Bij de diensten

Op deze pagina vindt u informatie over en rondom de diensten in onze gemeente.

Bij zondag 21 oktober 2018

Eenzaamheid kan heel pijnlijk zijn. Je mis een of de ander en daarmee ook een deel van jezelf, zo ik zei ik het in de dienst op de gemeentezondag. Deze zondag staan we er wat langer bij stil.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 7 oktober 2018

Op 7 oktober hebben we onze jaarlijkse gemeentezondag. Het thema is dit jaar 'Een goed gesprek'. In de dienst staan we stil bij onze alledaagse contacten die vaak beginnen met 'Hoe gaat het?'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 30 september 2018

Onbelemmerd gaan de leerlingen van Jezus door de wereld, zo is de bedoeling. Alleen een stok, sandalen mogen ook nog net, verder niets, 'trek geen extra kleren aan'. De aanwijzingen zijn merkwaardig precies. We lezen het verhaal zondag als er iemand begint aan de taak van ouderling, als inspiratie, als bron van moed. Zo wil het voor ons allemaal klinken.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 23 september 2018

Ook van status wil Jezus ons bevrijden, in ieder geval van de jacht naar status en de hang naar status. In het bijbelgedeelte van deze zondag gaat het over status en het belang daarvan. Daartegenover zet Jezus het opnemen van een kind. Als je je voorstelt dat jij dat kind bent, werkt het al aardig statusverlagend.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 26 augustus 2018

Zondag een thematische uitloper van de serie rond 'Levenstijden'. Nu 'Mijn tijden zijn in uw hand'. Een citaat uit Psalm 31, de psalm die Jezus citeert in zijn laatste uren. Alleen daardoor alleen al krijgen de woorden een klank van overwinning, overwinning van het duister, van de ondergang, van de dood. We delen ook de tekenen van die victorie, brood en wijn.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 19 augustus 2018

De vierde van de serie zomerdiensten rond 'Levenstijden'. De ouderdom is aan de beurt. In het voorgesprek vroeg ik naar het plus van de ouderdom. Boeiend is dan vooral om na te denken over waarom dit plus juist voor de ouderdom geldt. Daarover zondag meer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 12 augustus 2018

Over volwassenheid gaat het. In diverse gesprekken erover komen we al gauw op 'je verantwoordelijkheid nemen'. Voor je leven, je daden, je gedachten, je gevoelens. Met een flinke sprong komen we dan bij het bijbelse begrip 'vergeven'. Zondag doen we het in wat kleinere stappen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 29 juli 2018

Vier keer 'Levenstijden', deze zondag de tweede in deze serie van vier diensten. De jeugd is de tijd die het uitgangspunt is voor deze dienst. Een tijd van keuzes en kansen, van een wereld die opengaat, van de ontdekking wie je zelf bent. Tijdens het voorgesprek kwam bij mij het bijbelse beeld van de woestijn boven. Een beeld van vrijheid, weg uit Egypte, een beeld van belofte, op weg naar het beloofde land, maar ook een beeld van onzekerheid, soms vol dreiging en angst.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 22 juli 2018

De kindertijd is de eerste van de vier levenstijden die we aandacht geven in vier zomerdiensten. De tekst van Huub Oosterhuis vat aardig samen wat ik zondag wil zeggen.

Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug
de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 8 juli 2018

Voor zondag staat er een klein stukje tekst op het rooster. Over Jezus in Nazareth, zijn vaderstad. Waar ze hem kennen als de zoon van de timmerman. En hoewel zijn Bijbel volstaat met verhalen over profeten die door hun eigen volk afgewezen worden, verbaast hij zich over het ongeloof van de bewoners van Nazareth. Daar verbaas ik me dan weer over en vraag me af wat de verbazing van Jezus betekent. Daarover zondag meer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 1 juli 2018

Zondag eten en drinken we samen. Op de symbolische wijze van de gemeenschap rond Jezus. Met een stukje brood en een slokje wijn. Een maaltijd van samen zijn, van delen, van mens zijn met elkaar. Dat past bij Job 42, daar eindigt het rond een gezamenlijke maaltijd. Mens zijn, in het afzien van de antwoorden op al onze vragen, daar begint het vragen en het leven pas echt. Zo hoorden we het vorige week, zo gaan we verder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 juni 2018

'(...), dat na het ineenstorten van onze verklaringen, het vragen, maar ook het leven pas waarlijk begint, dat leert ons het excentrieke en duistere, eenvoudige en lichtgevende boek, 'Job' geheten.'
Zo eindigt Miskotte zijn inleiding bij zijn verhandeling over het boek Job. 'Het vragen' is de titel van deze inleiding. Vragen zit in het DNA van dit bijbelboek. Dat het niet om de antwoorden op deze vragen gaat laat Miskotte in zijn inleiding al blijken. We lezen deze zondag een reeks vragen uit de mond van de Heer.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 20 mei 2018

Het is Pinksteren en we lezen naast het Pinksterverhaal het verhaal van de toren van Babel. De eerste associatie is al snel dat de taalverwarring bij de toren met Pinksteren opgeheven wordt. Dat klopt eigenlijk niet echt, met Pinksteren klinkt het evangelie juist voor ieder in de eigen taal. Een ander verband tussen de verhalen kan zijn dat in het verhaal van de torenbouw de mensen verstrooid wordt en dat in het verhaal van de Geest de goede boodschap, het evangelie van God, verstrooid wordt over de aarde.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 13 mei 2018

Rowan Williams gebruikt in zijn mooie boekje 'God ontmoeten in Paulus' een paar keer de uitdrukking: 'Leven aan de andere kant van het einde van de wereld'. Dat past mooi bij het zondvloedverhaal waarvan we op deze zondag een deel lezen. Het einde van de wereld is er wel, maar ligt achter ons, we leven in de toekomst van Jezus.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij donderdag 10 mei 2018, Hemelvaartsdag

'Elke stilte kent zijn zingen' zingen we op deze dag. Ik denk dan aan de stilte die ontstaat na het leven en sterven van Jezus. De stilte waarin zijn leerlingen achterblijven. Op de vraag of ze iets te eten hebben is het antwoord: 'Nee'. Brood en vis ontvangen ze, het is voedsel voor onderweg, voor in de stilte, in de leegte.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 29 april 2018

Afgelopen zondag ging het over de ene mens tegenover de vele goden, de verschijning van de mens Jezus temidden van alle machten en krachten die het leven verderven. Deze zondag gaat het over de ene mens tegenover de vele mensen. De ene die in gehoorzaamheid werkt aan de redding van het leven, de velen die de aarde kapot maken.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 22 april 2018

Tussen de verhalen over de schepping en die over de zondvloed staat een merkwaardig stukje tekst. Over godenzonen en mensendochters en de onvrede van de Heer met hun samengaan. Het is lastig te duiden. Ik zet er zondag Psalm 82 naast, ook geen gemakkelijke tekst, maar wel een duidelijker en herkenbaarder context: 'De aarde wankelt op haar grondvesten'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 15 april 2018

Het verhaal van Kaïn en Abel is heel bekend, maar staat toch ook ver van ons af. We leven niet met de offerpraktijken van het Oude Testament. Toch is dat offer bepalend in het verhaal. We proberen er zondag wat dichter bij te komen door een deel van Deuteronomium te lezen, over het aanbieden van de gaven, wat daar weer de opmaat voor een feest is.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij de avondgebeden en de diensten in de Stille Week 2018

Uiteindelijk lezen we -op Pasen- van de schepping van de mens, door de adem van de Heer. De mens die liefde kan ontvangen en liefde kan geven. Die mens zien we in Jezus, ook als we deze week stilstaan bij zijn lijden. Het is zijn weg van de liefde, onvoorwaardelijke liefde. Zo wordt de dood overwonnen als de vernietiger van het leven.

Klik hier voor de ordes van de avondgebeden en de diensten.

(JdK)


Bij zondag 25 maart 2018

De intocht van Jezus in Jeruzalem doet denken aan de thuiskomst van sporters na en met hun overwinningen. Een publiek gebeuren en dat publieke speelt zeker een rol in het verhaal dat we op deze zondag lezen. Het heeft ook een intieme kant, verwoord met het thema 'Ik kom naar je toe'. Op dat aspect richten we ons in de dienst van deze zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 11 maart 2018

Een klassiek verhaal over delen, het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Er moet wel iets zijn om te delen, hoewel het verhaal mogelijk suggereert dat er altijd wel iets te delen is. Je moet dat dan wel zien. 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen.' Als uit het niets verschijnt die jongen met zijn broden en vissen, tegelijk klinkt het eerste 'maar'. Jezus ziet de kans en laat delen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 4 maart 2018

Waarom zou Jezus zich zo druk maken om wat er in de tempel gebeurt, als de Heer toch overal aanbeden kan worden? Ook binnen het verhaal verschuift de aandacht al naar hem zelf, als degene die afgebroken en weer opgebouwd wordt, in drie dagen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 25 februari 2018

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd is het verhaal van de verheerlijking op de berg een vaste lezing. We lezen er deze keer een verhaal bij van Elia, de profeet met wie Jezus, naast Mozes, in gesprek gaat. Het is het hoogtepunt van de Elia verhalen, ook Elia is op de berg en ontmoet daar de Heer in het suizen van een zachte koelte.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 11 februari 2018

Deze zondag een prachtig verhaal om te vertellen. Veel details over hoe een en ander gelopen is ter verklaring van het feit dat een Aramese generaal bij een profeet ergens in Israël terecht komt. Ongemerkt komt hij zo in een andere wereld, een wereld zonder grote mannen en namen, een wereld van vertrouwen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 4 februari 2018

Het lijkt een beetje op een praatje over de heg. 'Heb je het al gehoord, de schoonmoeder van Simon ligt met koorts in bed.' In het verhaal van Marcus wordt het een verhaal waarin een mens betrokken wordt bij de gang van het Koninkrijk van God. We lezen het zondag, de zondag van het werelddiaconaat, de dienst aan de wereld, dezelfde dienst als waarin deze schoonmoeder zich terug vond.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 7 januari 2018

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar het teken van het begin van de weg met Jezus, de doop. We lezen daarbij het verhaal van het zaad dat gezaaid wordt en dat -als het goed gaat- vrucht voortbrengt. Tussen zaad en vrucht zit ontkiemen en groei, het laatste woord krijgt extra aandacht in deze dienst, groei in kennis en genade.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 31 december 2017

In mijn jeugd heb ik eindeloos psalmversjes uit mijn hoofd moeten leren. Dat ging niet altijd zo gemakkelijk, je kwam volstrekt onbegrijpelijke zinnen tegen en de versie die we moesten leren bevatte ook heel wat kromme zinnen, die je maar moeilijk in je hoofd kreeg. De psalm die we vandaag lezen, de vijfenveertigste, had een lekkere cadans met mooie beelden. 'Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; / Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft'. We lezen hem op deze zondag, omdat de verschijning van de nieuwe koning hier zo poëtisch beschreven staat. En voor we ons helemaal verliezen in nostalgie op deze oudejaarsdag lezen we aan het slot van de psalm: 'Zie niet meer om, de bedding der geslachten / heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten / de toekomst in de stroom van ’s konings bloed'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij 24 en 25 december, kerstvieringen, 2017

'Het wordt licht' zette ik boven de kerstmorgendienst. Dat bedoel ik niet als een vaag vermoeden dat het duister ooit wel weer een keer voorbij zal gaan. Ik bedoel die woorden zoals je ze gebruikt als je het licht ziet worden, het licht door ziet breken op een donkere dag. Met kerst vieren we dat we het in de komst van Jezus licht zien worden. 'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER' roept Jesaja, de profeet. In ons zingen van de kerstliederen zijn we elkaars profeten, elkaars engelen. Op kerstavond zingt ook het koor 'All together', op kerstmorgen zingt de cantorij met en voor ons.

Klik hier voor de kerstzangdienst op kerstavond en hier voor de kerstmorgendienst.

(JdK)


Bij zondag 17 december 2017

We kunnen advent zien als onze weg naar kerst, de lezingen van vandaag maken duidelijk dat die weg de bewustwording is van de weg van de Heer. Het evangelie komt onze kant op, dat in de eerste plaats en niet andersom. Dat is zelfs het evangelie, dat de Heer, het licht, de kracht, de vreugde, de vrede en de troost onze kant opkomen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 3 december 2017

Jesaja 40 is een bekend hoofdstuk van de Bijbel. De herhaling blijft hangen, 'Troost, troost mijn volk'. Door de toevoeging 'mijn volk' zie ik groepen mensen voor me, met vragende, bijna uitgebluste, ogen. Verdwaald in de wereld, verdwaald in wanhoop en verdriet. En wat is troost dan? Waar zingen we van met het bekende adventslied, 'Hij komt de volken troosten'? Een oervraag, in de Heidelbergse Catechismus is het de eerste, direct raak.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 26 november 2017

Zondag is de dienst waarin we de namen noemen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden. Het noemen van de namen is een gedenken, we geven degene van wie we de naam noemen een plaats in ons leven. Misschien is dat wel wat de Bijbel eren noemt, zoals in 'Eer je vader en je moeder'. Leef met elkaar, ook met de mensen die je voorgingen, zo zijn ze ons ook nabij.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 19 november 2017

In de slothoofdstukken van Matteüs is de spanning voelbaar. Wordt het nog iets met de wereld van God of maakt het allemaal niets uit wat we doen en er van maken en gaat langzamerhand of plotseling het licht uit? Ook deze zondag een deel uit die hoofdstukken. Het roept ons toe dat het leven eeuwigheidswaarde heeft en dat alleen dat zin heeft wat het leven beschermt en dient.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 5 november 2017

Op deze zendingszondag geen speciale zendingstekst. Als we spreken over zending denken we tegenwoordig meer aan onderlinge solidariteit met kerken elders dan aan een eenrichtingsverkeer van hier naar daar. We weten ons deze zondag verbonden met kerken in Azië, we steunen het theologisch onderwijs daar. We lezen van het tweede wonderteken van Jezus, waarbij ik het gevoel heb dat het woord wonder ons alleen maar afleidt van waar het om gaat. 'Het tweede teken' dus. En nog is de vraag hoe dat in ons leven terecht komt.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 29 oktober 2017

We lezen een verhaal over een bruiloft waar veel spanning in voelbaar is. De uitnodiging voor de bruiloft wordt massaal genegeerd, er is sprake van moord en doodslag, er zijn vergeldingsacties en uiteindelijk komt zelfs de buitenste duisternis in beeld. 'We leven in een slechte tijd' lezen we in de brief die we ook lezen. Een tijd van crisis, zoals in de decennia na de dood van Jezus, zoals 500 jaar geleden toen Luther zijn hervormingsacties begon. Keerpunten in de geschiedenis werden het. 'Een nieuw verbond' zegt Jeremia.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 22 oktober 2017

Deze zondag een verhaal over het onmogelijke dat toch gebeurt. Patronen die in geschiedenis en natuur ingebakken lijken worden doorbroken. En God wordt geloofd, om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Het zijn dus mensen die het -menselijk gezien- onmogelijke laten gebeuren.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 8 oktober 2017

Onopgeefbaar verbonden, dat zegt de kerkorde van onze kerk over de verhouding van Kerk en Israël. Wat dat betekent komt jaarlijks aan de orde op Israëlzondag, waar me meestal niet aan toekomen door de gemeentezondag op de eerste zondag van oktober. Daarom vandaag aandacht voor deze verbinding, Israël en de kerk.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 1 oktober 2017

Op deze zondag hebben we onze jaarlijkse gemeentezondag, het thema is dit jaar 'Verbinding'. De Bijbelse wortels van verbinding liggen in het verbond dat God sluit met Israël, het begrip verbond is verder een dragende basis in het hele bijbelverhaal. Dat is de kern van onze viering op deze gemeentezondag, die ik 'Leven in een verbond' genoemd heb.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 september 2017

'Zorgvuldige zorgeloosheid'. Dat heeft iemand boven het gedeelte van de bergrede gezet, dat we vandaag lezen. Wel mooi gevonden. Het gaat Jezus niet om een laat maar waaien mentaliteit, een advies om je nergens druk om te maken. Integendeel, zou je kunnen zeggen. 'Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid.' Dat is een heel duidelijk spoor, waar heel wat aan vast zit, in ieder geval geen onverschilligheid. Toch blijft het een ontspannen verhaal, daarover zondag verder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 27 augustus 2017

Sinds de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, die we deze zondag lezen, bidt iedere Farizeeër: 'God, wees mij zondaar genadig'. Hij wil het goed doen, beantwoorden aan de verwachtingen van regels en wetten en juist dat staat hem in de weg. Een gebed van de Farizeeër in de lijn van Jezus? Misschien iets als: 'Heer, geef mij de kracht en de inspiratie de leraar te zijn die ik ben.' Het gaat uiteraard om wat ons gebed is, te komen zoals wij zijn. Zo kunnen we zondag de Maaltijd van de Heer samen vieren.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 20 augustus 2017

Na de serie diensten rond het thema wonen lezen we over de actie van Jezus in de tempel. In zijn woorden 'een huis van gebed'. Bedenk wel: er is eerst het gebed, dan het huis. Het gebed vormt een huis, vertrouwd en veilig. Die gedachte vormt de dienst van deze zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 13 augustus 2017

De serie van vier zomerdiensten rond het thema 'Wonen' sluiten we af met een dienst waarin aspecten van niet-wonen aan de orde komen. In het Oude Testament gaat het wel op het beloofde land toe, waar gewoond kan worden, maar de afhankelijkheid van het nomadenbestaan is altijd nog ergens in het spirituele achterhoofd. Het verhaal van de Moabieten herinnert ons daaraan. Maar ook Jezus zegt tussen neus en lippen door dat hij -de Mensenzoon- geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 6 augustus 2017

'Waar gouden de portalen zijn, hoe zullen daar de zalen zijn!' Woorden die blijven hangen, steeds weer terugkomen. Uit het gedicht 'Najaarslaan' van Jacqueline van der Waals. Het hemelse leven als de overtreffende trap van het aardse leven. Mooi als je in een herfstbos loopt, maar niet zozeer passend bij de ervaring van velen. Maar juist in de ellende was en is de hemel vaak een troostende gedachte. Dan meestal iets voor een leven na dit leven. We beluisteren de Bijbel op dit punt èn we vragen naar de relevantie van 'wonen in de hemel' voor ons leven en geloven vandaag, op aarde.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 23 juli 2017

In de tweede zomerdienst rond het thema 'Wonen' aandacht voor het wonen in de tempel. Dat wonen van ons wordt voorafgegaan door het wonen van God in te tempel: de plaats waar hij zijn Naam doet wonen. De reactie van de psalmist: alleen daar en daar alleen wil ik zijn. In het voorbereidend gesprek spraken we over dat verlangen en we zagen het in twee vormen: vanuit het gemis en vanuit de volheid.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 16 juli 2017

Deze zomer vier diensten rond het thema 'wonen'. Als je de Bijbel gaat lezen op het begrip wonen, kom je er al gauw achter dat de bewoonbaarheid van de aarde daarin beschreven wordt als een gift van God. Steeds gaat het van chaos naar wonen, 'die ons in vrede wonen doet'. Parallel daaraan verloopt de geschiedenis van het volk Israël, van een nomadenbestaan in tent en woestijn, naar een leven bij huis en haard. Maar ook los van de soliditeit daarvan kan er een thuis zijn, dat is het wel het meest spannende gedeelte van het verhaal. We horen ervan via een oud jiddisch liedje.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 4 juni, Pinksteren, 2017

De gemeenteleden die voor deze zondag een schikking maken vragen me of ik iets kan met het thema 'bezieling'. Uiteraard, in de kerkenraadsvergadering verkennen we het begrip alvast. Bezieling, dat is 'dat je geïnspireerd wordt', 'dat je in beweging wordt gezet', 'dat je tot je wezen komt'. Benieuwd wat er in de schikking te zien is.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij donderdag 25 mei en zondag 28 mei 2017

De bolletjes op het plaatje demonstreren de 'Wet van behoud van energie' van Newton. In de hier aangekondigde diensten gaat het ook over kracht, kracht die doorgegeven wordt. Soms lijkt die kracht in het doorgeven wat af te vlakken, soms juist te vermeerderen. We kunnen altijd terug naar de bron, naar de oorsprong van de kracht. 'Mijn kracht zijt Gij', zingen we zondag, in een lied gericht op Jezus.

Klik hier voor de orde van de dienst voor Hemelvaartsdag hier voor de orde van de dienst voor zondag 28 mei. (JdK)