Meditatief schilderen

Regelmatig is er in onze gemeente een avond ‘Meditatief schilderen’. We beginnen met een vorm van meditatie bij een bepaald thema en gaan daar schilderend mee verder. Aan het eind van de avond laten we elkaar zien wat we gemaakt hebben en zeggen daar desgewenst iets bij. Om een indruk te geven en je eigen gedachten op gang te brengen hier een aantal beeldverslagen van dergelijke avonden.

Meditatief schilderen 25 oktober 2018

In het kader van het thema ‘Zorg en zorgen’ stonden we stil bij zorgeloosheid. We schilderden bij een tekst van Rumi. Hier de eerste regels van die tekst.

Maak je geen zorgen om wat we zingen!
En als één van onze instrumenten wegvalt
is dat niet erg.
We zijn terechtgekomen in de ruimte
waar alles muziek is.


Meditatief schilderen 1 maart 2018

“Verbinding”.

Op donderdag 1 maart mediteerden we bij onze verbinding met inspiratie.

Wie en/of wat inspireert ons en hoe ervaren we dit?

Lees verder voor een beeldverslag.

 

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]


Meditatief schilderen 6 februari 2018

We stonden stil bij de verbinding met de ander. Vandaaruit schilderden we bij een tekst van Stef Bos, 'Ontmoeting', waarvan hier een fragment.

En je moet laten gebeuren
waarvoor je bang bent.
Je moet niet alles willen verklaren.
Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.

Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten.
Je moet jezelf in de ander durven zien.
Zonder in die ander te verdwijnen.

 

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]


Meditatief schilderen 16 november 2017

Op donderdag 16 november vond de volgende meditatieve schilderavond plaats bij het jaarthema “In Verbinding”. 

Hieronder ons beeldverslag van deze avond over in verbinding zijn met jezelf. Hoe beleef je dit en wat helpt je om in verbinding te zijn met jezelf?

 

 

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]


Meditatief schilderen 5 oktober 2017

Donderdagavond 5 oktober 2017 vond de eerste avond van een nieuw seizoen “meditatief schilderen” plaats in De Schepershof. De avonden sluiten aan bij het jaarthema in onze wijkgemeente: “Verbinding”.

Op deze eerste avond ging het over onze beleving van de verbinding met onszelf.

 

 

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]


Meditatief schilderen 6 april 2017

Beeldverslag van een meditatie over een Reformatiethema. Deze avond, de laatste in de serie "schilderen met Luther",  ging over de kracht van het nee. Te zien is hoe we NEE beleven.

“Geen koning onze god”

Geen koning onze god
geen leuzen en geen vaandel
geen bodem en geen bloed
geen god dan Gij alleen.

De zee verheft haar stem
de golven slaan in horden-
daarboven uit de Naam
die storm en vloed weerstaat.

Van eeuwigheid uw woord
als een kompas onfeilbaar.
Gij spreekt ons in de tijd
een weg die niet verwaait.
“Geen koning onze god”: Huub Oosterhuis / Rinus den Arend.

Klik op een afbeelding hieronder voor een vergroting.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]


Meditatief schilderen - Hoor je mij?

Een beeldverslag van meditatief schilderen op donderdag 2 maart 2017.

We schilderden bij de tekst:

Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Enige die ik nog ken
alles ben je me, erfdeel en beker,
lieflijke oorden vielen mij toe.
Mijn hart klimt in mij
mijn geest wordt wijd:
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs,
voor geen ander.

Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Klik op een afbeelding hieronder voor een vergroting.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] 


Meditatief schilderen - 8 december 2016

Geduld - wachten - de wereld omgekeerd

In het beeldverslag van de meditatie over geduld, bij de avond in De Schepershof op 8 december 2016 onder leiding van Jan de Korte, kunt u zien hoe wij geduld ervaren en beleven.

Klik op een afbeelding hieronder voor een vergroting.

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]


Meditatief schilderen met Luther - 3 november 2016

Een meditatie over de kracht van het alleen staan.

"Hier sta ik, ik kan niet anders", 1521, Luther spreekt in de Rijksdag van Worms . We hadden een mooi gesprek, niet zozeer over of deze woorden echt gezegd zijn door Luther, maar over de strekking ervan. Wat zegt het ons nu? Hoe ervaren wij ons alleen zijn en met welke kracht(en) gaat het gepaard? De beelden hiervan hebben we geschilderd.

Klik op een afbeelding hieronder voor een vergroting.


Meditatief schilderen met Luther - 6 oktober 2016

In de meditatie richtten we ons op hervormen. Hoe begint dit, welke energie jaagt dit aan? Graag willen we dat het anders gaat, dan dat het gaat. We ervaren onvrede of boosheid of zijn ervan overtuigd dat het anders moet. We zijn het niet eens met de situatie en geloven in iets anders, verlangen naar nieuwheid. We gingen schilderend verder met onze beleving hiervan.

Klik op een afbeelding hieronder voor een vergroting.


Meditatief schilderen 14 april 2016

Donderdagavond 14 april 2016 vond de laatste meditatieve schilderavond van het seizoen plaats. Al schilderend stonden wij stil bij de deugd van de maand, de liefde. De schilderingen die u ziet zijn gemaakt bij het gedicht "Alleen de liefde".

FullSizeRenderAlleen de liefde
draagt nog onder
iedere voetstap
de snelle steen aan,
waarop ik kan staan,
een voetstap lang.
Licht leeft wel mee,
maar heeft geen been
om op te staan.
En niemand
is niet bang.

Hans Andreus

 


Meditatief schilderen 17 maart 2016

Op donderdag 17 maart 2016 stonden we stil bij een van de deugden die centraal staan in het jaarthema van de werkgroep Vorming en Toerusting. We praatten over en schilderden bij de deugd “matigheid”. In dit beeldverslag kunt u meekijken naar “matigheid”. Op het schilderij met de 7 kaarsen staat geschreven:

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft"


Meditatief schilderen 18 februari 2016

Op donderdagavond 18 februari 2016 was er meditatief schilderen in De Schepershof.

Aansluitend op het jaarthema van Vorming en Toerusting  "de zeven deugden'', mediteerden we op "vasthoudendheid".

In een beeldverslag geven we weer hoe we vasthoudendheid zien en ervaren.

[Not a valid template]


Meditatief schilderen 29 oktober 2015

Op 29 0ktober 2015 hebben we geschilderd bij Psalm 23.

Genoeg
Jij zoekt voor mij
groen grazig gras.
Ik voel me vrij,
speel zonder jas.
Psalm
De Heer is mijn verder. Hij laat mij missen:
roes, aarde, nu. Laat mij te weinig zijn
en wensen. Drijft mij op naar duisternissen
van bos en braakland, in een perk van pijn.
En als ik blaat,
begrijp jij mij.
Loop ik op straat,
ben jij er bij.
Is mijn elders. Laat hemelen verhalen,
De macht, de glorie. En houdt mij doodsbang
Over mijn dorst gebogen. Zendt zijn stralen
bij mondjesmaat. En wacht, mijn leven lang.
In diepe nacht
maak jij het licht.
Jij houdt de wacht,
Jij blijft in zicht.
Mijn vijand drinkt en doezelt voor mijn ogen.
De kinderen zingen van een vergezicht.
De Heer is mijn eenmaal. Ik moet nog hoger.
Als ik jou heb,
heb ik genoeg.
Erik Idema
Zijn heil en zegen zullen op mij jagen,
mijn leven lang. Ik zal het dwingelandslicht
zien, haten en verlangen, al mijn dagen.
Michel van der Plas


Meditatief schilderen – Zij

Op donderdag 8 oktober vond de eerste uit een reeks van 6 meditatieve schilderavonden plaats. Er werd geschilderd en gemediteerd bij een tekst uit Hooglied 2.

Zij

Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
Springend over de bergen,
Dansend over de heuvels.
Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.

Mijn lief roept mij toe:
“Sta op vriendin!
Mooi meisje, kom!”
Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
Het koeren van de duif klinkt op het land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

Sta op vriendin,
Mooi meisje, kom!
Mijn duif in de rotskloof,
verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat me luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.”


Meditatief schilderen - zaterdag 18 juli 2015

thumb_IMG_0772_1024_FotorIn een beeldverslag kunt u deze dag zien en meebeleven.

We mediteerden op ons verlangen naar liefde. Daarna gingen we verder met de vraag: Wie ben je als dit verlangen vervuld wordt? U ziet de verbeelding van onze antwoorden.

 


Meditatief schilderen

Tijdens de meditatieve schilderavond op donderdag 19 maart 2015 werd geschilderd op het thema "In jouw handen leg ik mijn leven", "In Uw handen beveel ik mijn geest".

Aards

O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels,
in de cocon van mijn ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.

Maar dat ik neerviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat .

Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.

J. W. Schulte Nordholt


Meditatief schilderen

Op 19 februari 2015 mediteerden en schilderden we een avond bij het thema 'Met open handen'. Een instructie was: schilder geen handen. Hier enkele beelden van wat er wel geschilderd werd.

[Not a valid template]


Wintermeditatie

Hierbij het beeldverslag van de meditatieve schilderavond over "Winter", op 29 januari 2015.