Kerkelijk werker voor de Protestantse Gemeente Emmen-Oost

(80% = 28,8 uur)

De Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost wil zijn als een regenboog, veelkleurig, niemand uitsluitend, vertrouwend op God en zijn belofte, met een open blik naar de wereld.

Ben jij de kerkelijk werker die samen met ons eraan wil werken om de wijkgemeente levendig en veelkleurig te houden en in de diensten het raakvlak tussen het Evangelie en het dagelijkse leven te verkennen?

Wij zoeken voor onze Protestantse wijkgemeente te Emmen-Oost een kerkelijk werker die:

 • Wil werken samen met de gemeenteleden aan het levendig en veelkleurig houden van de wijkgemeente.
 • Die is ingeschreven in het kerkelijk register van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
 • Die als ouderling-ambtsdrager bevestigd gaat worden in onze wijkgemeente.
 • Die mag voorgaan in diensten of aan de voorwaarden voldoet om preekconsent te verkrijgen.
 • Die in de diensten het raakvlak tussen het evangelie en het leven verwoordt als toerusting voor ons leven van alledag.
 • Waar de viering niet alleen geënt is op toerusting, maar tevens op ontmoeting en ruimte, gebruikmakend van muziek, beeld en inbreng van gemeenteleden.
 • Theologisch gezien zich in de midden-orthodoxie bevindt en open staat voor verscheidenheid van geloven binnen de gemeente.
 • Voor het pastoraat de sectieteams wil adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van het bezoekwerk en zo samen met hen aandacht heeft voor de gemeenteleden.
 • Samen met de diaconie meewerkt aan een zorgzame kerk voor mensen veraf en dichtbij.
 • Betrokken is bij het kerkbestuur maar er beperkte tijd aan besteedt en mag besteden.
 • Wil werken aan het uitvoeren van nieuw beleid in de wijk, door contacten te leggen met mensen
  aan de rand en buiten de kerk. Het woord van God voortgang laten vinden in de wijk waar we wonen.

Karakter van de Protestantse wijkgemeente Emmen-oost

Emmen-Oost is een actieve gemeente, met veel vrijwilligers die samen zorgen voor een gastvrije gemeente. Door de jaren heen is er een grote mate van zelfredzaamheid ontstaan, die positief werkt bij de uitvoering van de activiteiten. De wijkgemeente Emmen-Oost heeft recent nieuw beleid ontwikkeld en zoekt in de kerkelijk werker iemand die dit samen met de wijkgemeente verder wil ontwikkelen. Dat kan door samen te zoeken hoe je gemeente kunt zijn in een krimpende situatie. De gemeente wil proberen nieuwe vormen te bedenken, passend bij de tijd van nu en zo het nieuw
beleid vorm te geven wat betreft ontmoeting binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap in onze woonwijken. Vanuit de gedachte dat we kerk in de wijk willen zijn voor eenieder.

Wat mag je van ons verwachten?

De kerkelijk werker komt in dienst van de Protestantse gemeente Emmen voor een periode van 3 jaar. Het salaris is conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk en afhankelijk van de ervaring zal de inschaling plaatsvinden tot maximaal schaal 10. Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de in dienst-procedure.

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de benoemingscommissie, mevrouw Panjer, te bereiken via 0591-621138, 06-12387389 of email dinypanjer@home.nl

Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met 10 december a.s. per e-mail worden gestuurd naar bovenstaande e-mail.

Voor meer informatie over de Protestantse gemeente Emmen-Oost zie www.pgemmenoost.nl