets lager, dus daar komen we goed mee uit.                                                                Zo hopen we als gemeente Emmen-Oost met de Schepershof ook een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid.

WrK Emmen-Oost.