Bij de diensten

Op deze pagina vindt u informatie over en rondom de diensten in onze gemeente.

Bij zondag 8 september 2019

Op 6 juni 1982 werd ik bevestigd als predikant. Bij mijn intree las ik een gedicht van Hans Andreus, zijn 'Laatste gedicht'. Nu is mijn afscheid als wijkpredikant. Dat associeer ik met een ander gedicht van hem, over het eigene van de liefde, ik zet het voor zondag achterop de orde van de dienst. We hebben er ook eens bij geschilderd, nog te zien op deze pagina van deze website. Kijk bij 14 april 2016.

Alleen de liefde
draagt nog onder
iedere voetstap
de snelle steen aan
waarop ik kan staan,
een voetstap lang.
Licht leeft wel mee,
maar heeft geen been
om op te staan.
En niemand
is niet bang.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 18 augustus 2019

Vier zomerdiensten rond het kerkgebouw van onze gemeente. We hebben de vormende kracht gezien, het schenken van ontmoeting. We hebben de verwijzing gezien naar het geheim dat geopenbaard wordt. We hebben het beeld van de herder gezien, die ons koestert en op eigen benen zet. Deze zondag zien we de functie van het gebouw, een ruimte om te vieren, 'want je broer was dood en is weer tot leven gekomen'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 11 augustus 2019

Het nieuwe wandkleed in de kerk met de herder en de schapen bracht me mede op het idee voor vier zomerdiensten rond ons kerkgebouw. Het kleed hebben we in eerdere diensten al uitvoerig belicht, maar de focus is nog wel een keer gericht op de naam van onze kerk, de Schepershof. We kijken nog eens rond en misschien is er nog wel iets meer te herkennen van het symbool van de herder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 21 juli 2019

Voor geheim of mysterie staat in de Statenvertaling vaak verborgenheid. Mooi woord dat verwijst naar het openbaar worden van het geheim en wederzijds. 'De verborgenheid van de openbaring is de keerzijde van de openbaring van de verborgenheid.' Een uitspraak tijdens een college van professor Hasselaar, altijd onthouden en nu weer richtinggevend.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 14 juli 2019

De eerste van een serie van vier zomerdiensten. Ons kerkgebouw is het thema, deze zondag 'Hof van ontmoeting'.

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

(Lied 287)

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 7 juli 2019

Bedrijven hebben tegenwoordig een missie. Bedoeld wordt dan datgene wat hen uniek maakt, dat wat ze als nieuw brengen. In de bijbel gaat missie, gezonden zijn, over dat wat je ontvangt en weer doorgeeft. In die missie sta je in een lijn, een traditie, een overlevering. Ga, zegt Jezus, en verkondig de vrede die ik jullie gaf.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 23 juni 2019

'Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.' Zo begon Johan Huizinga in 1935 zijn boek 'In de schaduwen van morgen'. De regel kwam bij me boven bij het lezen van het verhaal voor zondag, over de man met de boze geesten. Zijn verhaal is zo groot als de wereld, de kracht van Jezus is groter.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 16 juni 2019

Naast de vragen van Nikodemus lezen en zingen we de zang van vrouwe Wijsheid uit het boek Spreuken. Ons bestaan en ons leven, of we nu jong of oud zijn, heeft geen vaststaande vorm, maar ontstaat steeds opnieuw in de stroom van de wijsheid, de geest, de stem. We vieren het zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 9 juni 2019, Pinksteren

De zegen wordt ons eigen. Het goede van het evangelie is niet iets dat aan ons gebeurt, maar door ons. Het wordt ons eigen vlees en bloed, Geest wordt geest. Daarvan lezen we in de pinksterverhalen, dat is wat we vieren met Pinksteren.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 12 mei 2019

Sommigen missen de hond op het nieuwe wandkleed in onze kerk. De herder en de schapen staan er op afgebeeld, maar een herdershond is nergens te zien. Ik ontleen er deze zondag de titel van de dienst aan: 'Herder zonder hond'. Dat past wel bij het beeld van de herder dat in de lezing uit Openbaring naar voren komt: een lam, het meest kwetsbare deel van de kudde, als herder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 5 mei 2019

Een lied uit de 9e eeuw: 'Da pacem, Domine'. Luther bewerkte het en een vertaling/bewerking daarvan kwam in het nieuwe Liedboek als Lied 414. We horen zondag de tekst van Luther op muziek van Mendelssohn, het is dan ons gebed om vrede op deze bevrijdingsdag.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

vertaling (Lied 414):
Geef ons genadig, goede God,
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 21 april 2019, Pasen

Parijs wordt wakker met een narokende kathedraal. Verdwaasd, verdoofd, ontheemd, beroofd. Als de vrouwen op de paasmorgen. Daar is een nieuw wakker worden nodig. Een 'geleend' wakker worden, zegt Noordmans. Een wakker worden dat niet uit onszelf komt. 'Nog is het einde niet.' Een geleend nieuw begin, dat is wat we vieren met Pasen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij vrijdag 19 april 2019, Goede Vrijdag

We lezen het lijdensverhaal uit Matteüs. Dat herinnert aan het zwijgen van God in Psalm 22, maar het is ook een verkondiging. We zijn er vrijdag stil bij.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij donderdag 18 april 2019, Witte Donderdag

'Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.' Jezus zegt het nadat hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft. We zouden dat na kunnen doen, maar ik denk niet dat we dan doen wat Jezus bedoelt. Het voorbeeld van Jezus is een leven in vrijheid, een leven van genade, een leven van offer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 14 april 2019

We hebben in onze kerk meerdere kleden aan de wand, meestal met bijbelse voorstellingen. Zondag komt er een kleed bij, geënt op de naam van ons kerkgebouw, de Schepershof, de hof van de herder. We verkennen waar het beeld van de herder symbool voor staat, ik denk alvast aan veiligheid, nabijheid, leiding.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 31 maart 2019

Terwijl de boekenweek vol is van ‘De moeder de vrouw’, lezen we in deze dienst het verhaal van de vader en de zoon. Rembrandt laat zien dat die vader staat voor zowel de vader als de moeder. Naast het verhaal van de vader die zijn zoon kwijt is lezen we ook een gedicht over een moeder die haar dochter kwijt is. En voor beiden wordt het feest

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 maart 2019

Als vrucht van de Geest is geduld wel iets meer dan rustig wachten tot de file is opgelost. Het heeft te maken met volhouden en met een open houding die de tekenen van een nieuwe begin ziet en verstaat. Zondag lezen we over de boom die mag blijven, in een verwachten van vrucht.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 17 maart 2019

Als vrucht van de Geest is geduld wel iets meer dan rustig wachten tot de file is opgelost. Het heeft te maken met volhouden en met een open houding die de tekenen van een nieuwe begin ziet en verstaat. Zondag lezen we over de boom die mag blijven, in een verwachten van vruchtAls vrucht van de Geest is geduld wel iets meer dan rustig wachten tot de file is opgelost. Het heeft te maken met volhouden en met een open houding die de tekenen van een nieuwe begin ziet en verstaat. Zondag lezen we over de boom die mag blijven, in een verwachten van vrucht.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 10 maart 2019

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zingen we een Psalm waarin de psalmdichter zich afwendt van het donker en zich richt op het licht. In de taal van de lezing uit het Nieuwe Testament: hij of zij gaat naast Jezus staan op de berg van de verheerlijking.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 3 maart 2019

De cantorij bestaat 30 jaar en dat vieren we. Met veel zang en samenzang in het besef dat muziek ons gegeven is. 'Ze geeft geluk een kleur en troost mij in mijn tranen, een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.' We zingen het met het mooie lied van Sytze de Vries.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 17 februari 2019

Hoe mooi het verhaal van Ester ook is - de koningin die de uit de gratie gevallen Wasti vervangt toont zich een waardige opponent van koning Ahasveros - begint het naar het eind toe toch wat te wringen. Is de 'oplossing' in het verhaal niet gewoon een omkering van de macho waarden en gewoonten van deze wereld? Moeten we hier niet antirevolutionair zijn?

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 10 februari 2019

In de lezing van deze dag gaat Ester het aan met Haman. Zij toont zich hier als een koningin, als een koninklijk mens. Waardig, zelfverzekerd, weloverwogen, doortastend. Vrij is ze, tussen onvrije mannen, geleid door zelfbehoud en eergevoel.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 3 februari 2019

'Kom ik om, dan kom ik om.' Niet de uitspraak van de een of andere legerkapitein in een oorlogssituatie, maar van een vrouw aan het hof van de koning. Haar verhaal en haar naam staan in de Bijbel: Ester. Zondag zijn we bij haar.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 6 januari 2019

Het kniepertje, een plat wafeltje dat rond de jaarwisseling wordt gebakken en gegeten, heeft met nieuwjaar de vorm van een rolletje, symbool voor het nieuwe jaar dat zich nog moet ontrollen. Ik gebruik de symboliek in deze dienst precies andersom: wat de eeuwen door verborgen was, wordt met de komst van Jezus onthuld. Zo komt de toekomst open te liggen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 16 december 2018

'Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar.'
Het lied van Bonhoeffer helpt ons Openbaring 12 te verstaan. In alle duistere beelden is dit de grondtoon.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 9 december 2018

In het hoofdstuk van Openbaring dat we vandaag lezen is sprake van Gods geheim dat werkelijkheid gaat worden. Het is het geheim van de komende die we met advent verwachten. Daar gaat het over in Oude en Nieuwe Testament. Hoe dat werkelijkheid wordt is de vraag die ik mezelf stel in mijn voorbereiding voor zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)