Verjaardagsfonds

Het Verjaardagsfonds is gestopt per 1 juli 2022

Omdat onze contactpersonen zelf vaak ook al 75+ zijn, en er steeds minder contactpersonen actief zijn in de wijken, was het niet meer te doen.
Het werd tijd om te stoppen met deze jaaaaarenlange traditie. Het is mooi geweest.
De kerkenraad heeft  besloten om het Verjaardagsfonds te beëindigen.  U kunt de zakjes die u nog hebt in de collectemand doen, of uw gift overmaken via de bank.
Van de opbrengst uit het Verjaardagsfonds sponsorden we drie Wereldkinderen. Die verplichting die we hadden naar de Wereldkinderen hebben we opgezegd per 1 januari 2023. De giften die in de pijplijn zitten worden nog wel gewoon afgehandeld.
Bij dezen dank aan u allen voor de giften die u aan het Verjaardagsfonds hebt gegeven.
Met uw giften hebben we in al die jaren heel veel goede doelen kunnen steunen. Ook heel veel dank aan allen die in al die jaren werk en moeite hebben gedaan voor het Verjaardagsfonds.
Aan alle goede dingen komt een end. Dit was een goed ding, en nu is er het einde.

Annie Bos, voorzitter kerkenraad