Bij de diensten

Op deze pagina vindt u informatie over en rondom de diensten in onze gemeente.

Bij zondag 12 mei 2019

Sommigen missen de hond op het nieuwe wandkleed in onze kerk. De herder en de schapen staan er op afgebeeld, maar een herdershond is nergens te zien. Ik ontleen er deze zondag de titel van de dienst aan: 'Herder zonder hond'. Dat past wel bij het beeld van de herder dat in de lezing uit Openbaring naar voren komt: een lam, het meest kwetsbare deel van de kudde, als herder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 5 mei 2019

Een lied uit de 9e eeuw: 'Da pacem, Domine'. Luther bewerkte het en een vertaling/bewerking daarvan kwam in het nieuwe Liedboek als Lied 414. We horen zondag de tekst van Luther op muziek van Mendelssohn, het is dan ons gebed om vrede op deze bevrijdingsdag.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

vertaling (Lied 414):
Geef ons genadig, goede God,
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 21 april 2019, Pasen

Parijs wordt wakker met een narokende kathedraal. Verdwaasd, verdoofd, ontheemd, beroofd. Als de vrouwen op de paasmorgen. Daar is een nieuw wakker worden nodig. Een 'geleend' wakker worden, zegt Noordmans. Een wakker worden dat niet uit onszelf komt. 'Nog is het einde niet.' Een geleend nieuw begin, dat is wat we vieren met Pasen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij vrijdag 19 april 2019, Goede Vrijdag

We lezen het lijdensverhaal uit Matteüs. Dat herinnert aan het zwijgen van God in Psalm 22, maar het is ook een verkondiging. We zijn er vrijdag stil bij.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij donderdag 18 april 2019, Witte Donderdag

'Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.' Jezus zegt het nadat hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft. We zouden dat na kunnen doen, maar ik denk niet dat we dan doen wat Jezus bedoelt. Het voorbeeld van Jezus is een leven in vrijheid, een leven van genade, een leven van offer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 14 april 2019

We hebben in onze kerk meerdere kleden aan de wand, meestal met bijbelse voorstellingen. Zondag komt er een kleed bij, geënt op de naam van ons kerkgebouw, de Schepershof, de hof van de herder. We verkennen waar het beeld van de herder symbool voor staat, ik denk alvast aan veiligheid, nabijheid, leiding.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 31 maart 2019

Terwijl de boekenweek vol is van ‘De moeder de vrouw’, lezen we in deze dienst het verhaal van de vader en de zoon. Rembrandt laat zien dat die vader staat voor zowel de vader als de moeder. Naast het verhaal van de vader die zijn zoon kwijt is lezen we ook een gedicht over een moeder die haar dochter kwijt is. En voor beiden wordt het feest

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 maart 2019

Als vrucht van de Geest is geduld wel iets meer dan rustig wachten tot de file is opgelost. Het heeft te maken met volhouden en met een open houding die de tekenen van een nieuwe begin ziet en verstaat. Zondag lezen we over de boom die mag blijven, in een verwachten van vrucht.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 17 maart 2019

Als vrucht van de Geest is geduld wel iets meer dan rustig wachten tot de file is opgelost. Het heeft te maken met volhouden en met een open houding die de tekenen van een nieuwe begin ziet en verstaat. Zondag lezen we over de boom die mag blijven, in een verwachten van vruchtAls vrucht van de Geest is geduld wel iets meer dan rustig wachten tot de file is opgelost. Het heeft te maken met volhouden en met een open houding die de tekenen van een nieuwe begin ziet en verstaat. Zondag lezen we over de boom die mag blijven, in een verwachten van vrucht.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 10 maart 2019

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zingen we een Psalm waarin de psalmdichter zich afwendt van het donker en zich richt op het licht. In de taal van de lezing uit het Nieuwe Testament: hij of zij gaat naast Jezus staan op de berg van de verheerlijking.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 3 maart 2019

De cantorij bestaat 30 jaar en dat vieren we. Met veel zang en samenzang in het besef dat muziek ons gegeven is. 'Ze geeft geluk een kleur en troost mij in mijn tranen, een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.' We zingen het met het mooie lied van Sytze de Vries.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 17 februari 2019

Hoe mooi het verhaal van Ester ook is - de koningin die de uit de gratie gevallen Wasti vervangt toont zich een waardige opponent van koning Ahasveros - begint het naar het eind toe toch wat te wringen. Is de 'oplossing' in het verhaal niet gewoon een omkering van de macho waarden en gewoonten van deze wereld? Moeten we hier niet antirevolutionair zijn?

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 10 februari 2019

In de lezing van deze dag gaat Ester het aan met Haman. Zij toont zich hier als een koningin, als een koninklijk mens. Waardig, zelfverzekerd, weloverwogen, doortastend. Vrij is ze, tussen onvrije mannen, geleid door zelfbehoud en eergevoel.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 3 februari 2019

'Kom ik om, dan kom ik om.' Niet de uitspraak van de een of andere legerkapitein in een oorlogssituatie, maar van een vrouw aan het hof van de koning. Haar verhaal en haar naam staan in de Bijbel: Ester. Zondag zijn we bij haar.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 6 januari 2019

Het kniepertje, een plat wafeltje dat rond de jaarwisseling wordt gebakken en gegeten, heeft met nieuwjaar de vorm van een rolletje, symbool voor het nieuwe jaar dat zich nog moet ontrollen. Ik gebruik de symboliek in deze dienst precies andersom: wat de eeuwen door verborgen was, wordt met de komst van Jezus onthuld. Zo komt de toekomst open te liggen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 16 december 2018

'Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar.'
Het lied van Bonhoeffer helpt ons Openbaring 12 te verstaan. In alle duistere beelden is dit de grondtoon.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 9 december 2018

In het hoofdstuk van Openbaring dat we vandaag lezen is sprake van Gods geheim dat werkelijkheid gaat worden. Het is het geheim van de komende die we met advent verwachten. Daar gaat het over in Oude en Nieuwe Testament. Hoe dat werkelijkheid wordt is de vraag die ik mezelf stel in mijn voorbereiding voor zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 25 november 2018

Op de dag dat we de namen noemen van hen die in het afgelopen jaar overleden lezen we over het afscheid van twee vrienden. Hun levens gaan verder buiten elkaars aanwezigheid. Ik probeer iets te zeggen over afscheid en nabijheid.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 18 november 2018

Een boekrol die gesloten blijft, dat maakt Johannes, de ziener op Padmos, verdrietig. Is het het verdriet van de mens die op zoek is naar de waarheid, naar helderheid in het bestaan? Naar licht in het duister, naar een rode draad in de chaos? Naar een teken van toekomst in een wereld die getekend wordt door einde? We denken er zondag verder over na als we Openbaring 5 lezen en Jezus zien toekijken bij de offerkist van de tempel.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 4 november 2018

In het voorbereidend gesprek met de werkgroep ZWO ging het over vooroordelen. Bij de collecte op deze zendingszondag geven we aandacht aan Brazilië, waar we proberen de dialoog te bevorderen. Er zijn veel vooroordelen en zo kwamen we op onze eigen vooroordelen. We beginnen op deze zondag met een serie lezingen uit Openbaring. Misschien is het wat zwaar geschut, maar mij lijkt dat in hemels licht alle vooroordelen verbleken.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 28 oktober 2018

We maken ons zorgen om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, wie niet. Die zorg wordt wakker gemaakt door de lezing van Jesaja van deze zondag. Er is de kant van onze verantwoordelijkheid, maar ook zitten we langs de weg als de blinde Bartimeus in Jericho, die om ontferming riep. We lezen zondag zijn verhaal.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 21 oktober 2018

Eenzaamheid kan heel pijnlijk zijn. Je mis een of de ander en daarmee ook een deel van jezelf, zo ik zei ik het in de dienst op de gemeentezondag. Deze zondag staan we er wat langer bij stil.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 7 oktober 2018

Op 7 oktober hebben we onze jaarlijkse gemeentezondag. Het thema is dit jaar 'Een goed gesprek'. In de dienst staan we stil bij onze alledaagse contacten die vaak beginnen met 'Hoe gaat het?'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 30 september 2018

Onbelemmerd gaan de leerlingen van Jezus door de wereld, zo is de bedoeling. Alleen een stok, sandalen mogen ook nog net, verder niets, 'trek geen extra kleren aan'. De aanwijzingen zijn merkwaardig precies. We lezen het verhaal zondag als er iemand begint aan de taak van ouderling, als inspiratie, als bron van moed. Zo wil het voor ons allemaal klinken.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 23 september 2018

Ook van status wil Jezus ons bevrijden, in ieder geval van de jacht naar status en de hang naar status. In het bijbelgedeelte van deze zondag gaat het over status en het belang daarvan. Daartegenover zet Jezus het opnemen van een kind. Als je je voorstelt dat jij dat kind bent, werkt het al aardig statusverlagend.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 26 augustus 2018

Zondag een thematische uitloper van de serie rond 'Levenstijden'. Nu 'Mijn tijden zijn in uw hand'. Een citaat uit Psalm 31, de psalm die Jezus citeert in zijn laatste uren. Alleen daardoor alleen al krijgen de woorden een klank van overwinning, overwinning van het duister, van de ondergang, van de dood. We delen ook de tekenen van die victorie, brood en wijn.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 19 augustus 2018

De vierde van de serie zomerdiensten rond 'Levenstijden'. De ouderdom is aan de beurt. In het voorgesprek vroeg ik naar het plus van de ouderdom. Boeiend is dan vooral om na te denken over waarom dit plus juist voor de ouderdom geldt. Daarover zondag meer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 12 augustus 2018

Over volwassenheid gaat het. In diverse gesprekken erover komen we al gauw op 'je verantwoordelijkheid nemen'. Voor je leven, je daden, je gedachten, je gevoelens. Met een flinke sprong komen we dan bij het bijbelse begrip 'vergeven'. Zondag doen we het in wat kleinere stappen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 29 juli 2018

Vier keer 'Levenstijden', deze zondag de tweede in deze serie van vier diensten. De jeugd is de tijd die het uitgangspunt is voor deze dienst. Een tijd van keuzes en kansen, van een wereld die opengaat, van de ontdekking wie je zelf bent. Tijdens het voorgesprek kwam bij mij het bijbelse beeld van de woestijn boven. Een beeld van vrijheid, weg uit Egypte, een beeld van belofte, op weg naar het beloofde land, maar ook een beeld van onzekerheid, soms vol dreiging en angst.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 22 juli 2018

De kindertijd is de eerste van de vier levenstijden die we aandacht geven in vier zomerdiensten. De tekst van Huub Oosterhuis vat aardig samen wat ik zondag wil zeggen.

Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug
de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 8 juli 2018

Voor zondag staat er een klein stukje tekst op het rooster. Over Jezus in Nazareth, zijn vaderstad. Waar ze hem kennen als de zoon van de timmerman. En hoewel zijn Bijbel volstaat met verhalen over profeten die door hun eigen volk afgewezen worden, verbaast hij zich over het ongeloof van de bewoners van Nazareth. Daar verbaas ik me dan weer over en vraag me af wat de verbazing van Jezus betekent. Daarover zondag meer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 1 juli 2018

Zondag eten en drinken we samen. Op de symbolische wijze van de gemeenschap rond Jezus. Met een stukje brood en een slokje wijn. Een maaltijd van samen zijn, van delen, van mens zijn met elkaar. Dat past bij Job 42, daar eindigt het rond een gezamenlijke maaltijd. Mens zijn, in het afzien van de antwoorden op al onze vragen, daar begint het vragen en het leven pas echt. Zo hoorden we het vorige week, zo gaan we verder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 juni 2018

'(...), dat na het ineenstorten van onze verklaringen, het vragen, maar ook het leven pas waarlijk begint, dat leert ons het excentrieke en duistere, eenvoudige en lichtgevende boek, 'Job' geheten.'
Zo eindigt Miskotte zijn inleiding bij zijn verhandeling over het boek Job. 'Het vragen' is de titel van deze inleiding. Vragen zit in het DNA van dit bijbelboek. Dat het niet om de antwoorden op deze vragen gaat laat Miskotte in zijn inleiding al blijken. We lezen deze zondag een reeks vragen uit de mond van de Heer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 20 mei 2018

Het is Pinksteren en we lezen naast het Pinksterverhaal het verhaal van de toren van Babel. De eerste associatie is al snel dat de taalverwarring bij de toren met Pinksteren opgeheven wordt. Dat klopt eigenlijk niet echt, met Pinksteren klinkt het evangelie juist voor ieder in de eigen taal. Een ander verband tussen de verhalen kan zijn dat in het verhaal van de torenbouw de mensen verstrooid wordt en dat in het verhaal van de Geest de goede boodschap, het evangelie van God, verstrooid wordt over de aarde.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 13 mei 2018

Rowan Williams gebruikt in zijn mooie boekje 'God ontmoeten in Paulus' een paar keer de uitdrukking: 'Leven aan de andere kant van het einde van de wereld'. Dat past mooi bij het zondvloedverhaal waarvan we op deze zondag een deel lezen. Het einde van de wereld is er wel, maar ligt achter ons, we leven in de toekomst van Jezus.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij donderdag 10 mei 2018, Hemelvaartsdag

'Elke stilte kent zijn zingen' zingen we op deze dag. Ik denk dan aan de stilte die ontstaat na het leven en sterven van Jezus. De stilte waarin zijn leerlingen achterblijven. Op de vraag of ze iets te eten hebben is het antwoord: 'Nee'. Brood en vis ontvangen ze, het is voedsel voor onderweg, voor in de stilte, in de leegte.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 29 april 2018

Afgelopen zondag ging het over de ene mens tegenover de vele goden, de verschijning van de mens Jezus temidden van alle machten en krachten die het leven verderven. Deze zondag gaat het over de ene mens tegenover de vele mensen. De ene die in gehoorzaamheid werkt aan de redding van het leven, de velen die de aarde kapot maken.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 22 april 2018

Tussen de verhalen over de schepping en die over de zondvloed staat een merkwaardig stukje tekst. Over godenzonen en mensendochters en de onvrede van de Heer met hun samengaan. Het is lastig te duiden. Ik zet er zondag Psalm 82 naast, ook geen gemakkelijke tekst, maar wel een duidelijker en herkenbaarder context: 'De aarde wankelt op haar grondvesten'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 15 april 2018

Het verhaal van Kaïn en Abel is heel bekend, maar staat toch ook ver van ons af. We leven niet met de offerpraktijken van het Oude Testament. Toch is dat offer bepalend in het verhaal. We proberen er zondag wat dichter bij te komen door een deel van Deuteronomium te lezen, over het aanbieden van de gaven, wat daar weer de opmaat voor een feest is.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij de avondgebeden en de diensten in de Stille Week 2018

Uiteindelijk lezen we -op Pasen- van de schepping van de mens, door de adem van de Heer. De mens die liefde kan ontvangen en liefde kan geven. Die mens zien we in Jezus, ook als we deze week stilstaan bij zijn lijden. Het is zijn weg van de liefde, onvoorwaardelijke liefde. Zo wordt de dood overwonnen als de vernietiger van het leven.

Klik hier voor de ordes van de avondgebeden en de diensten.

(JdK)


Bij zondag 25 maart 2018

De intocht van Jezus in Jeruzalem doet denken aan de thuiskomst van sporters na en met hun overwinningen. Een publiek gebeuren en dat publieke speelt zeker een rol in het verhaal dat we op deze zondag lezen. Het heeft ook een intieme kant, verwoord met het thema 'Ik kom naar je toe'. Op dat aspect richten we ons in de dienst van deze zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 11 maart 2018

Een klassiek verhaal over delen, het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Er moet wel iets zijn om te delen, hoewel het verhaal mogelijk suggereert dat er altijd wel iets te delen is. Je moet dat dan wel zien. 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen.' Als uit het niets verschijnt die jongen met zijn broden en vissen, tegelijk klinkt het eerste 'maar'. Jezus ziet de kans en laat delen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 4 maart 2018

Waarom zou Jezus zich zo druk maken om wat er in de tempel gebeurt, als de Heer toch overal aanbeden kan worden? Ook binnen het verhaal verschuift de aandacht al naar hem zelf, als degene die afgebroken en weer opgebouwd wordt, in drie dagen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 25 februari 2018

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd is het verhaal van de verheerlijking op de berg een vaste lezing. We lezen er deze keer een verhaal bij van Elia, de profeet met wie Jezus, naast Mozes, in gesprek gaat. Het is het hoogtepunt van de Elia verhalen, ook Elia is op de berg en ontmoet daar de Heer in het suizen van een zachte koelte.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)